Gå till innehåll
Hjärta

Förmånsskatt på vårdförsäkring

Riksdagen har beslutat att vårdförsäkring som ägs och betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas. Beskattningen började gälla den 1 juli 2018.

Så funkar förmånsskatten för medarbetare & arbetsgivare


För dig som medarbetare

En vårdförsäkringsförmån jämställs med lön och ska beskattas på samma sätt. Din arbetsgivare:

 • drar av förmånsskatten från din lön
 • lämnar uppgifter om förmånen och skatteavdraget på din lönespecifikation
 • Räkna ut förmånsskatten för dig som medarbetare

  Få en uppskattning av hur mycket förmånsskatt det kan bli för en vårdförsäkring via jobbet:

  Så här har vi räknat: Skatten beräknas på ordinarie pris och det förmånsvärde som din vårdförsäkring har. Förmånen läggs på lönen och du betalar marginalskatt på förmånen. Vårdförsäkringen har ett förmånsvärde på 60 %.


 • En medarbetare som har en årspremie på 4 600 kr får ett förmånsvärde på 2 760 kr. Beroende på marginalskatt blir det en förmånsskatt mellan 74 kr och 120 kr per månad.

  Marginalskatt 32,28 % Förmånsskatt 74 kr/mån
  Marginalskatt 52,28 % Förmånsskatt 120 kr/mån

  Uträkning
  Förmånsvärde: 60 % av premien 4 600 kr = 2 760 kr x marginalskatt = förmånsskatt. Har du frågor som rör skatten: kontakta Skatteverket.

 • Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om vårdförsäkringen gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen. Förmånsvärdet motsvarar, enligt vår bedömning*:

  Vårdförsäkring/Tillval Cancervård  Del av premie som ska förmånsbeskattas
  Bas med remiss 60 %
  Access med remiss 60 %
  Bas 60 %
  Access  60 %
  Plus 60 %
  Excellent  60 %
  Tillval Cancervård 60 %
  Vårdförsäkring med tillval för vård utanför Sverige 

  Del av premie som ska förmånsbeskattas

  Plus – omfattar vård i Europa 38 %
  Excellent – omfattar vård i Europa 38 %
  Plus – omfattar vård i hela världen 32 %
  Excellent – omfattar vård i hela världen 32 %

  *Andel av förmånssvärdet som ska förmånsbeskattas är en schablon enligt ställningstagande från Skatteverket. 

 • Du kommer att beskattas på premier inbetalda av arbetsgivaren efter den 1 juli 2018. Förmånsskatten kommer att dras på din lön månads- eller årsvis beroende på hur arbetsgivaren betalar premien. Prata med din arbetsgivare för att få besked om vad som gäller för dig.

 • Ja, för Skandia är det okej. Men prata med din arbetsgivare då de bestämmer och kan ge dig mer information om vad som gäller på ditt företag samt kan avanmäla dig från försäkringen.

 • Behandlingen kommer att avslutas och Skandias ansvar för pågående behandling upphör.

 • Ja, det kan du. Prata med din arbetsgivare om du skulle ångra dig. Men det är inte säkert att du kan få exakt samma försäkring. Du kan behöva fylla i en ny hälsodeklaration eller skicka in ett nytt intyg från din arbetsgivare på att du är fullt arbetsför.

  Var uppmärksam på att det blir ett glapp mellan den gamla och nya försäkringen. Den nya försäkringen omfattar inte sjukdom eller besvär som du fått vård eller mediciniering för eller haft symtom av innan nya försäkringen börjar gälla.

 • Vi kommer att skicka ut ett erbjudande om Fortsättningsförsäkring till dig som haft vårdförsäkringen i 6 månader eller längre. Priset kan variera beroende på vilken typ av försäkring du har haft tidigare och du har 3 månader på dig att svara på erbjudandet.

 • Eftersom fortsättningsförsäkringen ägs av dig som privatperson ska hela premien förmånsbeskattas.

 • För närvarande gäller att om en arbetsgivare betalar en försäkring för en medförsäkrad så ska den huvudförsäkrade förmånsbeskattas för hela premien.

För dig som arbetsgivare – hela premien är avdragsgill

Du som arbetsgivare får göra avdrag för hela premien. En vårdförsäkrings­förmån jämställs med lön och ska beskattas på samma sätt. Du som är arbetsgivare:

 • betalar arbetsgivaravgifter
 • gör skatteavdrag för förmånen
 • lämnar uppgifter om förmånen och skatteavdraget på medarbetarens lönespecifikation
 • En vårdförsäkring med en årspremie på 3 900 kr, ger en arbetsgivaravgift på 735 kr, beräknad på förmånsvärdet 2 340 kr. Eftersom företaget får göra avdrag för hela premien och arbetsgivaravgiften, sänks bolagsskatten med 754 kr. Sammantaget ger det en minskning av kostnaden för vård­försäkringen med 220 kr per år och medarbetare.

