Gå till innehåll
Hjärta

Förmånsskatt på privatvårdsförsäkring från den 1 juli 2018

Efter ett nytt riksdagsbeslut står det klart att det blir förmånsskatt på privat sjukvårdsförsäkring som ägs och betalas av arbetsgivaren. Den nya beskattningen börjar gälla den 1 juli 2018 och gäller för privatvårdsförsäkringspremier som betalas efter detta datum. 

Flera fördelar med privatvårdsförsäkring

 • Garanterad operation inom 20 dagar (vårdgarantin inom den offentliga vården är 180 dagar)
 • Hjälp med bokning av vård och snabbare tillbaka till jobbet
 • Du kan undvika långa sjukskrivningstider som påverkar ekonomin

För dig som medarbetare

En privatvårdsförsäkringsförmån kommer att jämställas med lön och ska beskattas på samma sätt. Det innebär att din arbetsgivare drar av förmånsskatten från din lön och lämnar uppgifter om förmånen och skatteavdraget på din lönespecifikation. Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om privatvårds­försäkringen är med eller utan remiss och om den gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen. 

Exempel på kostnad för dig som medarbetare

En person som har en årspremie på 4 600 kr får ett förmånsvärde på 2 760 kr. Beroende på marginalskatt blir det en förmånsskatt mellan 74 kr och 131 kr per månad.

Marginalskatt 32,12 % Förmånsskatt 74 kr/mån
Marginalskatt 52,12 % Förmånsskatt 120 kr/mån
Marginalskatt 57,12 % Förmånsskatt 131 kr/mån

Uträkning
Förmånsvärde: 60 % av premien 4 600 kr = 2 760 kr x marginalskatt = förmånsskatt. Har du frågor som rör skatten: kontakta Skatteverket.

Vanliga frågor

 • Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om privatvårdsförsäkringen är med eller utan remiss och om den gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen. Skillnaden beror på hur mycket förebyggande vård och behandling som finns i privatvårdsförsäkringen, vilken fortsatt är skattefri. Förmånsvärdet motsvarar, enligt vår bedömning*:

  Privatvårdsförsäkring  Del av premie som ska förmånsbeskattas
  Bas med remiss 60 %
  Access med remiss 60 %
  Bas 60 %
  Access  60 %
  Plus 60 %
  Excellent  60 %
  Privatvårdsförsäkring med tillval för vård utanför Sverige 

  Del av premie som ska förmånsbeskattas

  Plus – omfattar vård i Europa 38 %
  Excellent – omfattar vård i Europa 38 %
  Plus – omfattar vård i hela världen 32 %
  Excellent – omfattar vård i hela världen 32 %

  *Andel av förmånssvärdet som ska förmånsbeskattas är en schablon enligt ställningstagande från Skatteverket. 

 • Du kommer att beskattas på premier inbetalda av arbetsgivaren efter den 1 juli 2018. Förmånsskatten kommer att dras på din lön månads- eller årsvis beroende på hur arbetsgivaren betalar premien. Prata med din arbetsgivare för att få besked om vad som gäller för dig.

 • Ja, för Skandia är det okej. Men prata med din arbetsgivare då de bestämmer och kan ge dig mer information om vad som gäller på ditt företag samt kan avanmäla dig från försäkringen.

 • Behandlingen kommer att avslutas och Skandias ansvar för pågående behandling upphör.

 • Ja, det kan du. Prata med din arbetsgivare om du skulle ångra dig. Men det är inte säkert att du kan få exakt samma försäkring. Du kan behöva fylla i en ny hälsodeklaration eller skicka in ett nytt intyg från din arbetsgivare på att du är fullt arbetsför.

  Var uppmärksam på att det blir ett glapp mellan den gamla och nya försäkringen. Den nya försäkringen omfattar inte sjukdom eller besvär som du fått vård eller mediciniering för eller haft symtom av innan nya försäkringen börjar gälla.

 • Vi kommer att skicka ut ett erbjudande om Fortsättningsförsäkring till dig som haft privatvårdsförsäkringen i 6 månader eller längre. Priset kan variera beroende på vilken typ av försäkring du har haft tidigare och du har 3 månader på dig att svara på erbjudandet.

  Prislista Fortsättningsförsäkring

 •  Eftersom fortsättningsförsäkringen ägs av dig som privatperson ska hela premien förmånsbeskattas.

 • För närvarande gäller att om en arbetsgivare betalar en försäkring för en medförsäkrad så ska den huvudförsäkrade förmånsbeskattas för hela premien.

För dig som arbetsgivare

En privatvårdsförsäkringsförmån kommer att jämställas med lön och ska beskattas på samma sätt. Det innebär att du som arbetsgivare betalar både arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag för förmånen. Du behöver också lämna uppgifter om förmånen och skatteavdraget på medarbetarens lönespecifikation. Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om privatvårdsförsäkringen är med eller utan remiss och om den gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen.

 • Du som är ansvarig person på företaget kan avsluta enskild medarbetares eller företagets privatvårdsförsäkring via länkar nedan. Medarbetare kan när som helst avsluta sin privatvårdsförsäkring. 

  Kom ihåg att medarbetare som har en pågående behandling kommer att få den avslutad och Skandias ansvar för pågående behandling upphör.

  Här kan du avanmäla enskilda medarbetare.

  Här kan du avsluta företagets privatvårdsförsäkring.

