Gå till innehåll

Direktpension & Chefspension

Direktpension – ett löfte om tjänstepension

Direkt­pension kan bland annat användas när hela avdragsrätten för tjänste­pensions­försäkringen är fullt utnyttjad eller när man vill skapa särskilda pensions­lösningar för ledning eller andra nyckelpersoner.

Direktpension regleras mellan arbetsgivare och anställd

Direktpension regleras i ett avtal mellan dig som arbets­givare och medarbetaren. Det är ett löfte om pension som betalas ut från företaget vid avtalad pensions­ålder. Som säkerhet för avtalet tecknar du som arbets­givare samtidigt en företags­ägd kapital­­försäkring hos oss.

Panträtt i direktpension 

Ditt företag äger försäkringen och medarbetaren blir pant­havare. Panträtten fungerar som säkerhet om företaget av ekonomiska skäl inte skulle kunna betala ut pensionen i framtiden. 

Chefspension – för personer med högre befattningar

Satsa på riktigt bra löneförmåner för personer med högre befattningar på företaget, som vd och chefer. Chefs­pensionen kan inkludera förmåner både före och efter med­arbetaren fyllt 65 år. 

Chefspension – ett attraktivt komplement

Om ditt företag har kollektivavtal kan det finnas begränsningar för hur stor del av lönen som ligger till grund för den kollektivavtalade pensionen. Därför kan chefspension vara ett attraktivt komplement.

Boka tid med en företagsrådgivare

  • Företags­råd­giv­ning som utgår från ditt företags behov och önskemål
  • Med rätt personalförmåner blir du en attraktiv arbetsgivare
  • Våra kunder ger vår rådgivning 5,2 av 6 i betyg*
Boka här

*Kund­nöjdhet vid råd­givning i genomsnitt i vår senaste årliga kund­undersökning (2018).