Gå till innehåll
Två personer bygger pyramid med klossar

Tjänstepension AKAP-KR

Den 1 januari 2023 trädde AKAP-KR i kraft.

Avtalet gäller alla som anställs inom kommun, region, förbund och kommunala bolag. Medarbetare som efter avtalsvalet – eller av annan anledning – har rätt till förmånsbestämd ålderspension, stannar kvar i KAP-KL.

AKAP-KR

De flesta medarbetare i dag omfattas av AKAP-KR.

Undantag är medarbetare som:

 • Har påbörjat uttag av förmånsbestämd ålderspension (FÅP)
 • Är födda 1957 eller tidigare
 • Var sjuka under övergången till AKAP-KR, och som fortfarande är sjuka
 • Har blivit beviljade särskild avtalspension senast 31 december 2022
 • Omfattas av KAP-KL efter avtalsvalet våren 2023

Har du tidigare tillhört PA-KFS09?

Kontakta oss

Person bygger torn av klossar

Vad innebär AKAP-KR

 • Premierna till medarbetare höjs från 4,5 % och 30 % till 6 % respektive 31,5 %
 • Gränsen för den högre avsättningen går vid 7,5 inkomstbasbelopp
 • Åldern för när du tidigast kan börja ta ut tjänstepension höjs från 55 till 60 år. Kortast möjliga uttagstid ändras från 5 till 10 år
 • Medarbetare som fortfarande omfattas av Förmånsbestämd ålderspension (FÅP) efter avtalsvalet, stannar kvar i KAP-KL och får behålla sitt intjänande av FÅP

Information till dina medarbetare – vi hjälper till!

Du som arbetsgivare kan ta hjälp av våra pensionsexperter för att informera dina medarbetare om det nya kollektivavtalet.

På våra informationsträffar tar vi bl.a. upp:

 • Allmän pension 
 • Tjänstepension 
 • Olika sparanden

Våra träffar är digitala och är ca 45 minuter långa. 

Läs mer om vad vi erbjuder på våra infoträffar