Gå till innehåll
Hjärta

Förmånsskatt på vårdförsäkring

Riksdagen har beslutat att vårdförsäkring som ägs och betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas. Beskattningen började gälla den 1 juli 2018 och gäller för vårdförsäkringspremier betalda efter detta datum.

Flera fördelar med vårdförsäkring

 • Garanterad operation inom 20 dagar (vårdgarantin inom den offentliga vården är 180 dagar)
 • Hjälp med bokning av vård och snabbare tillbaka till jobbet
 • Du kan undvika långa sjukskrivningstider som påverkar ekonomin

För dig som medarbetare

En vårdförsäkringsförmån jämställs med lön och ska beskattas på samma sätt. Det innebär att din arbetsgivare drar av förmånsskatten från din lön och lämnar uppgifter om förmånen och skatteavdraget på din lönespecifikation. Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om vårdförsäkringen gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen.

Exempel på kostnad för dig som medarbetare

En person som har en årspremie på 4 600 kr får ett förmånsvärde på 2 760 kr. Beroende på marginalskatt blir det en förmånsskatt mellan 74 kr och 120 kr per månad.

Marginalskatt 32,28 % Förmånsskatt 74 kr/mån
Marginalskatt 52,28 % Förmånsskatt 120 kr/mån

Uträkning
Förmånsvärde: 60 % av premien 4 600 kr = 2 760 kr x marginalskatt = förmånsskatt. Har du frågor som rör skatten: kontakta Skatteverket.

Vanliga frågor

 • Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om vårdförsäkringen gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen. Förmånsvärdet motsvarar, enligt vår bedömning*:

  Vårdförsäkring  Del av premie som ska förmånsbeskattas
  Bas med remiss 60 %
  Access med remiss 60 %
  Bas 60 %
  Access  60 %
  Plus 60 %
  Excellent  60 %
  Vårdförsäkring med tillval för vård utanför Sverige 

  Del av premie som ska förmånsbeskattas

  Plus – omfattar vård i Europa 38 %
  Excellent – omfattar vård i Europa 38 %
  Plus – omfattar vård i hela världen 32 %
  Excellent – omfattar vård i hela världen 32 %

  *Andel av förmånssvärdet som ska förmånsbeskattas är en schablon enligt ställningstagande från Skatteverket. 

 • Du kommer att beskattas på premier inbetalda av arbetsgivaren efter den 1 juli 2018. Förmånsskatten kommer att dras på din lön månads- eller årsvis beroende på hur arbetsgivaren betalar premien. Prata med din arbetsgivare för att få besked om vad som gäller för dig.

 • Ja, för Skandia är det okej. Men prata med din arbetsgivare då de bestämmer och kan ge dig mer information om vad som gäller på ditt företag samt kan avanmäla dig från försäkringen.

 • Behandlingen kommer att avslutas och Skandias ansvar för pågående behandling upphör.

 • Ja, det kan du. Prata med din arbetsgivare om du skulle ångra dig. Men det är inte säkert att du kan få exakt samma försäkring. Du kan behöva fylla i en ny hälsodeklaration eller skicka in ett nytt intyg från din arbetsgivare på att du är fullt arbetsför.

  Var uppmärksam på att det blir ett glapp mellan den gamla och nya försäkringen. Den nya försäkringen omfattar inte sjukdom eller besvär som du fått vård eller mediciniering för eller haft symtom av innan nya försäkringen börjar gälla.

 • Vi kommer att skicka ut ett erbjudande om Fortsättningsförsäkring till dig som haft vårdförsäkringen i 6 månader eller längre. Priset kan variera beroende på vilken typ av försäkring du har haft tidigare och du har 3 månader på dig att svara på erbjudandet.

  Prislista Fortsättningsförsäkring

 •  Eftersom fortsättningsförsäkringen ägs av dig som privatperson ska hela premien förmånsbeskattas.

 • För närvarande gäller att om en arbetsgivare betalar en försäkring för en medförsäkrad så ska den huvudförsäkrade förmånsbeskattas för hela premien.

För dig som arbetsgivare - hela premien är avdragsgill

Företaget får göra avdrag för hela premien. En vårdförsäkringsförmån jämställs med lön och beskattas på samma sätt. Det innebär att du som arbetsgivare betalar både arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag för förmånen.

Du behöver också lämna uppgifter om förmånen och skatteavdraget på medarbetarens lönespecifikation. Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om försäkringen gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen.

 • Du som är ansvarig person på företaget kan avsluta enskild medarbetares eller företagets vårdförsäkring via länkar nedan. Medarbetare kan när som helst avsluta sin vårdförsäkring. 

  Kom ihåg att medarbetare som har en pågående behandling kommer att få den avslutad och Skandias ansvar för pågående behandling upphör.

  Här kan du avanmäla enskilda medarbetare.

  Här kan du avsluta företagets vårdförsäkring.

