Gå till innehåll

Pågående låneärenden

 • Se ditt lånelöfte och följ ditt bolån från ansökan till utbetalning
 • Ladda upp kompletteringar
 • Få notiser när ditt ärende uppdateras
Logga in

Se status på din bolåneansökan

Så här gör du

Följ ditt bolån från ansökan till utbetalning. Börja med att logga in så tar vi det därifrån.

 • Så fort du skickat in en ansökan om bolån till oss skapas ett ansökningsnummer (ID). Om det finns en ansökan registrerad ser du ditt ansökningsnummer till vänster direkt när du loggat in. 

  Till höger kan du också se status för din ansökan. Där kan du t.ex. se om ansökan är klar eller behandlas. Nedan går vi igenom vad de olika statusarna egentligen betyder. För att få mer information om din ansökan kan du alltid klicka på ansökningsnummer (ID). 

  Om ansökan Behandlas betyder det att du behöver skicka in mer information till oss för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan.

  Om du ska Välja låneupplägg är det dags för dig att välja vilken eller vilka bindningstider du vill ha och vilket datum du vill att lånet betalas ut.

  Om det står Kundkännedom behöver du och/eller medsökande svara på några frågor innan vi kan fortsätta med din ansökan.

  Lånehandlingar innebär att du inom kort kommer att få ditt skuldebrev på posten.

  Om ansökan är Makulerad betyder det att vi inte kunnat arbeta vidare med din ansökan. Det kan t.ex. bero på att vi inte fått din eller eventuell medsökandes återkoppling i tid.

  Om ansökan är Avbruten innebär det att du vid något tillfälle själv valt att avbryta ansökan.

  Om du fått Avslag på din bolåneansökan betyder det att vi inte kunde bevilja ansökan den här gången. Genom att klicka på ditt ansökningsnummer får du mer information om varför. 

 • Genom att klicka på ansökningsnummer får du mer information om din bolåneansökan. Högst upp ser du var i processen din bolåneansökan befinner sig.

  Steg 1. Inskickad

  Är en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan om bolån.

  Steg 2. Behandlas

  Att din ansökan behandlas innebär att vi behöver kompletterande uppgifter som arbetsgivarintyg, amorteringsunderlag, en fullmakt eller annan dokumentation för att kunna gå vidare med din ansökan. Så här gör du för att ladda upp en komplettering

  Steg 3. Välj låneupplägg

  När din bolåneansökan är godkänd är det dags för dig att välja låneupplägg. Det betyder att vi behöver veta när du vill att lånet ska betalas ut, till vilket konto hos oss det ska betalas ut till och vilken bindningstid du vill ha.  Om du ska flytta ett bolån från annan bank behöver du också ange lånenummer på lånen som ska lösas. Så här gör du för att välja låneupplägg

  Steg 4. Kundkännedom

  För att vi ska kunna gå vidare med en bolåneansökan behöver alla sökande svara på frågor om sig själva som kund. Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att vi som bank behöver lära känna våra kunder bättre. Därför måste vi ställa frågor till alla våra kunder. Om du inte redan svarat på frågor kommer du att få en notis efter att du valt låneupplägg.

  Steg 5. Lånehandlingar

  Det innebär att skuldebrevet skickats hem till dig. Nu behöver du bara skriva under och skicka tillbaka till oss så fort du kan. Resten sköter vi.

Ladda upp komplettering

Så här gör du

Ibland behöver du komplettera din ansökan. Så här gör du för att skicka in dokument till oss genom att ladda upp dem digitalt.

 • Klicka på ditt ansökningsnummer. Under avsnittet Kompletteringar och Dokument att skicka in ser du de kompletteringar som du behöver bifoga till din ansökan. 

 • Välj den fil du vill ladda upp och klicka på Bifoga. Du kan bifoga filer i pdf-, text- och bildformat. När du känner dig klar är nästa steg att slutföra. 

 • Scrolla nedåt och klicka på knappen Slutför för att skicka in dokumentet till oss. 

Välj låneupplägg

Så här gör du 

Dags att välja låneupplägg. Problem? Inga problem. Vi guidar.

