Gå till innehåll
Ojämn kurva i linjediagram

Värdepappersdepå för företag

Värde­pappers­depå ger dig tillgång till vårt bredaste utbud av fonder, aktier och andra värde­papper. Placerings­alternativet kan passa dig som vill komma åt pengarna lätt och där kapitalet kan växa mycket över tid, men med en lägre risk­nivå.

  • Stort sortiment av värde­papper
  • Enklare, kortsiktigare inves­teringar 
  • Insättnings­garanti och investerar­skydd

Så funkar Värdepappersdepå

Värde­pappers­depå kan passa om du vill köpa och behålla samma placering hela vägen fram till ditt spar­mål. Depån är lämplig om du sparar i ränte­fonder eller andra värde­papper med lägre risk, och därmed oftast lägre möjlighet till avkast­ning – eftersom du inte behöver betala skatt varje år så länge du inte säljer. 

Ta ut pengar när du behöver

Själva depån kostar ingen­ting och du kan ta ut dina pengar när du behöver utan avgift. Det som kostar är handeln med värde­papper, courtage. Även flytt av värde­­papper, utskick per post och vissa admi­nistra­tiva tjänster kostar.

Betala skatt först när du säljer

Skatten beräknas och betalas baserat på dina even­tuella vinster – kapital­vinst­­skatt. Alla skatter hanteras separat och dras inte från Värde­pappers­depån.

Du behöver inte betala skatt så länge du inte säljer dina värde­papper. Vinster och förluster i redovisas i din deklara­tion och vi hjälper dig kostnads­fritt med en färdig­ifylld K4 och års­samman­­ställning. Even­tuella kapital­förluster är avdrags­gilla.

Insättningsgaranti och investerarskydd

För likvida medel och värdepapper i en Värdepappersdepå gäller insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet.

Depån/Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

För ytterligare information, se www.insattningsgarantin.se.

För värdepapper i Investeringssparkonto (ISK) och Värdepappersdepå gäller det statliga investerarskyddet vilken ger dig ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet skall framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten skall betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts.

Kom igång direkt – kontakta oss

Vi kan hjälpa dig att få före­tagets pengar att växa på bästa sätt. Kontakta våra råd­givare – de är experter på ekono­misk trygg­het och att hitta rätt lösning utifrån dina speci­fika behov.

Boka rådgivning