Gå till innehåll

Skandia Liv – traditionell förvaltning

Med vår tjänstepensionsförsäkring placerad i Skandia Liv får arbetsgivaren en enkel pensionshantering. Försäkringslösningen innebär att arbetsgivaren kan dra fördel av hela vår kompetens inom professionell kapitalförvaltning.

Skandia Liv – spara med garanti

Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapital­förvaltare sköter förvaltningen åt dig. Med traditionell förvaltning placeras alla sparares pengar i samma portfölj.

  • Medarbetaren är garanterad ett visst belopp i pension och dessutom får du som arbetsgivare möjlighet till överskott
  • Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt
  • Vår finansiella styrka gör att vi kan placera mer pengar till högre risk, utan att riskera vad vi lovat våra kunder och på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning
  • Vi placerar i bl.a. räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter och du behöver inte själv ha specialistkunskaperna

Sparare med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag. Överskottet fördelas i huvudsak ut med hjälp av återbäringsränta och läggs till försäkringskapitalet.

Så här uppstår ett överskott
För att beräkna storleken på premien görs flera antaganden, bland annat avseende ränta, hur stor andel av inbetald premie som ligger till grund för garantin och dödlighet. Dessa antaganden är gjorda med viss försiktighet, eftersom försäkringsavtal ofta löper under mycket lång tid. Det verkliga utfallet blir därför normalt bättre över åren än vad Skandia antagit och då uppstår ett överskott på försäkringen.

Genomsnittlig återbäringsränta

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2009–2023)

6,3 %

Senaste faktablad Skandia Liv i siffror

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Så funkar överskottsfonden

För förmånsbestämda arbetsgivarägda försäkringslösningar får arbetsgivaren en egen överskottsfond kopplat till försäkringen. 

Så här uppstår ett överskott till arbetsgivarens överskottsfond

Om den faktiska utvecklingen blir bättre än den antagna uppstår ett överskott. Överskottet bygger i första hand upp en säkerhetsmarginal på försäkringen. Överskott som uppstår utöver säkerhetsmarginalen lyfts från försäkringen till arbetsgivarens överskottsfond vid varje årsskifte. Pengarna som finns i överskottsfonden är inte garanterade.

Läs mer om hur överskottsfond funkar

Tjänstepensionsförsäkring – försäkra framtida pensioner

  • Skandia Liv – du får del av vår kompetens inom kapitalförvaltning
  • Du slipper ovissa pensionskostnader på grund av långlevnadsrisker
  • Få en pensionslösning med garanti
Boka ett möte med oss