Gå till innehåll

Viktigaste löneförmånen på jobbet – men som få pratar om

Det är den viktigaste löneförmånen, men bara en av 10 pratar om tjänstepensionen på anställningsintervjun, visar en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av Tjänstepensionens dag. -Det är nu du kan påverka din framtida pension, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

Hur mycket vill du själv ge dig i framtida lön - räkna här!

Tjänstepension ökar i betydelse. Men trots det är det få arbetsgivare som tar tillfället i akt att prata tjänstepension vid anställningsintervjun. Det är vanligare bland män (15 procent) än kvinnor (9 procent) och något vanligare i åldersgruppen 30 – 49 år.

–Att tjänstepensionen ökar i betydelse är en tydlig trend i samhället idag, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

– Förr behövde du knappt göra några egna val, den allmänna pensionen var högre och storleken på din tjänstepension var nästan helt förutbestämd i förhållande till din lön och antal arbetade år.

– Men många kommer idag bara få halva slutlönen i pension från staten. Det som sätter guldkant på tillvaron i framtiden är tjänstepension och privat pensionssparande. Att medvetenheten om detta ökar är positivt, för det innebär att allt fler hinner agera i tid, säger Mattias Munter.

Så kan du påverka din pension

Viktigt skaffa överblick

Tjänstepensionen utgör för många ca 25-50 procent av den totala pensionen, därför kan dina val och placeringar göra stor skillnad på sikt. Men det är inte alla som har en totalbild över hela sin pension. En orsak är ett arbetsliv under förändring.

Generellt har vi fler och kortare anställningar och olika arbetsgivare kan ha olika lösningar. Om du fått inbetalningar till tjänstepensionsförsäkringar kan tjänstepensionen finnas utspridd på flera olika pensionsbolag. 

För att underlätta överblicken kan man samla sitt tjänstepensionssparande till färre ställen och införandet av flytträtt har gjort det enklare att samla ihop sitt pensionskapital. 

– Du har stor möjlighet att påverka din tjänstepension genom att välja pensionsbolag och förvaltningsform, säger Mattias Munter.

Om du väljer att samla ihop olika försäkringar hos ett enda pensionsbolag kan du med fördel välja försäkringar som har liknande villkor och förvaltningsform. I många fall är din tjänstepension företagsägd. Då behöver du prata med din arbetsgivare om att flytta tjänstepensionen.

Smart sparform

Ett smart sätt att spara till pensionen är Skandias traditionella förvaltning.

– Du kan luta dig tillbaka och vi sköter förvaltningen åt dig. Vår förvaltning har varit riktigt framgångsrik. Du är garanterad ett visst belopp när det väl är dags för utbetalning, med möjlighet till mer. 

Tjänstepension ger dina pengar möjlighet att växa år efter år. Med din tjänstepension hos oss kan du också få rabatt på ditt bolån.

– Det är aldrig för sent att ta tag i sin tjänstepension, säger Mattias Munter

Rabatt på bolånet för tjänstepensionskunder

Vi var först med en transparent prismodell på bolånemarknaden. Vår rabattmodellen gäller alla lån oavsett bindningstid. Den ränta som erbjuds baseras på en modell med tre steg: belåningsgraden, om kunden har tjänstepension hos oss samt om kunden har privat sparande i Skandia.

Lägsta räntan ner till 1,10 procent (effektiv ränta 1,10 procent*) på alla bindingstider upp till 5 år.

Räkna på din ränta

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

* Effektiv ränta 1,29 %

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inkl. avgifter. Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader. Vår bästa ränta 1,28 % motsvarar en effektiv ränta på 1,29 %. 

Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Exemplet är baserat på Skandias lägsta ränta med en bindningstid på 3 mån, ett bostadspris på 4 000 000 kr och en kontantinsats på 50 %, ett lånebelopp 2 000 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. Totalt ger detta en månadskostnad om 5 151 kr (inkl. amortering om 3 334) och en total kreditkostnad om 2 545 963 kr utan hänsyn till ev. skatteavdrag.

Andra läser om

Fler nyheter