Gå till innehåll

Traditionell förvaltning

Med vår tjänstepensionsförsäkring placerad i traditionell förvaltning får arbetsgivaren en enkel pensionshantering. Försäkringslösningen innebär att arbetsgivaren kan dra fördel av hela vår kompetens inom professionell kapitalförvaltning.

Traditionell förvaltning – spara med garanti

Traditionell förvaltning innebär att våra kapital­förvaltare förvaltar pengarna med en garanti. Det innebär att du slipper risken för kapitalförluster. Du slipper också långlevnadsrisker.

Vi placerar främst i aktier och på valda delar av världs­marknaden. Vi har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infra­struktur och i onoterade bolag som Klarna.

Så jobbar vi med hållbarhet: Vi har skrivit under FN:s principer för ansvars­fulla investeringar (PRI) och bedömer våra investeringar ur ett hållbarhets­perspektiv samt arbetar aktivt med att påverka bolag vi investerar i en hållbar riktning. Dessutom skapar vår långsiktighet möjlighet till samhälls­viktiga investeringar, t.ex. förnyelsebar energi.

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (20042018) 5,8 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Så funkar överskottsfonden

För förmånsbestämda försäkringslösningar får ni en egen överskottsfond kopplat till försäkringen. Premien som ni betalar är baserad på antaganden om framtida ränta och hur stor andel av premien som ligger till grund för garantin, försäkringsrisk, driftskostnader samt skatt. Vi har gjort dessa antaganden med en viss försiktighet eftersom försäkringsavtal ofta löper under mycket lång tid.

Så här uppstår ett överskott

Om den faktiska utvecklingen blir bättre än den antagna uppstår ett överskott. Överskottet bygger i första hand upp en säkerhetsmarginal på försäkringen. Överskott som uppstår utöver säkerhetsmarginalen lyfts till arbetsgivarens överskottsfond vid varje årsskifte. Pengarna som finns i överskottsfonden är inte garanterade.

  • Överskottet förräntas med Skandias återbäringsränta
  • Ni kan använda pengarna i överskottsfonden till att betala premier och indexering av förmåner inom Skandias tjänstepensionsprogram.
Läs mer om hur överskottsfond funkar (PDF)