Gå till innehåll

Anställda behöver få hjälp i tid – helt avgörande för att undvika sjukskrivning

Att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar kan bli avgörande. Inte bara för att minska mänskligt lidande och stora samhällsförluster. Utan även för ditt företag. – Åtta av tio personer som kontaktar oss gör det i förebyggande syfte, säger Samuel Kiros, hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center i Stockholm.

Behöver ditt företag hjälp att förebygga sjukskrivningar? Boka rådgivning med oss

62 miljarder kronor. Så mycket förlorade Sverige på sjukskrivningar förra året enligt en ny rapport . Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror numera på psykisk ohälsa. Med mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle medel motsvarande löner till 25 000 sjuksköterskor kunna sparas.

Men det är inte bara samhället som förlorar stora summor pengar.

För en arbetsgivare på ett kompetensintensivt företag kan en sjukskrivning påverka hela årsresultatet.

Jobba förebyggande 

Till Hälsoslussen – en central del av vår Hälsokedja – kan alla som har tjänstepension med hälsoförsäkring ringa och få hjälp och stöd i tid för att undvika ohälsa som riskerar att leda till sjukskrivning. Den som ringer får kontakt med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center. 

– Åtta av tio personer som kontaktar oss gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att hjälpa både individer och företag med ett hållbart hälsoarbete och på så sätt fånga upp problemen i tid och förhindra att en anställd exempelvis går in i väggen, säger Samuel Kiros.

– Arbetsgivaren ansvarar både för rehabilitering och för det förebyggande hälsoarbetet. Individens ansvar är att uppmärksamma arbetsgivaren på att man inte mår bra eller presterar sämre av någon anledning. En arbetsgivare behöver få en signal om att något är fel eller att arbetsbelastningen är för tuff för att kunna agera och göra omfördelningar.

Tillgänglig och uppkopplad

De flesta klienter som Samuel Kiros möter är mellan 30 och 50 år. Men den grupp som ökar mest är mellan 25 och 40. Av dem som kontaktar vår Hälsosluss har mer än hälften sömnsvårigheter. 

Läs mer: Hjärnforskarens bästa sovknep

– Vi är mer tillgängliga och uppkopplade i dag och många glömmer återhämtning och pauser. Stress kan oftast härledas både från arbete och privatliv, för även roliga saker tar energi och de flesta känner höga krav på prestation både på jobbet, i familjen och bland vänner, säger Samuel Kiros.

Bilden: Samuel Kiros poängterar vikten av förebyggande insatser och tidig hälsovård för att förhindra sjukskrivningar.

Men vad ska man göra för att inte riskera att stressen tar över på arbetsplatsen? Med en förebyggande hälsoförsäkring kopplad till sin tjänstepension, kan den som känner sig nedstämd eller stressad, eller på annat sätt är i riskzonen att bli sjukskriven, få hjälp och råd av en hälso- och rehabvägledare.

Innan det går så långt som till sjukskrivning.

– Det fiffiga är att man kan kontakta hälsoslussen i ett tidigt skede, så fort man känner att något är på väg åt fel håll. Ofta är det en mix av arbetssituationen och problem i privatlivet som utlöser behovet av stöd. Kanske är man mitt i en separation samtidigt som man haft det stressigt på jobbet och oroar sig för sin situation, säger Kristina Hagström, vår hälsostrateg.

Det hela är jämförbart med arbetet att undvika dyrbara eldsvådor genom att installera brandvarnare, som upptäcker faran i tid. På samma sätt kan samhället, arbetsgivaren och den enskilde undvika höga kostnader och långdraget lidande genom förebyggande åtgärder.

– Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukskrivningar, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser, säger Kristina Hagström.

Få snabb och förebyggande hjälp