Gå till innehåll
Kvinna i profil och motljus med händeran på knäna

Tänk om ...

 alla i Sverige skulle promenera 17 minuter om dagen. På bara 5 år skulle det göra stor skillnad:

  • 4 700 människor slipper få diabetes
  • 2 200 drabbas inte av hjärt- och kärlsjukdomar
  • Sveriges arbetsgivare sparar 700 miljoner (samhället i stort 2 miljarder)

Sjukskrivningarna i Sverige ökar kraftigt – helt i onödan. Vi kan visa hur många kan må bättre om vi bara ändrar våra vanor och fångar upp tidiga signaler. Det lönar sig för alla.

Det är dags att på allvar bekämpa den växande ohälsan

Trenden är tydlig – långtidssjukskrivningarna i Sverige ökar kraftigt. Det innebär stort lidande för de som drabbas och det kostar dessutom mycket pengar. Ohälsans pris är högt för alla involverade: medarbetare, arbetsgivare, samhället i stort och självklart också för Skandia. Bara i år ökar statens budget för att hantera sjukfrånvaron med 2,5 miljarder.

Men trenden går att vända. Det handlar inte om att höja skatter eller försäkringspremier, utan att med smarta förebyggande aktiviteter hjälpa medarbetarna att förbli friska. För oss som försäkringsbolag går det att jämföra med att undvika dyrbara eldsvådor genom att installera brandvarnare som upptäcker faran tidigt.

Skandia har med samma förebyggande logik utvecklat ”hälsokedjan”. Med den ser vi till att våra kunder får rätt hjälp beroende på var på skalan mellan frisk och sjukskriven som medarbetaren befinner sig.

Vi kan hjälpa ditt företag - boka en tid med oss

Boka en tid med oss så berättar vi mer om hur "hälsokedjan" kan hjälpa ditt företag att minska sjukskrivningarna.

Boka en tid med oss

Sänk företagets kostnader – vi hjälper dig

Tack vare ett medvetet och långsiktigt arbete med såväl friska som sjuka har vi tillsammans kunnat sänka flera av våra kunders försäkringskostnader.

Vi erbjuder en kostnadsfri Hälsoförsäkring om ni har er tjänstepension med sjukförsäkring hos oss. Dina medarbetare får:

  • Hjälp redan när man är i obalans och innan sjukskrivning
  • Hjälp oavsett om problemen gäller jobbet eller är privata
  • En hälso- och rehabvägledare som följer med från start till mål

Det är vi ensamma om i Sverige

Skandias kunder är friskare än andra

Grafen visar andel personer med ett sjukfall (90 dagar eller längre) och/eller sjukersättning den 31 december. (Källa Befolkningen 15-65 år: Försäkringskassan).

Dagens investering – framtidens hälsovinst

Kostnaden för ohälsan i Sverige ökar. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar. Ändå röker i dag var fjärde gymnasieelev och hela tio procent av Sveriges befolkning. Konsekvenserna är stora för den enskilde men även för hela samhället.

Skandia och Cancerfonden har tillsammans med IHE tagit fram en rapport som visar samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige. Rapporten bygger på påverkbara livsstilsfaktorer där rökningen utgör en del. Det går att påverka människor och organisationers beteende. Skandia arbetar långsiktigt med förebyggande hälsofrågor i syfte att öka förståelsen att alla har ett ansvar för ett friskare Sverige.

Förebyggande insatser är helt enkelt lönsamt – både i mänskliga och ekonomiska termer. Med rapporten vill vi peka på de stora vinsterna som satsningar för minskat rökande innebär. Genom rapporten bidrar vi med både kunskap och inspiration till fortsatt arbete och ökade satsningar för att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Läs hela rapporten

Prata med oss så berättar vi mer om hur Hälsokedjan kan hjälpa ditt företag att minska sjukskrivningarna.

Prata med oss