Gå till innehåll
Person hoppar med blombukett

Vi höjer garantinivån till 100 % för försäkrade förmåner

Från den 1 april 2024 höjer vi garantinivån från 80 till 100 % för försäkringar i Skandia Liv (traditionell förvaltning). Det innebär att hela den inbetalda premien ligger till grund för beräkning av det garanterade förmånsbeloppet. Höjningen betyder också en lägre premie.

Grönt paraply

Vad innebär förändringen?

För både premiebestämda försäkringar och för Alternativ KAP-KL innebär höjningen av garantinivån till 100% att hela den inbetalda premien ligger till grund för beräkningen av det garanterade förmånsbeloppet.

Vi gör höjningen på grund av förändringen på räntemarknaden. Förändringen påverkar inte garantiräntan som idag är 1,25 %.

Höjningen innebär lägre premie 

  • För förmånsbestämda försäkringar – för att trygga den garanterade utfästa pensionsförmånen.
  • För Alternativ KAP-KL – för att motsvara premien för den försäkrade förmånsbestämda ålderspensionen hos oss.

Läs mer om Skandia Liv (traditionell förvaltning)