Gå till innehåll

Förmögenhetsförvaltning

Har ditt företag (aktivt såväl som vilande) eller stiftelse ett kapital överstigande fem miljoner kronor att placera – men där det saknas tid, intresse eller kunskap att göra det?

Skapa förutsättningar till avkastning, utan att du själv behöva vara aktiv, genom en egen förvaltare som löpande fattar alla placeringsbesluten åt företaget/stiftelsen.

Ett helhetsperspektiv på företagets/stiftelsens kapital

Vi hjälper dig att få ut hela potentialen av företagets/stiftelsens kapital. Du får obegränsad tillgång till en egen förvaltare som ger dig ett helhetsperspektiv på kapitalet och dess utveckling.

 • Passar aktiva och vilande företag samt stiftelser med ett placerbart kapital på minst 5 miljoner kronor.
 • Förvaltningen av stiftelsekapital anpassas både till skattepliktiga och icke-skattepliktiga stiftelser.
 • Skandias dotterbolag Skandikon, kan erbjuda en komplett tjänst för dig som söker hjälp med administration av en stiftelse.
 • Alla placeringar görs efter dina önskemål avseende risk och avkastning.
 • Din förvaltare investerar företagets/stiftelsens kapital i svenska, nordiska och globala aktier, räntor och övriga placeringar och ansvarar för löpande förvaltning av portföljen.
 • Du har full kontroll och insyn i uppdraget och får regelbundet en skriftlig rapport om innehaven och avkastningen i portföljen.

Vanliga frågor om Förmögenhetsförvaltning

 • Förmögenhetsförvaltning, även kallat diskretionär portföljförvaltning, är en särskilt anpassad förvaltning till privatpersoner, företag och stiftelser. Alla investeringar följer dina förväntningar och önskemål avseende risk och avkastning. Din portföljförvaltare ansvarar löpande för placeringsbesluten.

 • Du får en egen förvaltare som sköter hela förvaltningen åt dig och som tar dagligt ansvar för din värdepappersportfölj. Placeringarna kan ske i enskilda aktier och i fonder och anpassas helt efter dina avkastningsmål, placeringshorisont och inställning till risk. Utöver din förvaltare kan du även få tillgång till experter som hjälper till med frågor som rör t.ex. beskattning, familjerätt, bokföring och deklaration.

 • En utpräglad personlig tjänst

  • Personlig service och hög tillgänglighet via egen förmögenhetsförvaltare.

  Skandia Livs förvaltningsorganisation konstruerar portföljen

  • Innebär att resurser och kompetenser som finns hos Skandia Livs förvaltningsorganisation, samt hos din portföljförvaltare, används för sammansättning av värdepappersportföljen och för de löpande placeringsbesluten.

  Placeringar kan ske i både enskilda aktier, i Skandias fonder och hos de främsta externa fondförvaltarna

  • Innebär att en placeringsfilosofi tillämpas i syfte att nå god avkastning över tid.

  Ingen inlåsning i själva förvaltningsuppdraget

  • Innebär att du har möjlighet att ändra eller använda ditt kapital till annat utan att det utlöser några särskilda avgifter avseende själva förvaltningstjänsten samt att du kan säga upp förvaltningsavtalet när du vill.
 • Tjänsten är för privatpersoner, företagare (även ägare av vilande bolag) och stiftelser som har ett placerbart kapital på 5 miljoner kronor eller mer i värdepapper och likvida medel. Förvaltningen är speciellt lämpad för vilande bolag/karensbolag där diskretionär förvaltning säkerställer att målet med kapitalbeskattning enligt 3:12-regelverket uppfylls.

 • Vid portföljförvaltning betalar du en ersättning till Skandia i form av ett förvaltningsarvode. Om annat inte överenskommits beräknas ersättningen på värdet av värdepappersportföljen och erläggs kvartalsvis i efterskott. Ersättningens storlek, som uttrycks som en procentsats, och betalningsvillkor regleras i ditt förvaltningsavtal.

 • Private Banking och Förmögenhetsförvaltning har kommit att få samma betydning och används i dag för att beskriva samma finansiella tjänst.

Alla frågor och svar

Kontakt

Vill du veta mer om möjligheterna med vår förmögenhetsförvaltning? Hör av dig till oss, på det sätt som passar dig bäst, så berättar vi mer.

Mejla oss

Skicka e-post

Ring oss

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.