Gå till innehåll

Frågor & svar – Företag

 

Hälsa & sjukförsäkring

 • Dina medarbetare anmäler skada eller sjukdom här. Snabbt, enkelt och säkert. Där kan de också ansöka om ersättning.

 • Medarbetaren kontaktar våra hälsovägledare på 0771-51 55 10. De bedömer vilken insats som är lämplig och ser till att medarbetaren får den hjälp som behövs.

 • Ja, premien är inom vissa ramar avdragsgill som tjänstepensionsförsäkring. När sjukersättning betalas ut beskattas den som inkomst av tjänst. Läs mer i förköpsinformationen.

 • Ja, försäkringsbeloppet kan höjas inom vissa nivåer om medarbetaren är fullt arbetsför och lönen har höjts. Läs mer i förköpsinformationen.

 • Du kan välja om försäkringen ska vara med eller utan självrisk - dvs. om medarbetaren ska betala självrisken på 600 kr (2020) vid första vårdtillfället. Med självrisk blir premien lägre.

 • Du kan välja om försäkringen ska gälla med eller utan krav på remiss.

  • Försäkring med remisskrav betyder att en läkare på vårdcentral först ska bedöma om medarbetaren behöver behandling av en läkare inom specialistvården. Därför har den lägre premie.
  • Försäkring utan remisskrav betyder att medarbetaren kan kontakta Skandias vårdplanering direkt för att få tid hos specialistläkare. 
 • Vi samarbetar med ett brett nätverk av privata mottagningar och sjukhus i hela Sverige.

  Dina medarbetare får kontakt med kvalificerad vårdpersonal inom alla specialiteter – från läkare och fysioterapeuter till psykologer och sjuksköterskor.

 • Nej, det spelar ingen roll om problemen beror på jobbet eller är privata. Medarbetarna behöver inte heller berätta för dig som arbetsgivare att de kontaktar en hälso- och rehabvägledare.

 • Hälsoförsäkringen riktar sig både till de som riskerar att bli sjuka och redan sjukskrivna som behöver rehabilitering.

  Medarbetare som har tjänstepension med sjukförsäkring hos oss har också hälsoförsäkring utan extra kostnad. Vi tecknar och erbjuder den som kundförmån tills vidare.

  Hälsoförsäkringen går även att teckna separat.

 • Försäkringen gäller i 1 år från medarbetarens första kontakt med en hälso- och rehabvägledare i ett ärende.

  För att starta en ny behandling för samma orsak ska medarbetaren ha varit fri från symtom, behandlingar och medicinering under 1 år.

 • Medarbetaren kontaktar vår hälsosluss på 0771-51 55 10 där en hälso- och rehabvägledare bedömer passande insats och tar fram en handlingsplan.

 • Vårt kriscentrum tar hand om medarbetarna genom ett nätverk med psykologer och administrativ personal över hela Sverige.

 • Premien för krisstödet beror på företagets verksamhetsområde som vi delar in i tre riskklasser.

  • Riskklass 1: Medarbetare i privat näringsliv som inte tillhör riskklass 2 eller 3. 
  • Riskklass 2: Medarbetare i bank, post eller företag som har kvällsöppet efter klockan 18. 
  • Riskklass 3: Medarbetare i företag som har öppet dygnet runt, taxi och värdetransporter.
 • Det är du som arbetsgivare som tecknar krisstödet för dina medarbetare.

 • Dina medarbetare kan få terapi upp till 1 år efter händelsen.

 • Förebyggande insatser som hälsoappen hjälper ditt företag att hålla sig friskare och minska kostnaderna för sjukskrivning och produktionsbortfall. Med proaktiva hälso­förmåner blir du dessutom en attraktivare arbetsgivare som visar att dina medarbetare är viktiga.

 • Skandia och företag som ansluter sig får en sammanslagen bild av företagets hälsa, hur medarbetarna aktiverar sig och ökar sitt välmående – men inte på individnivå. 

 • Hälsoappen ingår kostnadsfritt för företag med fler än 10 med­­arbetare när du tecknar hälso-, vård- eller sjukförsäkring. Kontakta oss så berättar vi mer!

 • Nej, varken du eller den försäkrade betalar självrisk för försäkringen.