Gå till innehåll
Jämvikt på en gungbräda

Så hög är pensionsskulden i ditt landsting

Pensionsskulderna kan bli ett växande problem för många av Sveriges landsting och framtidens välfärd. Vi är mycket engagerade i frågan för att landstingen ska få hjälp att hantera de framtida pensionsutbetalningarna.

Vad är pensionsskuld?

Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina medarbetare. Den absolut största delen av pensionsskulden är åtaganden från förra seklet där landsting har lovat att betala livsvarig tjänstepension till medarbetare och tidigare medarbetare när de går i pension.

  • Landstingen har olika förutsättningar att klara pensionsskulden. För landsting med minskande befolkning, där allt färre invånare ska bära kostnaderna för tidigare års verksamhet, innebär pensionsskulderna ett större problem. Det finns samtidigt indikationer på att pensionsskulderna behöver räknas om eftersom vi lever allt längre. Det betyder att många landsting kan behöva höja skatten för att infria sitt pensionslöfte – om det inte finns en plan för hur pensionsskulden kan hanteras i framtiden.

Växande pensionsskulder kan riskera morgondagens välfärd

För att uppmärksamma de höga pensionsskulderna publicerar vi en rapport om tillståndet i svenska landsting vad gäller pensionsskulderna. Vårt syfte med pensionsskuldrapporten är att hjälpa och engagera flera landsting till att ta fram en finansiell handlingsplan för sin pensionsskuld.

Läs rapporten här

Beräkna pensionsskulden

Vi hjälper dig att beräkna pensionsskulden i ditt landsting. 

Pensionskuldsberäkning

Finansiera pensionsskulden

Med en tjänstepensionsförsäkring finansierar du framtida pensioner. 

Tjänstepensionsförsäkring