Gå till innehåll
Person sitter vi datorn

Internetkontoret – enklare att administrera pensioner

Internetkontoret är speciellt utvecklat för effektiv hantering och administration av de kommunala pensionsavtalen. Du har tillgång till medarbetarnas pensionsuppgifter och kan jobba när det passar dig.

 • Användarvänligt
 • Lättnavigerat
 • Samtliga tjänster samlade på ett och samma ställe

Gör din administration enklare

Så funkar internetkontoret

Vi har gjort det enkelt för dig som administrerar pensioner. Du får ett verktyg anpassat för handläggare, personal- och ekonomiansvariga. Vi har gjort dina registerhållningsuppgifter tillgängliga. Du kan t.ex. administrera anställningar, simulera och beräkna pensioner, godkänna pensioner, se fakturor. Logga in när det passar dig och då kan du:

 • Du kan: 

  • enkelt välja bevakningstidpunkt själv
 • Du kan: 

  • simulera uttag och förmåner
  • spara förhandsberäkningar 
  • välja hur du vill skicka ut förhandsberäkningarna
  • visa jämförelseberäkningar mellan kompletteringspension och livränta
  • få en färdig beräkning av efterlevandepensionerna
 • Du kan: 

  • följa vårt arbete med aktualiseringar
  • se anställningar och löner
  • se tjänstledigheter

   

 • Du kan: 

  • ändra, lägga till och ta bort anställningsuppgifter
  • göra ändringar i avgiftsförmedlingen som automatiskt överförs till Valcentralen
 • Du kan:

  • godkänna beräkningsunderlaget för både kontoförda och försäkrade förmåner
  • avslå, ändra och registrera annat uttagsdatum
  • du väljer om pensionsbrevet ska skickas till arbetsgivaren eller medarbetaren
 • Du kan: 

  • välja själv hur ofta du vill skicka in filen med hel- och delårsrapportering
  • enkelt skicka filen till oss
  • följa status på inskickad fil
  • få en återrapport som visar fel, varningar och statistik
 • Du får: 

  • tillgång till vårt unika pensionsskuldverktyg
  • individlistor
  • sök och sorteringsfunktioner

Vi kan alla pensionsavtal

Vi administrerar alla nuvarande och äldre pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner samt kommunala bolag. Vi hanterar samtliga pensionsförmåner för anställda, före detta anställda, pensionstagare och förtroendevalda som berörs av pensionsbestämmelserna: AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL, PBF-KL, OPF-KL, KOM-KL, AGF-KL. 

Vad betyder förkortningarna? Läs om pensionsavtalen här

Demo av internetkontoret  & pensionsskuldsverktyget

Här hittar du demo av våra verktyg för pensionsadministration; internetkontoret och pensionsskuldsverktyget. 

Se demo om internetkontoret

Ansök om behörighet

Här kan du ansöka om administratörsbehörighet för internetkontoret. 

Ansökan Internetkontoret
Allmänna villkor för arbetsgivare i Skandias internetkontor

Internetkontoret – enklare att administrera pensioner

 • Användarvänligt
 • Lättnavigerat
 • Samtliga tjänster samlade på ett och samma ställe
Gör din administration enklare