Gå till innehåll

Så stor är pensionsskulden i DIN kommun

Kommunernas pensionsskulder kan leda till skattehöjningar. Den samlade svenska pensionsskulden uppgår till 235 miljarder kronor, visar Skandias årliga pensionsskuldsrapport. – Den framtida välfärden står på spel, säger Greger Gustafson, affärsansvarig offentlig affär på Skandia.

Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina anställda. Alltså de pengar som den anställde enligt pensionsavtalet i framtiden har rätt att få ut i form av kommunal pension.

Jämfört med föregående år har den genomsnittliga pensionsskulden per invånare visserligen sjunkit från 24.674 kronor till 23.523 kronor. Men inom riket är det fortfarande stor spridning av pensionsskuldens storlek, från cirka 578 kronor i Sjöbo till 40.746 kronor i Pajala.

– Även om skulden sjunker mycket långsamt är den enorma 235 miljarder. Summan motsvarar fler än 500.000 sjukskötersketjänster under ett år, säger Greger Gustafson.

Så ser det ut i din kommun

Den absolut största delen av pensionsskulden är åtagandet från förra seklet där kommunerna har lovat att betala livsvarig tjänstepension till anställda och tidigare anställda när de går i pension.

Kommunerna har olika förutsättningar att klara pensionsskulden. För kommuner med minskande befolkning, där allt färre invånare ska bära kostnaderna för tidigare års verksamhet, innebär pensionsskulderna ett större problem.

Det finns samtidigt indikationer på att pensionsskulderna behöver räknas om eftersom vi lever allt längre. Det betyder att många kommuner kan behöva höja skatten för att infria sitt pensionslöfte.

– Om den framtida välfärden ska kunna hålla den höga nivå medborgarna förväntar sig är det hög tid att kommunerna börjar prioritera finansieringen av de kommande pensionsutbetalningarna. Klockan tickar och risken för skattehöjningar som enda utväg är annars överhängande, säger Greger Gustafson.

Pensionsskulden i siffror

  • Den genomsnittliga pensionsskulden per invånare uppgår till 23.523 kronor. Det innebär att ett hushåll med fyra personer har en pensionsskuld på nästan 100.000 kronor.
  • Högst pensionsskuld län: Västernorrlands län (29.464 kr/invånare)
  • Lägst pensionsskuld län: Skåne län (19.479 kr/invånare)
  • Högst pensionsskuld kommun: Pajala (40.746 kr/invånare)
  • Lägst pensionsskuld kommun: Sjöbo (578 kr/invånare) 

(Källa: Kommunfakta 2016)

Läs hela rapporten