Gå till innehåll
Kvinna som springer

Räkna ut vad ohälsan kostar

Det har länge varit känt att ohälsa och sjukskrivningar är dyrt för arbetsgivare, medarbetare och samhället i stort. Vi har verktyg som gör det möjligt att räkna ut kostnaderna mer exakt.

Skandias hälsokalkylator visar hur mycket det lönar sig med friska medarbetare

Vår hälsokalkylator är framtagen tillsammans med forskare på Uppsala universitet. Den visar hur övervikt, rökning, fysisk inaktivitet och alkohol påverkar kostnaderna över tid för arbetsgivare, staten, hälso- och sjukvården, kommunerna och Försäkringskassan. Du kan välja att titta på hela Sverige, ett län, en specifik bransch eller på ditt företag.

Genom att testa olika scenarier i hälsokalkylatorn kan du själv se att förebyggande friskvård lönar sig.

  • Prova till exempel att sänka fysisk inaktivitet med 1 % och se vilken positiv påverkan det har på kostnader och minskning i antal sjukdomsfall.
  • Eller så kan du räkna ut hur en antirökkampanj kan påverka hälsan genom att anta att kampanjen ger 3 % minskning av rökningen inom 5 år.

Siffrorna visar inte bara vad ditt företag sparar utan också vilken positiv samhällsinsats ni bidrar med genom att både kommuner, landsting och Försäkringskassan får rejält sänkta kostnader.

Öppna vår hälsokalkylator

Skandias hälsokalkylator bygger på ny forskning

Skandias hälsokalkylator är framtagen av Uppsala universitet.

Beräkningsprinciperna bygger på epidemiologisk forskning, vetenskaplig litteratur och offentliga register (Socialstyrelsen, Försäkringskassan, SCB m.fl.). Mer information om beräkningsprinciperna och deras källor kan du läsa i den här tekniska rapporten.

Vill du också ha ett friskare företag?

  • Vår hälsoförsäkring adderas kostnadsfritt när du har tjänstepension med sjukförsäkring hos oss
  • Hjälp att fånga upp medarbetaren innan problemen leder till kostsamma sjukskrivningar
  • Rätt vård för att snabbt komma tillbaka till jobbet
Jag vill ha ett friskare företag