Gå till innehåll
Person flyttar kulor från en skål till en annan

Råd och tips när du ska upphandla

Vi har lång erfarenhet av upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). De upphandlingsunderlag vi får in är oftast väl förberedda och täcker in det som är viktigt. Men vi har ändå några råd och tips vi kan skicka med.

Våra tips och erfarenheter inför upphandling

 • använd inte mer SKA-krav än nödvändigt, så att en sund konkurrens uppnås
 • anpassa avtalsstarten efter kollektivavtalets förutsättningar
 • ge tydliga och transparanta utvärderingskriterier samt hur de ska viktas och mätas
 • bifoga relevant och fullständig omfattning och statistik av upphandlingens förutsättningar
 • följ branschstandarens överenskommelse vid ett byte att det tar tre månader från tilldelningsbeslut till avtalsstart
 • anpassa kommersiella villkor till försäkringsbranschens lagar och förordningar


Vi rekommenderar också

 • att bjuda in till leverantörspresentation innan upphandling, där du får möjlighet att samla information och kunskap för att skapa ett bra och tydligt förfrågningsunderlag med tillhörande utvärdering
 • att planera in anbudspresentation för demonstration av applikationer samt få möjlighet att ställa kompletterande frågor

LOU principer att tänka på

 • icke-diskriminering
 • likabehandling
 • transparens
 • proportionalitet