Gå till innehåll

Frågor & svar – Företag

 

Olycksfalls- & livförsäkring

  • Ja, som arbetsgivare kan du fortfarande teckna avtal, men de medarbetare som inte är fullt arbetsföra omfattas inte av försäkringen. 

  • Nej, den ersättning som betalas ut är skattefri.

  • Ja, som arbetsgivare får du göra avdrag för premien.

  • Som arbetsgivare får du  göra avdrag för premien, för både TGL och olycksfalls­försäkringen. Premien för olycksfalls­försäkringen är skattepliktig förmån för den anställde och ska ingå i arbetsgivarens underlag för sociala avgifter.

  • Nej, om en medarbetare dör behöver hens efterlevande inte betala skatt på utbetalat belopp. Samma sak med olycksfallsförsäkringen – utbetalad ersättning beskattas inte som inkomst.

  • Nej, varken du eller den försäkrade betalar självrisk för försäkringen.

  • Premie­befrielse ingår i försäkringen om med­arbetarens arbets­förmåga blir nedsatt till minst 25 % under minst 90 dagar p.g.a sjuk­dom eller olycka.