Gå till innehåll
Skrivbord med läsplatta på

Påverka din tjänstepension i dag – en stor del av din framtida ekonomi

Tjänstepensionen utgör för många ca 25–50 % av den totala pensionen, därför kan ditt val göra stor skillnad på sikt. 

Du som tillhör PPA13 kan:

 • Välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i
 • Välja att spara i fonder eller ett sparande med garanti s.k. traditionell förvaltning
 • Anpassa återbetalningsskyddet efter dina behov

Få hjälp med dina val

Så funkar PPA13

 • Tjänstepensionen inom PPA13 är en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2024

  Din arbetsgivare betalar en premie motsvarande

  • 4,5 % av din pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och
  • 30 % på lönen över det

  För dig som var anställd innan PPA13 trädde i kraft kan andra procentsatser gälla. Kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

 • Du som tillhör PPA13 kan till stor del själv bestämma hur du vill spara dina pengar och vem som ska ta hand om dem.

  • Försäkringsbolag

  Du kan påverka din pension genom att välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i.

  • Förvaltningsform

  Du som har PPA13 kan välja att spara i fonder eller ett sparande med garanti s.k. traditionell förvaltning.

 • I PPA13 ingår ett återbetalningsskydd om du inte anmäler att det ska tas bort. Återbetalningsskydd är ett skydd för din familj som innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn. Men du kan ändra förmånstagare genom en skriftlig anmälan till Valcentralen.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det hos Valcentralen.

  • Utbetalning

  Pensionen betalas ut en gång i månaden från 65 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att ta ut din tjänstepension från 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska starta kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja och hur länge de ska pågå. Kortaste utbetalningstiden för PPA13 är 5 år.

 • Om du inte gör ett aktivt val kommer dina pensionspengar placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd – Skandia Liv.

Om du väljer Skandia


Du kan välja att placera pengarna i fonder eller låta oss förvalta pengarna åt dig.

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?

Villkor & faktablad

Klossar i en glaskupa

Skandia Link – noga utvalda fonder

 • Skandia Link (fondförvaltning) passar dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Välj ur ett kvalitetsgranskat utbud som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Till fondlistan

Villkor & faktablad

Rabatterat fondutbud PPA13

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv respektive Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Pyramid av kulor

Flytta din tjänstepension till oss

Du kan välja Skandia antingen bara för nya inbetalningar eller för både nya och det du redan har sparat ihop.

Få hjälp med dina val – boka rådgivning

Din pension är mer än tjänstepension

Din pension består av en till tre delar; tjänstepension, premiepension och privat sparande. Det är viktigt att du ser över alla tre delarna för att kunna höja din totala pension och undvika att få sänkt inkomst.

 • Vi kan hjälpa dig med mer än tjänstepensionen
 • Vi hjälper dig att hitta rätt sparande – du väljer hur aktiv du vill vara
 • Hos oss kan du samla ditt pensionssparande för en bättre överblick
Läs mer om hur pensionen funkar

Aktuella räntor

Lönekonto 0,25 % upp till 100 000 kr från 2023-06-30
Bolån 3 mån bunden effektiv ränta från 4,32 %–4,95 % från 2024-06-14
Skandia Liv 6 % i återbäringsränta från 1 juni 2024
Sparkonto 3,30 % från 2024-06-14
Fasträntekonto 4,10 % i 3 mån eller 3,15 % i 1 år från 2024-07-09

 

Det är din arbetsgivare som sätter ramarna för tjänstepensionsavtalet och vilka sparformer som du kan välja. Kontakta din rådgivare om du vill veta mer.