Gå till innehåll
Stapeldiagram

Har du koll på pensionsskulden i din kommun och region?

Vi är mycket engagerade i frågan om de stora pensionsskulderna. För många kommuner och regioner ser vi att det kan bli ett betungande samhällsproblem som också kan utmana framtida välfärd.

Vad är pensionsskuld?

Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina medarbetare. Den största delen av pensionsskulden är åtaganden från förra seklet där kommuner och regioner har lovat att betala livsvarig tjänstepension till medarbetare och tidigare medarbetare när de går i pension.

  • Kommuner och regioner har olika förutsättningar att klara pensionsskulden. För kommuner och regioner med minskande befolkning, där allt färre invånare ska bära kostnaderna för tidigare års verksamhet, innebär pensionsskulderna ett större problem. Det betyder att många kommuner och regioner kan behöva höja skatten för att infria sitt pensionslöfte – om det inte finns en plan för hur pensionsskulden kan hanteras i framtiden.

Rapport om pensions­skulderna

För att uppmärksamma de höga pensionsskulderna publicerar vi rapporter om tillståndet i svenska kommuner och regioner vad gäller pensionsskulderna. Vårt syfte med pensionsskuldrapporten är att hjälpa och engagera flera kommuner och regioner till att ta fram en finanisell handlingsplan för sin pensionsskuld.

Läs pensionskuldsrapporten

Beräkna pensionsskulden

Vi hjälper dig att beräkna pensionsskulden i din kommun och region.

Pensionskuldsberäkning

Försäkra pensioner

Med en tjänstepensions­försäkring kan du försäkra framtida pensioner.

Tjänstepensionsförsäkring

Försäkra utbetalningar

Med Smart Utbetalning kan du försäkra framtida pensionsutbetalningar.

Smart Utbetalning

Kontakta oss – få ekonomin i balans

  • Vi hjälper dig att analysera pensionsskulden
  • Vi kan försäkra framtida pensioner – Smart Utbetalning
  • Traditionell förvaltning – du får del av vår kompetens inom kapitalförvaltning
Boka en tid med oss