Gå till innehåll
Skrivbord och läsplatta med skrivbordsprodukter

Våra utbildningar inom pensioner

Vi har utbildningar inom pensionshantering för våra kunder inom offentlig sektor. De sätts samman baserat på efterfrågan.Vi har både fasta kursutbud och möjlighet att lokalt ordna skräddarsydda utbildningar.

Läs mer om våra utbildningar (pdf)

Urval av våra utbildningar för offentlig sektor

Utbildningarna passar dig som är pensionshandläggare, ekonom, förhandlare, personalansvarig inom kommuner, landsting och regioner,  men passar naturligtvis även för dig som har behov av att lära dig mer om pensionsfrågor.

Grundkurs i pension

En grundläggande utbildning i pension för dig som nyligen börjat arbeta med pensioner inom kommun och landsting/region.

Introduktion skuld och kostnad

Utbildningen går igenom de funktioner som finns på Skandias Internetkontor för hantering av pensionskostnaden.

AKAP-KL och KAP-KL

Genomgång av tjänstepensionsavtalen Kollektiv Avtalad Pension – KAP-KL och Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension – AKAP-KL.

Pensionsekonomi

Målet med utbildningen är att ge en översiktlig förståelse för de kommunala pensionsavtalen och vilka skulder och kostnader som de ger upphov till.

Lär dig Internetkontoret

Internetkontoret är vårt webbaserade system och utbildningen riktas till de kommuner, landsting och bolag som har Skandia som leverantör.

Pensionsskuldverktyget

Utbildningen går igenom de funktioner som finns på Skandias Internetkontor för hantering av pensionsskulden.

Skräddarsydda utbildningar

  • Har du behov eller behöver hjälp med andra frågor än det som finns i vårt fasta utbud, kan vi skräddarsy en utbildning inom önskat område.
  • Välj om ni vill att vi genomför kursen lokalt eller centralt hos oss. 
  • Många av våra utbildningar kan dessutom genomföras på distans via Skype.
Läs mer om våra utbildningar (pdf)