Gå till innehåll
Ojämn kurva i linjediagram

Värdepappersdepå för företag

Värde­pappers­depå ger dig tillgång till vårt bredaste utbud av fonder, aktier och andra värde­papper. Placerings­alternativet kan passa dig som vill komma åt pengarna lätt och där kapitalet kan växa mycket över tid, men med en lägre risk­nivå.

  • Stort sortiment av värde­papper
  • Enklare, kortsiktigare inves­teringar 
  • Insättnings­garanti och investerar­skydd

Så funkar Värdepappersdepå

Värde­pappers­depå kan passa om du vill köpa och behålla samma placering hela vägen fram till ditt spar­mål. Depån är lämplig om du sparar i ränte­fonder eller andra värde­papper med lägre risk, och därmed oftast lägre möjlighet till avkast­ning – eftersom du inte behöver betala skatt varje år så länge du inte säljer. 

Ta ut pengar när du behöver

Själva depån kostar ingen­ting och du kan ta ut dina pengar när du behöver utan avgift. Det som kostar är handeln med värde­papper, courtage. Även flytt av värde­­papper, utskick per post och vissa admi­nistra­tiva tjänster kostar.

Betala skatt först när du säljer

Skatten beräknas och betalas baserat på dina even­tuella vinster – kapital­vinst­­skatt. Alla skatter hanteras separat och dras inte från Värde­pappers­depån.

Du behöver inte betala skatt så länge du inte säljer dina värde­papper. Vinster och förluster i redovisas i din deklara­tion och vi hjälper dig kostnads­fritt med en färdig­ifylld K4 och års­samman­­ställning. Even­tuella kapital­förluster är avdrags­gilla.

Insättningsgaranti och investerarskydd

För likvida medel och värdepapper i en Värdepappersdepå gäller insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet.

För värdepapper i Värdepappersdepå gäller det statliga investerarskyddet som ger dig ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor.

En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet ska framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten skall betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts.

Den statliga insättningsgarantin omfattar inlåning (likvida medel) på konto. I Skandiabanken omfattar garantin Allt i Ett-konto, Sparkonto, Likviditetskonto, Fasträntekonto, Skandiakonto, Eurokonto, Betal- och Kreditkortskonto och likvida medel på Värdepappersdepå (även Rådgivningsdepåkonto) och Investeringssparkonto.

Den statliga insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i banken på konton som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.  

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

För ytterligare information, se www.insattningsgarantin.se.

Kom igång direkt – kontakta oss

Vi kan hjälpa dig att få före­tagets pengar att växa på bästa sätt. Kontakta våra råd­givare – de är experter på ekono­misk trygg­het och att hitta rätt lösning utifrån dina speci­fika behov.

Boka rådgivning