Gå till innehåll
Produktpaket

Få ett friskare företag med företagshälsa

Skandias hälsopaket med hälsoförsäkring, vårdförsäkring och sjukförsäkring, bidrar till friskare medarbetare och bättre företagshälsa. De senaste 14 åren har våra kunder halverat sina medarbetares sjukfrånvaro och ökat företagens lönsamhet. 

Jag vill ha ett friskare företag

Friskare medarbetare med företagshälsa i fokus

Hälsoförsäkring

Hälsoförsäkringen hjälper med­arbetaren vid t.ex. ned­stämd­het, stress eller värk. Du som arbets­givare får stöd i ansvaret för med­arbetarens re­habili­te­ring.

8 av 10 använder hälsoförsäk­ringen före­byggande för att undvika sjuk­skrivning.

Hälsoförsäkringen förebygger

Vård­för­säkring

Vård­försäk­ringen ger med­arbetaren snabb till­gång till privat vård, specialist­läkare och garan­terad operation inom 20 dagar.

Företaget får dessutom lägre premie på vår sjuk­försäkring.

Vård­försäk­ringen ger snabb vård

Sjukförsäkring

Medarbetaren får ersättning upp till 90% av lönen vid långtids­sjukskrivning. Du kan välja om ersätt­ningen ska betalas ut redan efter första månaden.

När du tecknar sjukförsäkring läggs för närvarande hälso­försäkringen till kost­nads­fritt.

Sjukförsäkringen ger ersättning

Företagshälsovård – ta hand om dina medarbetare

Halverat  medarbetarnas sjukfrånvaro

Tillsammans med våra kunder har vi de senaste 14 åren halverat medarbetarnas sjuk­frånvaro och ökat företagens lönsamhet. Vi kallar det Hälso­kedjan: Hälso­försäkring, Vård­försäkring & Sjuk­försäkring – med möjlighet att lägga till effektiva hälso­tjänster. 

Försäkringarna går att köpa separat. Om ditt företag redan har en sjukförsäkring i kollektivavtalet kan du komplettera med hälsoförsäkring och vårdförsäkring för att ge dina medarbetare ett riktigt bra skydd. 

Hälsoapp ingår

Med hälsoappen Virgin Pulse får dina medarbetare:

 • Koll på stress, sömn, matvanor & motion
 • Motivation att förbättra sin hälsa 
 • Möjlighet till en hälsobonus upp till 1 000 kr/år

Erbjudandet gäller företag med fler än 10 med­­arbetare.

Få friskare medarbetare med hälsoappen

Hälsoslussen ingår

0771-51 55 10
 • Ett telefonnummer till allt!
 • Ger dig och dina med­arbetare snabb kontakt med en hälso- och rehab­väg­ledare
 • När du har funderingar om en med­arbetares hälsa eller när en med­arbetare behöver hjälp
 • Om du vill komplettera med hälsotjänster

Komplettera med hälsotjänster

Använd oss som ett komplement eller alternativ till traditionellt upphandlad företagshälsovård. 

Vi erbjuder före­byggande insatser, hälso­utveckling eller sjukvård i samarbete med Sophia­­hemmet Rehab Center och andra partners inom hälsa. Vill du veta mer ring 0771-51 55 10. Ett urval av våra hälsotjänster är:

 • Ergonomiföreläsning/rond
 • Chefsstöd
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Krishantering
 • Digitala verktyg för organisationsutveckling
 • Sjuk- och friskanmälan
 • Arbetsmiljö- och medarbetarenkät
 • Livsstils- och hälsokartläggning
 • Allmän Hälsoundersökning
 • Föreläsningar/workshop
 • Beroendeutredning/behandling

Fler tips om förebyggande hälsa

Eva

Så har vår hälsoförsäkring hjälpt andra

Om man lyckas förebygga en sjukskrivning så är mycket vunnet. Men om ohälsan har hunnit bli ett faktum är det lättare att komma tillbaka med rätt stöd. Läs om Eva Antonelius och andra som har hjälpts till bättre hälsa med Skandias hälsoförsäkring och Hälsoslussen. 

Se hur hälsoförsäkringen har hjälpt andra > 

Glöm inte tjänste­pensionen ...

I Skandia Tjänstepension med Hälsa ingår sjukförsäkring – och för närvarande läggs en hälsoförsäkring till utan kostnad.

Vill du också ha ett friskare företag?

 • Med rätt personalförmåner blir du en attraktiv arbetsgivare
 • Hälso­försäkring adderas kostnads­fritt när du tecknar vår sjuk­försäkring
 • Före­byggande hjälp utan att medarbetaren måste vara sjuk­skriven 
Jag vill ha ett friskare företag