Gå till innehåll
Kvinna med paraply

Alternativ KAP-KL – möjlighet att påverka tjänstepensionen

 • Bli mer attraktiv som arbetsgivare
 • Fler valmöjligheter för medarbetare
 • Erbjud en mer flexibel pensionslösning 

Boka möte om Alternativ KAP-KL

Så funkar Alternativ KAP-KL

En del medarbetare har möjlighet att få en alternativ pensionslösning inom avtalet KAP-KL. Det innebär att medarbetaren avsäger sig rätten till den förmånsbestämda ålderspension och istället väljer en premiebestämd pensionslösning. I denna lösning har medarbetaren möjlighet att påverka placeringsalternativen och hur pensionen ska tas ut.

 • Arbetsgivaren bestämmer alltid vilka som ska omfattas. Alternativ KAP-KL är oftast en lösning för den så kallade frikretsen - förvaltningschefer eller motsvarande.  

 • I Alternativ KAP-KL får du en flexibel lösning där medarbetaren själv väljer hur sparandet ska placeras. Medarbetaren kan välja mellan Skandia Liv (traditionell förvaltning), Skandia Link (fondförvaltning) eller depåförvaltning. Läs mer om de olika placeringsalternativen.

 • I alla våra tjänstepensionspaket ingår möjligheten till efterlevandeskydd. Ett av dessa är återbetalningsskydd som medarbetare kan välja för att ge sin familj större ekonomisk trygghet.

  Om en medarbetare skulle dö före avtalad pensionsålder betalas återbetalningsskyddet ut till familjen. Beloppet som betalas ut beror på hur stort försäkringskapitalet är. Ju mer det har hunnit byggas upp, desto större blir återbetalningsskyddet.

  Med försäkringskapital menar vi pengarna som sparas till medarbetarnas tjänstepension. Försäkringskapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Om en medarbetare skulle dö efter att ha börjat ta ut sin pension fortsätter utbetalningarna till familjen under den tid som är kvar enligt avtalet mellan dig som arbetsgivare och oss på Skandia.

 • Alternatv KAP-KL ger möjlighet att själv bestämma när pensionen ska betalas ut; regelbundet livet ut eller under en kortare tid, på minst fem år. Pension betalas vanligen ut från 65 års ålder men möjlighet finns att börja ta ut sparat pensionskapital tidigare, men tidigast från 55 års ålder.

 • Även om medarbetaren har Alternativ KAP-KL gäller ändå den avgiftsbestämda ålderspensionen och pensionen till efterlevande vuxen och barn enligt KAP-KL – vilket ger trygghet för medarbetarens familj. 

Fler lösningar möjliga

Vi kan erbjuda fler lösningar som är helt eller delvis utanför kollektivavtalet som täcker upp de behov som finns för indviduella pensionslösningar.

 • Särskild avtalspension kallas också avgångspension och du som arbetsgivare kan komma överens om en sådan lösning med en medarbetare. Pensionen betalas ut tills medarbetaren fyller 65 år. Det finns också möjlighet att ordna delpension som kan betalas ut tills 67 år. 

  Om du måste minska personalstyrkan eller vid omorganisationer kan detta vara en förmånlig lösning för alla. Vi har erfarenhet av att ta fram lösningar. 

 • Chefspension är ett attraktivt komplement och en löneförmån för personer med högre befattningar. Vi erbjuder chefslösningar som ligger helt utanför kollektivavtalet. 

Erbjud medarbetarna fler möjligheter i tjänstepensionen

 • Bli mer attraktiv som arbetsgivare
 • Fler valmöjligheter för medarbetare
 • Erbjud en mer flexibel pensionslösning 
Boka möte om alternativa lösningar