  Om företaget väljer att avluta vårdförsäkringen kan medarbetare välja att teckna en Fortsättningsförsäkring. Vi kommer att skicka ut ett erbjudande till alla som har haft försäkring i 6 månader eller längre och medarbetaren har 3 månader på sig att svara på erbjudandet. 

  Prislista Fortsättningsförsäkring

 • En vårdsförsäkring med en årspremie på 4 600 kr, ger en arbetsgivaravgift på 867 kr, beräknad på förmånsvärdet 2 760 kr. Eftersom företaget får göra avdrag för hela premien och arbetsgivaravgiften, sänks bolagsskatten med 1 170 kr. Sammantaget ger det en minskning av kostnaden för vårdsförsäkringen med 303 kr per år och medarbetare.

  Arbetsgivaravgifter (2 760 kr x 31,42 %) +867 kr

  Avdragsgilla kostnader: hela premien och arbetsgivaravgiften 
  (4 600 kr x 21,4 % = 984 kr) + (867 kr x 21,4 % = 186 kr)

  -1 170 kr
  Minskad kostnad per medarbetare 303 kr/år

   Har du frågor som rör skatten: kontakta Skatteverket.

 • Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om vårdsförsäkringen gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen. Förmånsvärdet motsvarar, enligt vår bedömning*:

  Vårdförsäkring  Del av premie som ska förmånsbeskattas
  Bas med remiss 60 %
  Access med remiss 60 %
  Bas 60 %
  Access  60 %
  Plus 60 %
  Excellent  60 %
  Vårdförsäkring med tillval för vård utanför Sverige 

  Del av premie som ska förmånsbeskattas

  Plus – omfattar vård i Europa 38 %
  Excellent – omfattar vård i Europa 38 %
  Plus – omfattar vård i hela världen 32 %
  Excellent – omfattar vård i hela världen 32 %

  *Andel av förmånsvärdet som ska förmånsbeskattas är en schablon enligt ställningstagande från Skatteverket.

 • Det beror på om företaget betalar försäkringspremien månads- eller årsvis. Förmånsskatt ska betalas när företaget betalar försäkringspremien.

 • Den 10 juni 2019 kom det ett nytt förtydligande från Skatteverket som innebär att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Det innebär att förmånsvärdet för vårdförsäkring sänks:

  från 75 till 60 procent (utan remiss)
  från 92 till 60 procent (med remiss)
  från 48 till 38 procent (vård i Europa)
  från 40 till 32 procent (vård I hela världen)

 • Skatteverkets ställningstagande gäller from den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med att de nya reglerna för förmånsbeskattning trädde ikraft den 1 juli 2018.

  Har du frågor om rör skatt och ev retroaktiv återbetalning, kontakta Skatteverket.

 • Det är enkelt att ändra från årsvis betalning till månadsvis via Autogiro. Då blir också förmånsskatten för dina medarbetare uppdelad per månad vilket kan underlätta. Fyll i blanketten för Autogiro och skicka in. 

  Blankett för autogiromedgivande

 • Vill du se över omfattningen av företagets vårdförsäkring? Prata med din rådgivare eller mäklare. Här ser du de tre nivåerna i vår vårdförsäkring: Bas, Access och Plus.

 • Behandlingen kommer att avslutas och Skandias ansvar för pågående behandling upphör.

 • Om du som arbetsgivare betalar en privattecknad vårdförsäkring åt en medarbetare ska hela premien förmånsbeskattas.

Få hälsoappen Virgin Pulse

Du som har vår vårdförsäkring får kostnadsfritt använda hälsoappen Virgin Pulse. Den hjälper dig att få koll på stressnivåer, sömn, matvanor, vardagsmotion och träning. Beroende på din aktivitetsnivå, ger vi bort en hälsobonus på upp till 1 000 kr per år som du kan byta mot olika friskvårdstjänster. 

Du kan ladda ner appen, så här gör du:

 1. Logga in på skandia.se – Mina försäkringar
 2. Du kommer till Mina försäkringar – under rubriken Försäkring Skydda – välj din vårdförsäkring t.ex. Bas, Access eller Plus.
 3. Välj Beskrivning
 4. Skrolla nedåt och klicka på länken Anmälan till Hälsoappen Virgin Pulse

Har du frågor om hälsoappen Virgin Pulse?

Kontaktuppgifter till supporten
Chat: vardagar 9–15. Gå in på member.virginpulse.com och klicka på Chat-knappen
Mejl: support@virginpulse.com
Telefon: 020-888 560, vardagar 9–17

Frågor och svar om Virgin Pulse

Det finns många olika aktivitetsarmband och appar som fungerar att ansluta till hälsoappen Virgin Pulse.

Tips! I shoppen i hälsoappen kan du beställa ett kostnadsfritt aktivitetsband (välj Max Buzz och gå till ”checkout”).