Gå till innehåll
Glad man med kryckor

Vårdförsäkring – få snabbt rätt vård

Vår vårdförsäkring ser till att dina medarbetare snabbt får rätt vård om ni blir skadade eller sjuka. 

 • Få snabbt planerad vård – t.ex. specialistläkare, sjukhusvård och rehabilitering
 • Garanterad operation inom 20 dagar
 • Sjukvårdsrådgivning dygnet runt 
Boka rådgivning Använd din vårdförsäkring

Så funkar sjukvårdsförsäkring


Vi samarbetar med ett brett nätverk av privata mottagningar och sjukhus i hela Sverige. Du och dina medarbetare får snabbt rätt vård och ditt företag får minskad sjukfrånvaro. Löneväxla51 245 kr (2024). Bra att göra.

 • Vid besvär som t.ex. problem med knä, rygg eller högt blodtryck kan medarbetaren enkelt söka hjälp och vård via Hälsoslussen. Våra erfarna sjuk­sköterskor gör en första bedömning och bokar in passande vård.

  Vår vård­försäkring finns i 3 olika nivåer

  Du kan välja den försäkring som passar med­arbetarnas behov bäst. Vård­försäk­ringarna Bas, Access och Plus har alla samma breda bas­skydd som ger tillgång till:

  • Sjukvårdsrådgivning dygnet runt
  • Hälsoslussen – sök hjälp och vård, dygnet runt
  • Vård online – hjälp av läkare alla dagar med svar inom 4 timmar
  • Vårdgaranti – kontakt med läkare inom 7 vardagar och operation inom 20 vardagar
  • Privat läkarvård
  • Operation och sjukhusvård 
  • Eftervård och rehabilitering
  • Patientavgifter
  • Behandling hos fysio­terapeut, naprapat, kiro­praktor och arbetsterapeut
  • Dietist
  • Hjälpmedel
  • Resor och logi

  Läs mer: Jämför våra 3 vårdförsäkringar Bas, Access & Plus

  Tillval Cancervård – få extra trygghet och stöd
  Du som arbetsgivare kan lägga till Tillval Cancervård i din vård­försäkring för dina medarbetare. Läs mer om Tillval Cancervård.

 • Att ge en vårdförsäkring till medarbetarna och till dig själv är en investering för att minska sjukfrånvaron.

  Vårdförsäkring är också en attraktiv löneförmån som gör att ni kan attrahera de bästa medarbetarna. Trots förmåns­beskattningen är den fortsatt viktig för att få friska medarbetare. 

  De flesta företag har försäkrat sina saker men har du försäkrat din viktigaste tillgång – medarbetarna? Med en vårdförsäkring får du friskare medarbetare för ett hållbart arbetsliv.

 • För en vårdförsäkring och för Tillval Cancervård är hela premien avdragsgill för arbetsgivaren. En vård­försäkringsförmån som betalas av arbetsgivaren jämställs med lön och ska beskattas på samma sätt. Läs mer om förmånsskatten.

 • Vårdförsäkring och Tillval Cancervård som betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas. Det innebär att arbetsgivaren drar av förmånsskatten från medarbetarens lön och lämnar uppgifter om förmånen och skatteavdraget på hens lönespecifikation. Läs mer om förmånsbeskattningen för medarbetare och arbetsgivare.

 • Vill du ha ett så heltäckande skydd som möjligt för vissa eller alla medarbetare? Då finns alternativet Vårdförsäkring Plus – allt som Bas och Access har – och som också erbjuder:

  • vårdcoach
  • logoped
  • synkontroll
  • vaccination
  • vård vid tillfällig resa utomlands

  Jämför vårdförsäkringarna: Bas, Access och Plus

Se hur vårdförsäkringen funkar för dig och dina medarbetare.

Jämför våra 3 sjukvårdsförsäkringar


Vårdförsäkring Bas, Access & Plus

Du och dina medarbetare får snabbt rätt vård och även sjukvårdsrådgivning av våra erfarna sjuksköterskor. Vår vårdförsäkring har 3 nivåer: Bas – alltid med som grund. Access – allt som Bas har och lite till. Plus – allt som Bas och Access har – och mer.

Du kan läsa mer i villkoren om vad som ingår: antal behandlingar, ersättningsbelopp m.m.

Jämför försäkringarnas innehåll

Bas

Access

Plus

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt, gäller även för med­arbetarnas barn. Du söker hjälp och vård via Hälsoslussen.

Via Hälsoslussen kan du som har en vårdförsäkring söka hjälp och vård, dygnet runt. I Hälsoslussen arbetar sjuksköterskor från Sophiahemmet Rehab Center. De ger dig medicinsk rådgivning, bedömer vårdbehov och hjälper till med planering och bokning av vård. Du får tillgång till Skandias nätverk av privata vårdgivare i hela Sverige.

Den samlade kompetensen tillsammans med med arbetssättet skapar en effektiv vårdinsats med hög kvalitet för dina medarbetare. Till Hälsoslussen.

