Gå till innehåll

Så pensionssparar du som småföretagare

Det spelar ingen roll om du är i uppstarten eller mitt i karriären. Att ta ut en smart lön och avsätta pengar för pensionssparande som företagare kan vara lika viktigt som staplarna i bokslutet.

Skaffa pension och sjukförsäkring – testa vår guide här

Det finns idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige, enligt Tillväxtverket. Inte mindre än 97 procent av dessa är småföretag med färre än 10 anställda.

Dessa mindre företag saknar ofta tjänstepension.

– Utan tjänstepension riskerar man en låg pension, vilket inte skapar rätt förutsättningar för ett tryggt och aktivt liv efter yrkeslivet, säger Trifa Chireh, pensionsspecialist på Skandia.

Säkra din pension

Att tänka på pensionen är inte alldeles självklart för en företagare som är i uppstarten eller mitt uppe i karriären – men det borde det vara. Som företagare ansvarar du själv för att säkra din framtida pension.

Pensionen består som bekant av tre delar: den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen som du som arbetsgivare betalar in till dig och dina anställda samt privat pension, alltså den del du sparar privat till din pension.

Den allmänna pensionen står för många svenskar för mindre än hälften av slutlönen den dagen det är dags för pension. Om du som småföretagare ska få samma allmänna pension som om du vore anställd hos en arbetsgivare, behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter.

Som företagare finns det två olika pensionsavgifter som du behöver betala: dels en ålderspensionsavgift som motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd, dels en allmän pensionsavgift som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

– Det är viktigt att ta ut en smart lön. Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension. Inbetalningen till din allmänna pension maximeras vid en lön på drygt 43 300, säger Trifa Chireh.

Testa om ett av marknadens mest prisvärda paket passar dig och ditt företag 

Tjänstepension a och o

Tjänste­pensionen utgör en stor del av den totala pensionen och kan alltså vara av stor betydelse för hur din ekonomi kommer att se ut som pensionär.

I alla våra tjänstpensionspaket ingår utöver själva sparandet till pensionen, även en förebyggande hälsoförsäkring för att minska sjukskrivningar samt sjukförsäkring som täcker en del av lönen om du eller dina anställda skulle bli sjuka. Det kan också vara smart att teckna en sjukvårdsförsäkring för företag (privatvårdsförsäkring).

– Du bör också tänka på pensionen genom ett eget, långsiktigt sparande, säger Trifa Chireh.

Det kan göra stor skillnad på sikt. Det finns olika alternativ beroende på ditt intresse och riskvilja. Allt ifrån att försäkringsbolaget sköter hela placeringen åt dig till att du själv kan vara mer aktiv med ditt sparande. 

Skaffa tjänstepension för enskilda firmor och mindre aktiebolag

Guide – testa vilken tjänstepension som passar ditt företag

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.