Gå till innehåll
Stapeldiagram

Har du koll på pensionsskulden i din kommun?

Vi är mycket engagerade i frågan om de stora pensionsskulderna. För många kommuner ser vi att det kan bli ett betungande samhällsproblem som också kan utmana framtida välfärd.

Vad är pensionsskuld?

Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina medarbetare. Den absolut största delen av pensionsskulden är åtaganden från förra seklet där kommuner har lovat att betala livsvarig tjänstepension till medarbetare och tidigare medarbetare när de går i pension.

  • Kommunerna har olika förutsättningar att klara pensionsskulden. För kommuner med minskande befolkning, där allt färre invånare ska bära kostnaderna för tidigare års verksamhet, innebär pensionsskulderna ett större problem. Det finns samtidigt indikationer på att pensionsskulderna behöver räknas om eftersom vi lever allt längre. Det betyder att många kommuner kan behöva höja skatten för att infria sitt pensionslöfte – om det inte finns en plan för hur pensionsskulden kan hanteras i framtiden.

Rapporter om pensionsskulderna

För att uppmärksamma de höga pensionsskulderna publicerar vi rapporter om tillståndet i svenska kommuner vad gäller pensionsskulderna. Vårt syfte med pensionsskuldrapporten är att hjälpa och engagera flera kommuner till att ta fram en finanisell handlingsplan för sin pensionsskuld.

Utmaningar för kommuner

Hela 227 miljarder kronor är Sveriges kommuner skyldiga sina medarbetare och före detta medarbetare. Det är dags att frågan får gehör hos ansvariga politiker och prioriteras på den kommunala dagordningen. Läs vår rapport om pensionsskulden i kommunerna, och hur frågan kan lösas.

Läs pensionskuldsrapporten

Beräkna pensionsskulden

Vi hjälper dig att beräkna pensionsskulden i din kommun. 

Pensionskuldsberäkning

Försäkra framtida pensioner

Med en tjänstepensionsförsäkring kan du försäkra framtida pensioner. 

Tjänstepensionsförsäkring