Gå till innehåll

Så stor är pensionsskulden i DIN kommun

Sveriges samlade pensionsskuld uppgår till svindlande 243 miljarder kronor, vilket motsvarar hela 500.000 lärartjänster. Det visar Skandias årliga pensionsskuldrapport. På sikt kan skulderna innebära skattehöjningar för landets kommuner. Hur ser det ut i din kommun?

Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina anställda. Alltså de pengar som den anställde enligt pensionsavtalet i framtiden har rätt att få ut i form av kommunal pension.

– Även om skulden sjunkit något är den svindlande 243 miljarder. Summan motsvarar 500 000 lärartjänster, säger Greger Gustafson, affärsansvarig offentlig affär på Skandia.   

Den absolut största delen är åtagandet från förra seklet, där kommunerna har lovat att betala livsvarig tjänstepension till anställda och tidigare anställda när de går i pension.

Kommuner med lägst pensionsskuld per invånare finner vi i södra Sverige, till exempel Sjöbo (404 kronor), Höör (4 706 kronor) och Åstorp (8 750 kronor). Kommuner med störst pensionsskuld per invånare finner vi i Norrland, till exempel Pajala (43 207 kronor), Övertorneå (41 900 kronor), Sorsele (41 733 kronor). Riksgenomsnittet är en skuld på 24 674 per invånare.

Så ser det ut där DU bor – kommun för kommun

Sjunkande skatteintäkter
Under de senaste 40 åren har 131 av landets 290 kommuner haft en negativ befolkningsutveckling. Det innebär att i många kommuner ska allt färre invånare betala för den tidigare intjänade pensionsskulden, samtidigt som skatteintäkterna sjunker. Dessutom kräver en åldrande befolkning allt mer resurser till vård- och äldreomsorg. Det kräver i sin tur väl genomarbetade finansiella handlingsplaner för pensionsskulden som många gånger är kommunens största skuld. 

– En statlig utredning föreslår att hela pensionsskulden från och med 2018 ska redovisas i balansräkningen. Över en natt kommer kommunernas soliditet att försämras med över 200 miljarder kronor. Det innebär att 1/3 av Sveriges kommuner kommer att få ett negativt eget kapital, konstaterar Greger Gustafson.

Kan få skattehöjningar
I årets pensionsskuldsrapport redovisas en något minskande pensionsskuld. Det beror bland annat på att pensionsutbetalningarna är fortsatt större än intjänande och ränteuppräkningen, men också att allt fler kommuner väljer att finansiera delar av pensionsskulden med hjälp av försäkring.

Det finns samtidigt indikationer på att pensionsskulderna behöver räknas om eftersom vi lever allt längre. Det betyder att många kommuner kan behöva höja skatten för att infria sitt pensionslöfte. Idag agerar kommunerna som ett eget ”försäkringsbolag”, då de lovat sina nuvarande och tidigare anställda livslånga pensionsutbetalningar.

– Kommunernas situation kan liknas vid en skogsägare som avverkar sin skog och sedan planterar ny. Det enda skogsägaren vet är att det inte blir han som kommer att få den framtida vinsten, utan den kommer hans barn och barnbarn att få. Kommunerna måste agera på samma sätt med pensionsskulderna. Det är en viktig förutsättning för fortsatt bra välfärd, avslutar Greger Gustafson. 

FAKTA: Pensionsskulden i siffror
• Den genomsnittliga pensionsskulden per invånare uppgår till 24 674 kronor. Det innebär att ett hushåll med fyra personer har en pensionsskuld på nästan 100 000 kronor.
• Högst pensionsskuld län: Gotlands län (36 694 kr/invånare)
• Lägst pensionsskuld län: Halland län (22 552 kr/invånare) 
• Högst pensionsskuld kommun: Pajala (43 207 kr/invånare)
• Lägst pensionsskuld kommun: Sjöbo (404 kr/invånare)

(Källa: Kommunfakta 2015)