 • När din ansökan har status Välj låneupplägg kan du välja att gå vidare med din ansökan eller inte. Klicka på det ansökningsnummer (ID) som har status Välj låneupplägg för att göra ditt val. 

  För att se din ränterabatt klicka på knappen Val för ditt nya bolån. Om du inte vill gå vidare med din ansökan klickar du på Makulera. Om du är nöjd går du istället vidare genom att klicka på Nästa

 • Nu är det dags för dig att bestämma vilken eller vilka bindningstider du vill ha på ditt lån. Om du känner dig osäker kan du få guidning i våra 3 bästa tips för när det kan vara dags för dig att binda räntan på en längre period än 3 månader. Glöm inte att du även kan dela upp lånet på olika bindningstider om du skulle ha extra svårt att bestämma dig.

 • Dags att dubbelkolla vilket datum du vill att lånet betalas ut. Om du köper en ny bostad är det tillträdesdagen som gäller. Men om du istället ska flytta bolån från en annan bank är det bra att kolla så att utbetalningsdagen stämmer överens med eventuella bindningstider hos din nuvarande bank. Du ska också ange nuvarande bank och lånenummer på de lån som ska lösas i samband med flytten.

 • Nu är det dags ange ditt kontonummer hos oss så vi vet vilket konto vi ska betala ut lånet till och vilket konto du vill göra dina betalningar från. Om du inte redan har öppnat ett Allt i ett-konto hos oss kan du logga in och öppna konto direkt. Det kan va skönt att ha det avklarat för om du saknar konto hos oss kommer vi inte kunna betala ut ditt lån när det är dags.

 • Nu är det dags att skicka in dina val. Sen är du klar med att välja låneupplägg!

Så här fyller du i ett skuldebrev

Vanliga frågor om kompletteringar

 • Ett arbetsgivarintyg är ett intyg från din arbetsgivare som innehåller information om hur länge du varit anställd och vad du tjänar.

  Intyget får du från din arbetsgivare. Tänk på att det får vara max 6 månader gammalt. 

 • Ett amorteringsunderlag är en blankett där din bank bl.a. fyller i information om amortering, amorteringsregel och amorteringsgrundande värde. Det är det värde på bostaden som banken använder vid beräkningen av amorteringsbeloppet.

  Enligt nya regler om amorteringskrav måste du som kund bifoga amorteringsunderlag om du vill flytta ditt bolån från en bank till en annan och behålla den amortering du har idag. Den nya banken behöver underlaget för att bedöma om du måste amortera på lånet, och med hur mycket. 

  Amorteringsunderlaget beställer du själv genom att kontakta din nuvarande bank.

 • En pensionsprognos är en samlad bild av din pension och visar vad du får i pension vid en viss ålder. Om vi inte kunnat faställa din inkomst, kan vi i vissa fall behöva en pensionsprognos som visar din framtida pension.

  Pensionsprognosen hämtar du från Min pension. Logga in och ta en bild på första sidan som visas.

 • Ett gåvobrev är ett dokument där någon uttrycker sin vilja att ge bort något till någon annan.

  Om fastigheten fåtts i gåva ska det finnas ett tillhörande gåvobrev från gåvogivaren. Detta gåvobrev behöver vi få in för att kunna se om det finns eventuella villkor i gåvan. Saknar du gåvobrevet kan du beställa en kopia från Lantmäteriet.

  Genom att skriva ett juridiskt korrekt dokument kan du känna dig trygg. Vi erbjuder hjälp via Familjens Jurist online. Läs mer om vårt erbjudande och hur du kan få hjälp av Familjens Jurist.

 • En mäklarbild är ett dokument som ger mer information om en bostadsrätt t.ex. uppgifter om ägare, lägenhetsnummer, avgift, pantförskrivning, antal rum, yta, andelstal och adress. Vid köp av en bostadsrätt behöver vi en mäklarbild för att säkerställa vilka som är nuvarande ägare till bostadsrätten samt befintlig belåning.

  Mäklarbilden får du från din mäklare.