Vid enklare besvär kan du snabbt och smidigt få läkarhjälp direkt via din mobil eller dator via Vård online. Logga bara in på vård online och fyll i frågeformuläret, så återkommer en läkare med svar inom 4 timmar. 

Du garanteras, vid medicinskt behov, att få en första rådgivning av läkare inom 7 vardagar efter att du kontaktat Hälsoslussen. Om du behöver opereras eller bli inskriven på sjukhus är du garanterad det inom 20 vardagar från att vi mottagit all nödvändig medicinsk dokumentation. Garantin gäller inom vårt nätverk av privata vårdgivare.

Du får tillgång till undersökning och behandling av en läkare vid en sjukvårdsmottagning inom Skandias nätverk av privata vårdgivare. Läkarvården bokas via Hälsoslussen.

Du får tillgång till operationsförberedande undersökning, operation och sjukhusvård på något av de sjukhus eller mottagningar som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Du får tillgång till eftervård och rehabilitering på något av de sjukhus eller mottagningar som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Vi ersätter dig för patientavgifter inom offentlig vård upp till gällande högkostnadsskydd.

Vi ersätter kostnader för behandling hos fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller arbetsterapeut. Du får behandling hos en klinik som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall och skadeår ersätts.

Vi ersätter kostnader för behandling hos dietist efter remiss från läkare. Du får behandling hos någon av de dietister som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 5 behandlingar per försäkringsfall ersätts.

Vi ersätter kostnader för hjälpmedel som ordinerats av läkare. Vi ersätter upp till 0,5 prisbasbelopp per försäkringsfall.

Vi ersätter rese- och logikostnader i samband med ersättningsbar vård och behandling om resan överstiger 10 mil enkel resa. Om du ska genomgå en större operation kan även ersättning ges för anhörigs rese- och logikostnader. Alla logikostnader måste godkännas av Skandia i förväg. 

Vi ersätter kostnader för behandling hos psykolog eller psykoterapeut inom Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall ersätts. Bokas via Hälsoslussen.

Vi ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel i samband med ersättningsbar vård och behandling. Du får ersättning motsvarande högkostnadsskyddet per kalenderår.

Om du behöver hjälp i hemmet efter en operation, som kan ersättas av försäkringen, så har du rätt till 10 timmars hemhjälp (inkl. restid).

Om du diagnostiserats med en livshotande sjukdom eller står inför en riskfylld behandling, ersätter vi kostnader för en ny medicinsk bedömning av en specialistläkare.

Med vårdcoach menas att du får kontakt med en sjuksköterska via Hälsoslussen som följer händelse­­utvecklingen för din sjukdom eller olycksfallsskada. Vårdcoach kan bli aktuellt om du har flera vårdgivare/vårdinstanser som utreder och behandlar, har flera diagnoser, har en livshotande eller allvarlig sjukdom/skada eller en oidentifierad diagnos som kräver lång utredning.

Vi ersätter kostnader för behandling hos logoped efter remiss från läkare. Behandling sker hos någon av de logopeder som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall ersätts.

Du får ersättning för en synkontroll per försäkringsår hos en optiker. Du bokar och betalar synkontrollen själv. Vi ersätter dig i efterhand upp till 600 kr.

Vi ersätter dina kostnader för vaccination mot säsongsbunden influensa och TBE. Du bokar och betalar vaccinationen själv. Vi ersätter kostnaden i efterhand.

Du får ersättning för kostnader som uppstår vid läkarvård och behandling utomlands om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka under de första 45 dagarna räknat från utresedagen. Försäkringen täcker dessutom kostnader för receptbelagda läkemedel och resor till vårdgivare. Maxbeloppet för behandling av sjukdom och olycksfall utomlands är 2 000 000 kr per försäkringsfall. Viktigt att tänka på att försäkringen inte ersätter kostnader för hemresa om du råkar ut för sjukdom eller olycksfall utomlands.

Tillval Cancervård – få extra trygghet och stöd


Du som arbetsgivare kan komplettera din vårdförsäkring med Tillval Cancervård för dina medarbetare. Vid en cancerdiagnos får medarbetaren en vård­­samordnare som ger extra stöd, hjälp och koordinering av vården. Vård­­samordnaren hjälper också din medarbetare att få en second opinion (extra bedömning av annan specialist). Vi samarbetar med Alivias specialistläkare.

Det här omfattar försäkringen:

Tillval Cancervård

Om du diagnostiseras med cancer tar du kontakt med oss via Hälsoslussen. Om din cancerdiagnos omfattas av försäkringen bokar Hälsoslussen in en tid med en vårdsamordnare hos vår samarbetspartner Alivia. Till Hälsoslussen.

Vårdsamordnaren, en legitimerad sjuksköterska, kommer att vara din kontaktperson och följa dig genom de olika stegen i behandlingen.

Vårdsamordnaren kommer att samordna vård som ges:

 • via vårdförsäkringen t.ex. operation, psykologbehandlingar eller medicinsk rehabilitering.
 • inom den offentliga vården och eventuellt vård utomlands, om det bedöms att du behöver det.

