Gå till innehåll

Frågor & svar – Företag

 

Tjänstepension

 • I alla våra tjänstepensions­paket ingår möjligheten till efterlevande­skydd. Ett av dessa är återbetalnings­skydd som medarbetare kan välja för att ge sin familj större ekonomisk trygghet.

  Om en medarbetare skulle dö före avtalad pensionsålder betalas återbetalnings­skyddet ut till familjen. Beloppet som betalas ut beror på hur stort försäkrings­kapitalet är. Ju mer det har hunnit byggas upp, desto större blir återbetalnings­skyddet.

  Med försäkrings­kapital menar vi pengarna som sparas till medarbetarnas tjänste­pension. Försäkrings­kapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Om en medarbetare skulle dö efter att ha börjat ta ut sin pension fortsätter utbetal­ningarna till familjen under den tid som är kvar enligt avtalet mellan dig som arbets­givare och oss på Skandia.

  Mer om efterlevande­skydd

 • Vi har bra sparformer för den medarbetare som vill löneväxla:

  • Spara med garanti – traditionell förvaltning
  • Spara i fonder – fond­förvaltning
  • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper – depå­förvaltning

  Det går också att kombinera traditionell förvaltning med fond­förvaltning eller depå­förvaltning.

  Läs mer om våra placeringsalternativ

 • Pensionen som medarbetaren får genom löne­växling betalas ut från 65-årsdagen. Om inget annat är avtalat sker utbetalningen under 5 år, men det går att förlänga utbetalnings­tiden.