Gå till innehåll
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxla – maximera din pension

  • Ett sätt att öka ditt pensionssparande när avdragsrätten har tagits bort
  • Du kan gå tidigare i pension eller få högre pension vid 65 år 
  • Sparandet blir högre än löneminskningen

Få hjälp med ditt sparande

Så här funkar det att löneväxla

Passar dig som tjänar lite mer

Löneväxling innebär att du i överenskommelse med din arbetsgivare får en del av din lön eller bonus omvandlad till ett tjänstepensionssparande.

För att löneväxla till pension bör du ha en årslön som överstiger 8,07 inkomst­basbelopp. Det motsvarar en månadslön på minst 51 245 kr (2024). Om din lön understiger den nivån minskar avsättningen till din allmänna pension. Du riskerar också sänka sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkrings­förmåner.

Lägre skatt för din arbetsgivare

För din arbetsgivare innebär det att företaget kan räkna upp pensions­premien med cirka 6% (skillnaden mellan särskild löneskatt och arbetsgivar­avgift), utan att det kostar något extra. Den särskilda löneskatt som betalas på pensions­premien är nämligen lägre än arbetsgivar­avgiften på lön.

Sparandet blir högre än löneminskningen

När du löneväxlar placerar du en del av din bruttolön (lön före skatt), därför behöver du inte betala någon inkomstskatt på beloppet du vill spara. Att jämföra med att pensionsspara privat, där du placerar redan beskattade pengar.

När du går i pension betalar du inkomstskatt på utbetalningarna. Men i många fall blir den skatten troligen lägre än vad du i dag betalar i skatt på din lön. Växlingen blir då ännu mer fördelaktig!

Person bygger torn av klossar

Våra sparformer

Vi har bra sparformer för dig med tjänstepension hos oss. Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Spara med garanti – traditionell förvaltning
  • Spara i fonder – fondförvaltning

Du kan också kombinera traditionell förvaltning med fondförvaltning.

Läs mer om våra sparformer på skandia.se

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv respektive Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Trygga tillval – pengar till din familj

Väljer du ett återbetalningsskydd till din försäkring ger du din familj större ekonomisk trygghet och din pension blir något lägre. Om du skulle dö innan du pensioneras får din familj en efterlevandepension, som grundar sig på ditt försäkringskapital. Pengarna kan gå till din make eller maka, sambo eller barn.

När din pension börjar betalas ut kan ditt återbetalningsskydd upphöra och din familj får ingen efterlevandepension om du skulle dö i förtid. Om du vill ha efterlevandepension även efter att pensionen börjat betalas ut kan du redan nu göra det valet.  

Om du är ensamstående utan barn behöver du troligen inte något återbetalningsskydd eftersom det finns särskilda regler för vem som får dina pengar.

Inom den ram som din arbetsgivare sätter kan det även finnas fler tillägg, t.ex. premiebefrielse – om du blir sjukskriven en längre tid på grund av ett olycksfall eller sjukdom så betalar vi premien efter en karenstid.

Läs mer i villkor och förköpsinformation.

Så betalas pengarna ut

Pensionen som du får genom löneväxling betalas ut från din 65-årsdag. Om inget annat avtalas sker utbetalningen under 5 år, men du har möjlighet att förlänga utbetalningstiden om du önskar.

Planera din pensionsutbetalning

Löneväxla – maximera din pension

  • Ett sätt att öka ditt pensionssparande när avdragsrätten har tagits bort
  • Du kan gå tidigare i pension eller få högre pension vid 65 år 
  • Sparandet blir högre än löneminskningen
Vill du ha hjälp med ditt sparande?