Gå till innehåll

Finansiell information

Här hittar du finansiell information för alla Skandias bolag.

Faktablad & rapporter – alla Skandias bolag

Här hittar du faktablad, års- och hållbarhetsredovisningar, delårsrapporter, solvens- och verksamhetsrapporter samt redogörelse för ersättningar.

Skandias livbolag och Skandiakoncernen
Skandias fondförsäkringsbolag
Skandiabanken
Skandias fondbolag
Skandias kapitalförvaltningsbolag