Gå till innehåll
Kalkylator

Beräkning och redovisning av pensionsskuld

 • Tydlig redovisning av kostnad och likviditet
 • Användarvänliga resultattabeller
 • Enkla beställningsrutiner

Boka möte med oss om pensionsskuld

Pensionsekonomi

Vi erbjuder pensionsskulds- och kostnadsberäkningar som följer de kommunala redovsningsreglerna som t.ex. Riktlinjer för pensionsskuld (RIPS) och anvisningar enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR). Vi kan också erbjuda pensionsskuldsberäkningar på längre tid upp till 50 år. Vi utför också IAS beräkningar eller beräkningar enligt fullfonderingsmodellen.

Vi har ambitionen att förenkla hanteringen och ge tydligare översikter av den kommunala pensionsekonomin än vad övriga marknaden erbjuder idag. 

 • Vår pensionsskuldsredovisningar är helt anpassade efter de kommunala redovisningsreglerna. I redovisningen kan du följa skulder, förmåner och kostnader för anställda, fd anstälda eller pensionstagare. 

  Vi redovisar pensionsskuld och kostnader på flera sätt:

  • I enlighet med kontoplanerna: Kommun Bas/Region Bas
  • I användarvänliga pivottabeller som ger dig sammanställningar och analyser
  • I indvidlistor som möjliggör och förenklar utsökningar och sammanställningar
 • Våra långtidsprognoser lämpar sig väl som beslutsunderlag inför valet av finansiering av pensionsskulderna över tid. Vi kan redovisa långtidsprognoserna i både fasta och löpande priser.

 • I våra beräkningar ingår en premieprognos för den avgiftsbestämda delen.

  För arbetsgivare med pensionsavtalet KAP-KL kan vi erbjuda premieprognoser på upp till fem år för dem som har valt att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen och pensionen till efterlevande vuxen och barn. Prognosen kan enkelt fördelas på individnivå.

 • I våra beräkningar ingår en premieprognos för den avgiftsbestämda delen.

 • Vi har flera tilläggstjänster inom området pensionskuldsberäkningar som hjälper er när det är lite mer avancerade och speciella beräkningar eller prognoser som behövs, t.ex. 

  • karriärtjänstberäkningar
  • pensionskostnader för nyanställd med FÅP-rätt
  • pensionskostnader vid större löneförhöjningar inom t.ex. en särskild förvaltning
  • pensionsskuldsberäkningar för förtroendevalda som har äldre avtal
  • långtidsprognoser upp till 50 år
  • fullfonderingsberäkningar
  • matchningsanalys av tillgångar och skulder 
  • pensionskostnad per individ, differentierat PO-pålägg
  • prognos PO-kollektivavtalad pension
  • utbildning i pensionsekonomi och pensionsskuldsverktyget
 • Du kan göra egna simuleringar av pensionsskuld- och pensionskostnader. Du kan till exempel simulera antaganden om basbelopp, löneutveckling, antal anställda, särskilda avtalspensioner, avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension och dessutom temporära uttag av den intjänade pensionsrätten. 

Beräkning och redovisning av pensionsskuld

 • Tydlig redovisning av kostnad och likviditet
 • Användarvänliga resultattabeller
 • Enkel beställningsrutin
Boka möte med oss om pensionsskuld