Gå till innehåll
Två män fikar på arbetsplatsen

Så blir du en mer attraktiv arbetsgivare

En pensionsförsäkring har många fördelar. En av dem är att den kan locka till sig de bästa medarbetarna. Vår pensionsspecialist Trifa Chireh avslöjar sina 5 bästa tips för att sticka ut på marknaden.

Grundbulten för att bli en attraktiv arbetsgivare är självklar, menar Trifa Chireh.

Allt börjar med tjänstepensionen: Att ha tjänstepension är en hygienfaktor och någonting som gör företaget till en attraktiv arbetsplats. Tjänstepension är den viktigaste förmånen efter lönen.

Drygar ut pensionen: Att ha tjänstepension gör att du tryggar din pension. En del får bara 40 % av sin lön i allmän pension men en tjänstepension kan fylla på med ytterligare 20 till 30 %. Ju högre lön man har desto större andel kommer tjänstepensionen att utgöra. 

Tjänstepension ger trygghet här och nu:
Man kan koppla en sjukförsäkring till tjänstepensionen och en så kallad premiebefrielseförsäkring. Genom en premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att om du blir långtidssjukskriven så går försäkringsbolaget in och tar över betalning av premien, vilket är en ekonomisk trygghet för ditt företag. Den anställde får alltså sina tjänstepensionsbetalningar ändå. Pension och sjukförsäkring – testa vår guide här .

Viktigt med förbyggande åtgärder: Ytterligare en förmån Trifa Chireh rekommenderar är den sjukförsäkring som ger extra ersättning om man blir långvarigt sjukskriven. Även en så kallad sjukvårdsförsäkring som ger arbetsgivaren en trygghet i att de anställda snabbare kan få specialistvård.

Förebyggande åtgärder: Genom en hälsoförsäkring går det att i högre utsträckning förhindra sjukskrivningar. Förebygga en så kallad ”sjuknärvaro” som kan bli mycket kostsamt för bolaget – i form av exempelvis låg produktivitet eller kostsamma misstag. Det kan handla om att medarbetaren får tid med en samtalsterapeut, eller annan relevant hjälp, innan sjukskrivningen blir ett faktum.

De företag som har helheten –pensionssparande, förebyggande hälsoförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring  – är också friskare företag, generellt sett. Och ett friskare företag är ett lönsammare företag.

Välj rätt tjänstepension

Med våra paket för tjänste­pension kan du ge dina medarbetare riktigt bra personal­förmåner. 

Läs mer!