  Arbetsgivaravgifter (2 340 kr x 31,42 %) +735 kr

  Avdragsgilla kostnader: hela premien och arbetsgivaravgiften 
  (3 900 kr x 20,6 % = 803 kr) + (735 kr x 20,6 % = 151 kr)

  -954 kr
  Minskad kostnad per medarbetare 220 kr/år

   Har du frågor som rör skatten: kontakta Skatteverket.

 • Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om vårdsförsäkringen gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen. Förmånsvärdet motsvarar, enligt vår bedömning*:

  Vårdförsäkring/Tillval Cancervård  Del av premie som ska förmånsbeskattas
  Bas med remiss 60 %
  Access med remiss 60 %
  Bas 60 %
  Access  60 %
  Plus 60 %
  Excellent  60 %
  Tillval Cancervård 60 %
  Vårdförsäkring med tillval för vård utanför Sverige 

  Del av premie som ska förmånsbeskattas

  Plus – omfattar vård i Europa 38 %
  Excellent – omfattar vård i Europa 38 %
  Plus – omfattar vård i hela världen 32 %
  Excellent – omfattar vård i hela världen 32 %

  *Andel av förmånsvärdet som ska förmånsbeskattas är en schablon enligt ställningstagande från Skatteverket.

 • Det beror på om du som arbetsgivare betalar försäkringspremien månads- eller årsvis. Förmånsskatt ska betalas när ni betalar försäkringspremien.

 • Den 10 juni 2019 kom det ett nytt förtydligande från Skatteverket som innebär att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Det innebär att förmånsvärdet för vårdförsäkring sänks:

  från 75 till 60 procent (utan remiss)
  från 92 till 60 procent (med remiss)
  från 48 till 38 procent (vård i Europa)
  från 40 till 32 procent (vård I hela världen)

 • Skatteverkets ställningstagande gäller från och med den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med att de nya reglerna för förmånsbeskattning trädde ikraft den 1 juli 2018.

  Har du frågor som rör skatt och eventuell retroaktiv återbetalning, kontakta Skatteverket.

 • Det är enkelt att ändra från årsvis betalning till månadsvis via Autogiro. Då blir också förmånsskatten för dina medarbetare uppdelad per månad vilket kan underlätta. Fyll i blanketten för Autogiro och skicka in. 

  Blankett för autogiromedgivande

 • Vill du se över omfattningen av företagets vårdförsäkring? Prata med din rådgivare eller mäklare. Här ser du de tre nivåerna i vår vårdförsäkring: Bas, Access och Plus.

 • Behandlingen kommer att avslutas och Skandias ansvar för pågående behandling upphör.

 • Om du som arbetsgivare betalar en privattecknad vårdförsäkring åt en medarbetare ska hela premien förmånsbeskattas.

Fler fördelar med en vårdförsäkring


Glad man med kryckor

 • Vårdgaranti – kontakt med läkare inom 7 vardagar och operation inom 20 vardagar 
 • Med snabbt rätt vård får du friskare medarbetare 
 • Ditt företag kan få minskad sjukfrånvaro och minskade kostnader
Läs mer om vårdförsäkring

Se hur vårdförsäkringen funkar för dig och dina medarbetare.

Uppskattad förmån

Vårdförsäkring är en uppskattad personal­förmån och trots förmåns­beskattningen är den fortsatt viktig för att få friska medarbetare. 

Sänkt sjukfrånvaro med en vårdförsäkring

Frågor om din vård­försäkring?

För dig som medarbetare, ring oss på: 0771-105 105, vardagar 9–16

För dig som företagskund, ring oss på: 0771-102 102, vardagar 9–16

Frågor som rör skatten: kontakta Skatteverket

Få snabbare vård – när du behöver den


Glad man med kryckor

Vår vårdförsäkring ser till att du och dina medarbetare snabbt får rätt vård om ni blir skadade eller sjuka. 

Läs mer om vårdförsäkring
Man får hjälp med rehabövningar av kvinna

Så söker du vård

Du som har vår vård­försäkring eller hälso­försäkring kan enkelt söka hjälp och vård genom att kontakta Hälsoslussen.

Till Hälsoslussen