 • Vid köp av ett nyproducerat objekt behöver vi veta vem som ska ha kvittot på det utbetalda lånet. Vem som är kontaktperson står oftast i prospektet eller motsvarande handling.

 • Vid köp av ett nyproducerat objekt behöver vi få in en kopia på slutfakturan som underlag för att göra utbetalningen av lånet. Slutfakturan får du från mäklaren eller säljaren av objektet.

 • Vissa fastigheter har pantbrev i pappersformat, så kallde "fysiska pantbrev". Belånar du fastigheten behöver du skicka in dessa till oss så vi kan omvandla dem till datapantbrev.

  De fysiska pantbreven skickar du med rekommenderat brev till:

  Skandia Bolån
  106 55 Stockholm

   

 • Bodelning sker oftast i samband med en skilsmässa eller separation, eftersom egendomen då behöver delas upp och ni behöver bestämma vem som ska få vad.

  För att en bodelning ska vara giltig behöver den vara skriftlig, och det s.k. bodelningsavtalet används när ni efter separationen vill ändra i ägarförhållanden kring t.ex. er bostad. Om du söker lån på en fastighet där bodelningen inte är registrerad på lagfarten, behöver vi få in ett bodelningsavtal för att säkerställa ägarförhållandet efter skilsmässan.

  Genom att skriva ett juridiskt korrekt dokument kan du känna dig trygg. Vi erbjuder hjälp via Familjens Jurist online. Läs mer om vårt erbjudande och hur du kan få hjälp av Familjens Jurist.

 • Om du ska sälja ditt befintliga boende i samband med att du köper ett nytt behöver vi en kopia av förmedlingsuppdraget du har skrivit med din mäklare gällande försäljningen. Detta dokument kan även kallas "Uppdragsavtal" hos vissa mäklare.

 • Depositionsavtalet visar handpenningens storlek och när den ska vara betald. Depositionsavtalet får du av din mäklare.

 • Om du har sålt din bostad men ännu inte fått betalt för den, behövs ett ovillkorat säljkontrakt. Det får du av din mäklare. 

 • Om du vill utöka bolån:
  Om vi inte kan fastställa värdet på det objekt du söker lån på, behöver vi få in en extern värdering som visar värdet på objektet. Värderingen måste vara utfärd av en registrerad fastighetsmäklare och får vara max 3 månader gammalt.

  Om du vill ta nytt bolån:
  Om vi inte kan fastställa värdet på det objekt du vill köpa, behöver vi få in en extern värdering som visar värdet på objektet. Värderingen måste vara utfärd av en oberoende mäklare. Det innebär att det måste vara en mäklare från annat bolag än det du gör köpet genom.

  Om du vill ta bolån för nyproducerad bostad:
  Om vi inte kan fastställa värdet på det nyproducerade hus du söker lån på, behöver vi få in en extern värdering som visar värdet på objektet. Värderingen måste vara utfärd av en registrerad fastighetsmäklare. Du kan istället för värdering skicka in ett slutbesiktningsprotokoll som visar att huset är färdigställt och inflyttningsklart.

 • Om du ska köpa en nyproducerad bostadsrätt behöver vi få in en kopia på föreningens ekonomiska plan för att säkerställa att köpeskillingen överensstämmer med föreningens uppgifter.

 • En objektsbeskrivning är en beskrivning av objektet du köper. Detta får du av din mäklare.

 • Om du köper en nyproducerad bostadsrätt utfärdas ett upplåtelseavtal som både köpare och säljare skriver under. Detta upplåtelseavtal behöver vi få in en kopia på för att säkerställa köpeskilling och ägandeförhållanden. Upplåtelseavtalet får du av din mäklare.

 • Om du köper en nyproducerad fastighet (villa, fritidshus) utfärdas ett leverantörskontrakt som både köpare och säljare skriver under. Detta leverantörskontrakt behöver vi få in en kopia på för att säkerställa köpeskilling och ägandeförhållanden. Leverantörskontraktet får du av mäklaren.

