Gå till innehåll
Stående kvinna i profil och motljus med händerna på knäna

Forskning om förebyggande hälsa

Skandias roll som ett komplement till välfärdssystem innebär att vi bidrar med forskning och konkret utveckling för att förebygga ohälsa och utanförskap.

Skandia har med hjälp av forskning kunnat lägga ett samhällsekonomiskt perspektiv på utanförskapet för att på så sätt se förebyggande åtgärder som sociala investeringar. Här berättar vi om några av våra pågående forskningsprojekt.

Göteborgs universitet

Med Göteborgs universitet stöder Skandia en pågående forskning kring metodutveckling av Star for lifes skolprogram i Sverige. Star for Life startade 2005 med ett skolprogram i Sydafrika som fokuserar på att stärka elevernas självkänsla, motivation och hälsa.

Mer än 250 000 elever har tagit del av Star for lifes metodik och det har resulterat i att tonårsgraviditeter drastiskt minskat, elevernas motivation har ökat och barnen har bättre hälsa och bättre skolresultat.

Uppsala universitet

Skandia stöder arbetet med att utveckla en evidensbaserad modell för att beräkna förebyggande insatsers effekt och finansiella värde. Modellen tas fram av ett forskarteam på Uppsala universitet, under ledning av docent och specialistläkare Anna Sarkardi.

Förstudien – Med många bäckar att stämma i

Den här förstudien undersöker effekterna av förebyggande åtgärder för barn och unga med utagerande beteende. Den visar att det går att mäta åtgärdernas positiva effekt på kostnader, hälsa och utanförskap.

Fortsatt forskning

Dåliga resultat i skolan bidrar starkt till framtida utanförskap. Att tidigt fånga upp barn och unga som visar tecken på olika sociala problem som inåtvänt beteende, utagerande beteende eller vantrivsel i skolan minskar därmed risken för att de unga senare i livet hamnar i ekonomiskt bistånd, psykisk ohälsa eller andra orsaker till utanförskap.

Friskvårdskalkylator

Uppsala universitet har tagit fram en friskvårdskalkylator som visar på vinsterna för individen, samhället och företagen när man som individ ändrar sin livsstil. Kalkylatorn inkluderar beräkningar av potentiella besparingar för alla samhällssektorer, hälso- och sjukvårdkostnader, kommunala kostnader för omsorg och samhällskostnader för minskad arbetsförmåga (produktionsbortfall och kostnader för sjukförsäkring).

Forskargruppen har utvecklat modellen i syfte att skatta förändringar i sjuklighet och relaterade samhällskostnader på befolkningsnivå utifrån fyra vanliga riskfaktorer för sjukdom: kraftig övervikt (BMI över 30), daglig tobaksrökning, fysisk inaktivitet och missbruk av alkohol.  

Vill du veta mer om vår förebyggande försäkring?

Boka rådgivning

Boka en tid med oss så berättar vi mer om hur "hälsokedjan" kan hjälpa ditt företag att minska sjukskrivningarna.