Gå till innehåll
Stapeldiagram

Dolda pensionsskulder riskerar skattehöjningar

Pensionsskulden har växt till 478 miljarder, det innebär att 9 av 10 riskerar att få höjd skatt när skulderna ska finansieras. Har du koll på hur stor skulden kan bli där du bor?

Prata med oss om pensionsskuld

Pensionsskulden – en överraskning som kan få effekt på skattsedeln

Vi har i en ny rapport beräknat vad pensionsskulden skulle få för konsekvenser på skattsedeln om kommunen och regionen ska få en ekonomi i balans, inklusive den dolda pensionsskulden. Läs hela rapporten här

 • Sveriges kommuner och regioner har lovat sina anställda pensioner för 478 miljarder. Och skulderna växer. Samtidigt ökar trycket på äldreomsorg och skola, vilket kan tränga undan annan verksamhet och investeringar när skulderna ska finansieras.

  Genom att ta tag i pensionsskuldsutmaningen idag och skapa finansiella planer inför framtiden, kan regionerna och kommunerna stå bättre rustade att möta morgondagens välfärd och undvika alltför höga skattehöjningar.

 • Regioner och kommuner kan tvingas höja skatten kraftigt för att finansiera pensionsskulden och få en ekonomi i balans*. Som mest kan det handla om tusentals kronor per år i höjd skatt för en genomsnittlig invånare.

  • Totalt uppgår pensionsskulden, gemensamt för kommuner och regioner, till 478 miljarder
  • 227 miljarder av dessa tillhör kommunerna, varav 186 miljarder av skulderna är dolda och redovisas aldrig i balansräkningen
  • Regionerna har i sin tur ännu högre skulder, 250 miljarder i skulder varav 138 miljarder är dolda


  Skulden är ofantligt stor och kommer påverka Sveriges invånare under en lång tid framöver.

  * Med en ekonomi i balans menar vi när tillgångarna är lika stora som skulderna inklusive pensionsskulden.

Hur påverkas skatten där du bor för att få en ekonomi i balans?

Kvinna och man sitter i möte

Vi kan beräkna och försäkra

Kontakta oss – få ekonomin i balans

 • Vi hjälper dig att analysera pensionsskulden
 • Vi kan försäkra framtida pensioner – Smart Utbetalning
 • Traditionell förvaltning – du får del av vår kompetens inom kapitalförvaltning
Boka en tid med oss