Gå till innehåll
Dator på skrivbord

Demo av internetkontoret & pensionsskuldsverktyget

Här är länkar till demo av våra verktyg för pensionsadministration –  internetkontoret och pensionsskuldsverktyget. Kontakta oss för att få inloggning.

Kontakta oss för demo

Internetkontoret

På internetkontoret kan du som arbetsgivare enkelt administrera de anställdas pensioner, till exempel rapportera nya, ändra anställningsuppgifter och simulera beräkningar samt godkänna pensioner. På internetkontoret kan du också ta del av informationsmaterial,  pensionsprognoser, fakturor m.m.

Du bestämmer vem eller vilka som ska ha tillgång till internetkontoret och användarna loggar in med hjälp av BankID.

Demo av internetkontoret

Pensionsskuldsverktyget

Här kan du beställa och ta del av pensionsskuldsberäkningar och premieprognoser. Du kan även simulera beräkningar med egna antaganden samt göra förändringsanalyser. Tjänsterna ingår i internetkontoret, men ligger i en separat demo som kräver lösenord. Kontakta din affärschef för att få tillgång till demo.

Demo av pensionsskuldsverktyget

Ansök om behörighet

Här kan du ansöka om administratörsbehörighet för internetkontoret. 

Ansökan Internetkontoret
Allmänna villkor för arbetsgivare i Skandias internetkontor