Gå till innehåll
Två kvinnor pratar i telefon

Rådgivning för ägarledda företag

Behöver du se över dina och företagets avtal och riktlinjer kring anställning, pension och delägarskap? Boka rådgivning med oss så tittar vi på vilka förbättringar vi kan hitta tillsammans.

Boka rådgivning

För dig som ägare

  • Lön eller utdelning  från ditt aktiebolag – vad är bäst?

    Vad betyder lön eller aktieutdelning för dig och ditt företag? Se till att ta ut vinsten smartast – vi hjälper dig att hitta rätt balans. Utöver lön kan du t.ex. ta ut delar av företagets vinst till dig själv, och bara betala 20 % i skatt.

  • Hur kan du planera för pensionen?

    Du ska leva gott när det är dags att sluta jobba.Vi kan hjälpa dig att planera för framtiden genom att ge råd vid val av förvaltning, risknivå och förväntad avkastning så att din pension blir så bra som möjligt.

    Har du planer på generations­växling inom företaget?  Vi kan ge stöd i frågor om ägande och avveckling. 

  • Hur undviker du att medarbetare behöver sjukskriva sig?

    Genom före­byggande hjälp i tid kan vi bidra till att att undvika sjuk­skrivning för med­arbetarna och snabbt ge dem tillgång till specialist­­vård när det behövs. Våra hälso­­lösningar passar både dig som företagare och dina medarbetare – kontakta oss så berättar vi mer. 

    Få friskare företag
  • Ska du skriva anställningsavtal för VD:n?

    En VD täcks inte av LAS eller kollektiv­avtal. Det ställer höga krav på att anställnings­avtalet utformas rätt, t.ex. i frågor som rör pensions­avsättningar eller regler för uppsägning, tvist eller konkurrens­begränsning. Blir det fel kan det medföra stora ekonomiska skador för företaget eller VD:n.

    Vi har många års erfarenhet av bolagsjuridik och granskning av den här sortens avtal. Boka in en rådgivning, så hjälper vi dig med alla frågor om att anställa eller utse en VD.

För ditt företag

  • Har ni ordning på avtal och riktlinjer?

    Vi hjälper dig se över anställnings­avtal, pensions­policy och andra riktlinjer så att de stämmer överens med ditt företags försäkrings­lösning.

  • Finns det flera delägare i företaget?

    Om det finns fler delägare i företaget bör ni ha ett aktieägaravtal – vi berättar hur det funkar och tar fram ett avtal åt dig. Vi kan också hjälpa dig att ta hand om ekonomiska följder som kan uppstå om t.ex. en delägare skulle bli sjukskriven länge eller i värsta fall dö. Då kan en kompanjonförsäkring passa bra – vi berättar gärna mer. 

  • Överlikviditet i kassan?

    Finns det pengar i företaget som inte behövs i den dagliga verksam­­heten? Vid tillfällig över­likvidi­tet kan vi hjälpa dig att få bättre avkastning på pengarna genom att föreslå passande placeringar. Läs mer om hur du kan placera företagets pengar.

  • Har ni planer på att investera?

    Ska ni sätta av kapital för att kunna investera längre fram? Vi kan hjälpa till att ta fram en strategi som får pengarna att utvecklas bra men utan alltför hög risk, t.ex. genom en värdepappers­depå. Läs mer om hur du kan placera företagets pengar.

  • Hur kan nyckelpersoner stanna kvar?

    Om personer med högre befattningar som VD eller chefer lämnar företaget kan det skapa stora problem. Vi kan hjälpa till att ta fram en nyckel­persons­försäkring som kan ge dessa med­arbetare extra motiv att stanna kvar, t.ex. genom olika löne­förmåner och anpassade pensions­lösningar.

Boka rådgivning – vi ser över företagets behov

Boka rådgivning med oss så tittar vi på vilka förbättringar vi kan hitta för företaget. Tillsammans ser vi över era behov av t.ex. anställnings­avtal, pensions­policy & delägar­skap.

Boka rådgivning