Vårdsamordnaren ser till att en specialist­läkare hos Alivia gör en second opinion, dvs. en extra bedömning av annan specialist. Den görs för att säkerställa din cancer­diagnos och om behandlings­planen som tagits fram av din läkare är den mest lämpliga.

Om en annan behandlingsplan behövs samarbetar Alivias specialist­läkare med din behandlande läkare.

Vi ersätter kostnader för behandling hos psykolog eller psykoterapeut. Behandlingarna kan användas av dig eller av en närstående till dig. Upp till 5 behandlingstillfällen per försäkringsfall ersätts.

Specialistläkaren kan bedöma att du behöver göra kompletterande diagnostik och undersökningar. Det görs för att fast­ställa slutlig diagnos och mest lämpliga och tillgängliga behandlings­­metod.

Specialistläkaren kan bedöma att det finns en lämpligare behandling som är godkänd inom EU/EES, men som ännu inte finns tillgänglig i Sverige. I såna fall kan du få medicinsk behandling, rådgivning och utredning på ett privat sjukhus och hos privatläkare inom EU/EES.

Du får även tillgång till vård i EU/EES, om den offentliga vården inte ger vård inom den offentliga vårdens vårdgaranti.

Om du får behandling i EU/EES enligt den behandlings­plan som Alivias specialist­läkare tagit fram, ersätter vi kostnader för läkemedel som ingår i behandlings­planen.

Vi ersätter kostnader för nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader i samband med vård, om resan överstiger 50 mil per enkel resa. Vi ersätter inte resor i samband med offentlig vård.

Du garanteras att få en second opinion inom 10 vardagar på din diagnos och behandlingsplan. Från att vårdsamordnaren fått de befintliga medicinska journalerna.

Behöver du göra en kompletterande diagnostik och undersökning får du en second opinion inom 10 vardagar. Från att vårdsamordnaren fått journalerna från undersökningarna.

Om vårdgarantin inte uppfylls ersätts du med motsvarande en månadspremie för denna försäkring fram till att du fått resultatet av second opinion.

Vanliga frågor och villkor


Vanliga frågor om sjukvårdsförsäkring

 • Priset för en vårdförsäkring beror bland annat på hur många som ska försäkras. Du kan enkelt få veta priset genom att prata med en av våra rådgivare – boka rådgivning.

 • Vi samarbetar med ett brett nätverk av privata mottagningar och sjukhus i hela Sverige.

  Dina medarbetare får kontakt med kvalificerad vårdpersonal inom alla specialiteter – från läkare och fysioterapeuter till psykologer och sjuksköterskor.

 • Du kan välja om försäkringen ska vara med eller utan självrisk – dvs. om medarbetaren ska betala en självrisk vid första vårdtillfället. Med självrisk blir premien lägre.

 • För dig som har tecknat vår hälso­försäkring för medarbetarna passar Vårdförsäkring Bas som tillval.

Alla frågor och svar

Fråga om vård­försäkring

Vardagar 8.15–15

Du får också

 • Om du har en vård­försäkring för dina med­arbetare vet vi av erfarenhet att våra kost­nader för deras sjuk­frånvaro minskar: ju snabbare vård de får, desto snabbare kommer de tillbaka till jobbet. Därför får du redan från början lägre premie för sjuk- och premie­befrielse­försäkringen.

 • Du och dina medarbetare som har tjänstepension och vårdförsäkring hos oss, kan ta del av vardagstjänster till ett förmånligt pris hos våra leverantörer. Ett enkelt sätt att få extra stöd och hjälp, både för sig själv och sina nära.

  Läs mer om Skandia Omtanke.

   

Tips till dig som har vårdförsäkring


Man får hjälp med rehabövningar av kvinna

Så söker du vård

Du som har vår vård­försäkring eller hälso­försäkring kan enkelt söka hjälp och vård genom att kontakta Hälsoslussen.

Till Hälsoslussen

Hjärta

Anmäl skada, sjukdom & utlägg

Här kan du anmäla skada eller sjukdom och ansöka om ersättning. Snabbt, enkelt och säkert.

Anmäl skada, sjukdom & utlägg

Dator på skrivbord

Se dina försäkringar

Som inloggad får du en snabb och enkel över­blick över dina försäkringar och skadeärenden. 

Logga in och se dina försäkringar

Logga in och se dina befintliga skadeärenden

Få snabb vård – när du behöver den


Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Våra rådgivare är experter på att hjälpa arbetsgivare bli mer attraktiva arbetsplatser och få friskare medarbetare. Fyll i dina kontakt­uppgifter så ringer vi upp dig för en kostnadsfri rådgivning.

Boka möte
Man sitter på medicinboll

Vill du köpa en vårdförsäkring till dig som privatperson istället?

Vi har prisvärda vård­försäkringar både för dig mitt i arbetslivet och för dig som gått i pension. 

Vårdförsäkring för privatperson