  Om företaget väljer att avluta privatvårdsförsäkringen kan medarbetare välja att teckna en Fortsättningsförsäkring. Vi kommer att skicka ut ett erbjudande till alla som har haft försäkring i 6 månader eller längre och medarbetaren har 3 månader på sig att svara på erbjudandet. 

  Prislista Fortsättningsförsäkring

 • En privatvårdsförsäkring med en årspremie på 4 600 kr, ger en arbetsgivaravgift på 867 kr, beräknad på förmånsvärdet 2 760 kr. Eftersom företaget får göra avdrag för hela premien och arbetsgivaravgiften, sänks bolagsskatten med 1 203 kr. Sammantaget ger det en minskning av kostnaden för privatvårdsförsäkringen med 336 kr per år och medarbetare.

  Arbetsgivaravgifter (2 760 kr x 31,42 %) +867 kr

  Avdragsgilla kostnader: hela premien och arbetsgivaravgiften 
  (4 600 kr x 22 % = 1012 kr) + (867 kr x 22 % = 191 kr)

  -1 203 kr
  Minskad kostnad per medarbetare 336 kr/år

   Har du frågor som rör skatten: kontakta Skatteverket.

 • Förmånsvärdet skiljer sig åt beroende på om privatvårdsförsäkringen är med eller utan remiss och om den gäller för vård i Sverige, Europa eller hela världen. Skillnaden beror på hur mycket förebyggande vård och behandling som finns i privatvårdsförsäkringen, vilken fortsatt är skattefri. Förmånsvärdet motsvarar, enligt vår bedömning*: 

  Privatvårdsförsäkring  Del av premie som ska förmånsbeskattas
  Bas med remiss 60 %
  Access med remiss 60 %
  Bas 60 %
  Access  60 %
  Plus 60 %
  Excellent  60 %
  Privatvårdsförsäkring med tillval för vård utanför Sverige 

  Del av premie som ska förmånsbeskattas

  Plus – omfattar vård i Europa 38 %
  Excellent – omfattar vård i Europa 38 %
  Plus – omfattar vård i hela världen 32 %
  Excellent – omfattar vård i hela världen 32 %

  *Andel av förmånsvärdet som ska förmånsbeskattas är en schablon enligt ställningstagande från Skatteverket.

 • Du som arbetsgivare kommer att börja betala förmånsskatt på försäkringspremier efter den 1 juli 2018. Hur ofta förmånsskatt ska betalas beror på om företaget betalar försäkringspremien månads- eller årsvis. Har man redan betalt försäkringen en tid framåt, så blir det alltså ingen förmånsbeskattning nu, utan först när avtalet ska förnyas vid kommande huvudförfallodag. 

 • Den 10 juni 2019 kom det ett nytt förtydligande från Skatteverket som innebär att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Det innebär att förmånsvärdet för privatvårdsförsäkring sänks:

  från 75 till 60 procent (utan remiss)
  från 92 till 60 procent (med remiss)
  från 48 till 38 procent (vård i Europa)
  från 40 till 32 procent (vård I hela världen)

 • Skatteverkets ställningstagande gäller from den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med att de nya reglerna för förmånsbeskattning trädde ikraft den 1 juli 2018.

  Har du frågor om rör skatt och ev retroaktiv återbetalning, kontakta Skatteverket.

 • Det är enkelt att ändra från årsvis betalning till månadsvis via Autogiro. Då blir också förmånsskatten för dina medarbetare uppdelad per månad vilket kan underlätta. Fyll i blanketten för Autogiro och skicka in. 

  Blankett för autogiromedgivande

 • Vill du se över omfattningen av företagets privatvårdsförsäkring? Prata med din rådgivare eller mäklare. Här ser du de tre nivåerna i vår privatvårdsförsäkring: Bas, Access och Plus.

 • Behandlingen kommer att avslutas och Skandias ansvar för pågående behandling upphör.

 • Om du som arbetsgivare betalar en privattecknad privatvårdsförsäkring åt en medarbetare ska hela premien förmånsbeskattas.

Hälsoappen Virgin Pulse

Få hälsoappen Virgin Pulse

Du som har vår privatvårdsförsäkring får kostnadsfritt använda hälsoappen Virgin Pulse. Den hjälper dig att få koll på stressnivåer, sömn, matvanor, vardagsmotion och träning. Beroende på din aktivitetsnivå, ger vi bort en hälsobonus på upp till 1 000 kr per år som du kan byta mot olika friskvårdstjänster. 

Du kan ladda ner appen, så här gör du:

 1. Logga in på skandia.se
 2. Du kommer till Min översikt, välj sedan Försäkring Skydda > din privatvårdsförsäkring > Lifeline XXX
 3. Välj fliken Beskrivning
 4. Klicka på länken Anmälan till Hälsoappen Virgin Pulse

Har du frågor om hälsoappen Virgin Pulse?

Kontaktuppgifter till supporten
Chat: vardagar 9–15. Gå in på member.virginpulse.com och klicka på Chat-knappen
Mejl: support@virginpulse.com
Telefon: 020-888 560, vardagar 9–17

Frågor och svar om Virgin Pulse

Det finns många olika aktivitetsarmband och appar som fungerar att ansluta till hälsoappen Virgin Pulse.

Tips! I shoppen som finns tillgänglig i hälsoappen kan du köpa ett prisvärt aktivitetsarmband, Max Buzz, för ca 240 kr.