Gå till innehåll
Hand lägger bollar i glasskål

Därför är tjänstepension en viktig  personalförmån

Tjänste­pension är den vanligaste och mest värdefulla personal­­­förmånen och kan stå för mer än 20 % av den totala pensionen. För medarbetare med högre inkomster kan det röra sig om ännu mer. Vi har lösningar som gör dig till en attraktiv arbetsgivare.

En värdefull personal­förmån

Genom Skandia Tjänstepension med Hälsa kan du ge dina medarbetare riktigt bra personal­förmåner. Antingen samma trygghet som företag med kollektiv­avtal ger – eller bättre och mer flexibelt! Ni får också tillgång till våra unika sparformer med placeringar som bidrar till hållbar utveckling.

Mer än pengar till pensionen

Tjänste­pensionsförsäkringar innehåller ofta mer än bara ålders­pension: hos oss kan sjuk­försäkring, premiebefrielse och ekonomiskt skydd för familjen ingå. Medarbetarna kan få digital rådgivning i sina tjänstepensionsval eller personlig rådgivning via telefon eller på våra kontor.

Friskare medarbetare

Till vår tjänstepension har vi dessutom kopplat på en kostnads­fri hälso­försäkring för att undvika sjuk­skrivning. Den inkluderar bland annat en personlig hälso- och rehab­­väg­ledare som hjälper medarbetarna att få rätt stöd vid t.ex. ned­stämd­het, värk och stress. Tillsammans med våra kunder har vi de senaste 14 åren halverat medarbetarnas sjukfrånvaro och ökat företagens lönsamhet. 

Även för företag med kollektivavtal

Vill du ge vissa medarbetare särskilda pensions­förmåner utöver den kollektivavtalade tjänste­pensionen? Vi har flera alternativ som kan passa även om ditt företag redan har kollektiv­aval. Prata med en rådgivare som kan berätta mer.

Två kvinnor flyttar inredning

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan

Hur mycket ska du sätta av till pension?

När du tecknar Skandia Tjänstepension med Hälsa (med rådgivning) kan du själv välja hur mycket du vill betala in per månad till dina medarbetares framtida tjänste­pension.

Inom t.ex. ITP1 (industrins och handelns tjänste­pension för privat­anställda tjänstemän) betalar arbets­givaren varje månad motsvarande:

  • 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomst­basbelopp (1 inkomst­basbelopp 2021 är 68 200 kr)
  • 30 % på lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp

Om en medarbetare har 28 000 kronor i lön betyder det att du sätter av cirka 1 250 kr/månad i pension. 

Läs mer om Skandia Tjänstepension med Hälsa

Ta hjälp inom pensions- och arbetsrätt

  • Få hjälp med t.ex. vd-avtal, anställnings­villkor och tjänste­pensionsavtal
  • Vi ser över företagets pensions­relaterade avtal och risker
  • Vår kontroll säkrar att företaget hanterar avtals- och försäkrings­lösningar på rätt sätt
Läs mer och boka en tid

Prata med en företagsrådgivare

  • Företags­råd­giv­ning som utgår från ditt företags behov och önskemål
  • Med rätt personalförmåner blir du en attraktiv arbetsgivare
  • Våra kunder ger vår rådgivning 5,5 av 6 i betyg*
Boka tid

*Kund­nöjdhet vid råd­givning i genomsnitt i vår senaste årliga kund­undersökning (2020).