Gå till innehåll

Kompetensforum – nätverksträff för dig inom offentlig sektor

Kompetensforum är vår årliga nätverksträff för dig som jobbar med att hantera pensioner inom offentlig sektor. Kompetensforumet vänder sig till pensionshandläggare, ekonomer, förhandlare och personalansvariga inom kommuner och regioner som är kunder till Skandia.

Boka in vår årliga nätverksträff – kompetensforum

Syftet med Kompetensforum är att vi tillsammans med dig delar med oss av erfarenheter samt att vi får möjlighet att ge dig aktuell och viktig information som till exempel pensionsnyheter, administrativa rutiner eller inspiration till nya idéer.

Kompetensforum 2020 genomfördes 22–23 oktober och det blev en digital kundträff eftersom fysiska sammankomster inte fick genomföras utifrån att de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gav under 2020. Normalt så träffas vi på Skandias huvudkontor i Stockholm så att vi och ni kan nätverka med varandra under kundträffen. 

Ett digtalt Kompetensforum innebar att det blev en del förändringar och anpassningar på olika sätt, jämfört med ett vanligt Kompetensforum. Vi erbjöd flera gemensamma föreläsningar oavsett yrkesroll samt några få föreläsningar där vi riktade oss mot mer specifika yrkesroller. 

Vår utvärdering av 2020 års Kompetensforum pågår parallellt med att planeringen för 2021 års Kompetensforum har påbörjats.

De som var anmäld till Kompetensforum 2020 har möjlighet att lyssna på de flesta föreläsningarna igen om de vill. Om så är fallet så tar du kontakt med oss via utbildningOA@skandia.se