Gå till innehåll
Två personer bygger pyramid med klossar

Tjänstepension AKAP-KR

Den 1 januari 2023 införs AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension).

Avtalet gäller för alla som anställs inom kommun, region, förbund och kommunala bolag innan LAS uppfyllts (f.n. 69 år). 

1 januari träder AKAP-KR i kraft

De flesta anställda som idag omfattas av pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KR kommer, den 1 januari 2023 att gå över till AKAP-KR.

Undantag är anställda som:

 • har påbörjat uttag av förmånsbestämd ålderspension (FÅP)
 • är födda 1957 eller tidigare
 • har sjuk- eller aktivitetsersättning
 • har beviljats särskild avtalspension senast 31/12 2022
 • har ett pågående intjänande av FÅP enligt KAP-KL

De som omfattas av förmånsbestämd ålderspension (FÅP) kan välja att gå över till AKAP-KR och får då tilläggspremier. Alternativt stanna kvar i KAP-KL och behålla sitt intjänande av FÅP. Valet behöver de anställda göra inom perioden 1/4–31/5 2023.

Person bygger torn av klossar

Vad innebär det nya avtalet?

 • Premierna till de anställda höjs från 4,5 % och 30 % till 6 % respektive 31,5 %.
 • Gränsen för den högre avsättningen går vid 7,5 inkomstbasbelopp, vilket år 2022 motsvarar 44 375 kr i månadslön.
 • Åldern för när du tidigast kan börja ta ut tjänstepension höjs från 55 till 60 år. Kortast möjliga uttagstid ändras från 5 till 10 år.
 • De som omfattas av FÅP kan välja att gå över till AKAP-KR och får då tilläggspremier, alternativt stanna kvar i KAP-KL och behålla sitt intjänande av FÅP.

Det här behöver ni som arbetsgivare göra:

 • Informera era anställda om övergången till AKAP-KR
 • Rapportera in nyanställningar, avgångar, löner, etc. senast 31/1 2023
 • Informera era anställda med pågående FÅP om det val de behöver göra senast 31/5 2023

Information till era medarbetare – vi hjälper till!

Vi är experter på pension och hjälper gärna till med digitala informationsträffar om AKAP-KR för era anställda.

Vi kan även genomföra specifika informationsträffar för anställda som omfattas av förmånsbestämd ålderspension (FÅP) och ge information om det val de behöver göra.

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa till?

Mejla oss på informationstraffar@skandia.se