Gå till innehåll

Tjänste­grupp­liv­försäkring (TGL) för dig som är kund

För dig som vill anmäla och ändra uppgifter vid t.ex. personalförändringar, dödsfall eller förmånstagare – eller bara veta mer om försäkringen.

Anmäl & ändra

Här hittar du formulär, länkar och blanketter för vanliga ändringar som arbetsgivare eller medarbetare kan göra.

 • Använd våra formulär för att anmäla ändringar som gäller dina medarbetare:

  • nyanställning
  • premiebefrielse vid minst 90 dagars sjukskrivning
  • medarbetare som slutar
  • åter i tjänst

  Om ändringarna skickas till oss före den 25:e i månaden justeras ändringen på nästkommande avi. Observera att samtliga nya medarbetare som anmäls till försäkringen måste vara fullt arbetsföra.

  Om medarbetaren ska anmälas sjukskriven behöver personen ifråga ha varit det i 90 dagar. Skandia betalar premien från och med månaden efter 90 dagars sjukskrivning och så länge personen har nedsatt arbetsförmåga.

 • Dina medarbetare kan själva ändra prioritetsordningen för grundbeloppet eller ange en annan person som mottagare. 

  Ändra förmånstagarförordnande för TGL

Så funkar TGL

 • När vi räknar ut vilket belopp som ska betalas ut utgår vi från ett prisbasbelopp som motsvarar den allmänna prisutvecklingen i Sverige. Prisbasbeloppen här nedanför betalas ut om medarbetaren omfattas av helt grundbelopp. Om medarbetaren omfattas av halvt grundbelopp betalar vi ut halva ersättningen.

  De medarbetare som jobbar 16 timmar eller mer i veckan omfattas av helt grundbelopp. Arbetstiden räknas i genomsnitt per månad.

  För de som jobbar mellan 8 och 16 timmar gäller TGL med halvt grundbelopp. 

  Om personen vid dödsfallet fyllt

  Pris-
  basbelopp
  Motsvarar i kronor 2020
  18 men inte 55 år  6 283 800
  55 men inte 56 år  5,5 260 150
  56 men inte 57 år  5 236 500
  57 men inte 58 år  4,5 212 850
  58 men inte 59 år  4 189 200
  59 men inte 60 år  3,5 165 550
  60 men inte 61 år 3 141 900
  61 men inte 62 år  2,5 118 250
  62 men inte 63 år  2 94 600
  63 men inte 64 år  1,5 70 950
  64 men inte 70 år  1 47 300

   

 • TGL inkluderar ett barntillägg som betalas ut om medarbetaren vid dödsfallet har barn som inte fyllt 20 år. 

  Informationen nedanför gäller om medarbetaren omfattas av helt grundbelopp. Om medarbetaren omfattas av halvt grundbelopp betalar vi ut halva beloppet.

  Om barnet
  vid dödsfallet

  Prisbasbelopp

  Motsvarar i
  kronor 2020
  inte fyllt 17 år  2 94 600
  fyllt 17 men inte 19 år  1,5 70 950
  fyllt 19 men inte 20 år 1 47 300
 • En medarbetare som inte längre omfattas av TGL kan i vissa fall utan hälso­prövning ansöka om en fortsättnings­försäkring som motsvarar grund­beloppet och själv betala premien.

  Läs mer om vad som gäller i villkoren. 

  Villkor för Fortsättningsförsäkring 

 • För Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) gäller generellt förmånstagarförordnande som är: 

  1. make eller registrerad partner
  2. sambo och/eller arvsberättigade barn

  Om både sambo och arvsberättigade barn finns får sambo halva beloppet och arvsberättigade barn den andra halvan. 

 • För medarbetare har TGL för KFS också en särskild makeförsäkring.

  Från makeförsäkringen betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till medarbetaren och ett prisbasbelopp till varje barn under 17 år om medarbetaren omfattas av hel förmån. Vid halv förmån betalar vi ut halva beloppet.

 • Sjukdom & långtidssjukskrivning

  TGL-försäkringen gäller fortfarande om medarbetare blir sjuka eller råkar ut för en olycka så att de inte kan arbeta. Även vid aktivitets- eller sjukersättning gäller försäkringen, men som längst till månaden före 65 års ålder.

  Långtidssjuka medarbetare omfattas av TGL-försäkringen men blir premiebefriade efter 90 dagar. Efter den tiden betalar du som arbetsgivare inte längre någon premie under sjukfrånvaron. Kom ihåg att meddela oss både när medarbetare varit sjuka mer än 90 dagar och när de är åter i tjänst.  

  Föräldraledighet

  Medarbetare som är lediga med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning omfattas av TGL på samma sätt som när de arbetar.   

  Studier

  För företag som har kollektivavtal kan medarbetaren omfattas av försäkringen i upp till 24 månader och du som arbetsgivare betalar ingen premie under tiden.

  Militärtjänst

  Försäkringen gäller inte under grundutbildningen för värnpliktiga eftersom de då är försäkrade genom den statliga tjänstegrupplivförsäkringen. Däremot gäller TGL-försäkringen för de som är med i militära repetitionsövningar.

  Efterskydd

  TGL-försäkringen fortsätter att gälla en tid även om anställningen upphör före pensionsåldern. Normalt får medarbetaren ha kvar försäkringsskyddet i tre månader, men i vissa fall även längre. För fullständig information, läs mer i villkoren.