 • Om du köper en fastighet (villa, fritidshus) utfärdas ett köpekontrakt som både köpare och säljare skriver under. Detta köpekontrakt behöver vi få in en kopia på för att säkerställa köpeskilling och ägandeförhållanden. Du får köpekontraktet av din mäklare.

 • Om du har uppgett att du är skild men information som vi hämtar visar annat civilstånd, kan vi komma att behöva en kopia på ansökan om äktenskapsskillnad. Detta får du från tingsrätten i samband med att du ansökt om skilsmässa.

 • Senaste godkända deklaration samt NE bilaga

  Om du har enskild firma och vi inte kunnat fastställa din inkomst, kan vi i vissa fall behöva en kopia på din senaste deklaration med tillhörande NE-bilaga.

  Senaste godkända deklaration samt N3A bilaga

  Om du har ett handelsbolag eller kommanditbolag och vi inte kunnat fastställa din inkomst, kan vi i vissa fall behöva en kopia på din senaste deklaration med tillhörande N3A-bilaga.

 • Om vi inte kunnat fastställa din inkomst från eget aktiebolag kan vi i vissa fall behöva ett intyg från din revisor eller redovisningsekonom som visar ditt löneuttag ur bolaget.

 • I samband med köp av en bostadsrätt utfärdas ett överlåtelseavtal som både köpare och säljare skriver under. Detta överlåtelseavtal behöver vi få in en kopia på för att säkerställa köpeskilling och ägandeförhållande. Detta får du av din mäklare.

Alla frågor och svar

Vanliga frågor om pågående låneärenden

 • Vad härligt att du ansökt om bolån hos oss!

  Just nu är det extra många som är sugna på ett bolån utan förhandling och hårda helkundskrav. Därför kan det ta lite längre tid att få svar från oss. 

  Om du ansökt om bolån efter den 4 april 2019 kan du själv kontrollera status på din ansökan genom att logga in och se dina pågående ärenden. Där ser du också om vi saknar något från dig eller din eventuella medsökande för att vi ska kunna gå vidare med ansökan.

  Om du ansökt om bolån innan den 4 april 2019 kan du istället kontakta oss om du behöver mer information om din ansökan. 

 • Ett pågående ärende skapas efter att en ansökan om bolån eller lånelöfte är inskickad.

 • Du kan se dina pågående bolåneansökningar, vilken status ditt ärende har samt ditt lånelöfte.

 • Du kan se och följa status på ditt ärende – från inskickad ansökan till dess att lånet är klart för utbetalning.

  Du kan vid behov ladda upp kompletterande dokument som behövs för hantering av din bolåneansökan, exempelvis köpekontrakt eller amorteringsunderlag. Exakt vilka kompletteringar som behövs för din ansökan visas när du klickat på ditt ansökningsnummer.

 • Du loggar in med hjälp av BankID

  Även du som är medsökande kan använda ditt BankID logga in för att se pågående ärenden.

 • Att hämta ditt BankID är enkelt. Du behöver ha följande uppgifter för identifiering redo:

  • Ditt personnummer
  • PIN-kod (som du fick när du blev kund hos oss)
  • Engångskoder (som du får via sms eller brev)

  Här kan du ladda ner BankID

  Så här går det till:

  1. Legitimera dig med person­nummer, pinkod och engångskod
  2. Godkänn villkoren för BankID, klicka på Gå vidare
  3. Du skickas nu vidare till BankID:s webbsida där du hämtar ditt Bank-ID i två steg
  4. Första steget är att installera säkerhetsprogrammet för BankID genom att klicka på knappen ”Ladda ner BankID säkerhetsprogram” (här kan du se hur nedladdningen går till)
  5. I steg två ska du välja lösenord (minst sex tecken) till ditt BankID

  Färdig! Installationen är klar och du kan nu logga in med ditt BankID.

  BankID sparas direkt i din dator, så om du har flera datorer behöver du ladda ner ett BankID för varje dator eller ladda ner Mobilt BankID som fungerar på vilken dator som helst.

  Installationsproblem? Teknisk support för BankID: support.bankid.com/ eller 0771-41 42 44

 • Har du problem med BankID?

  Gå till test.bankid.com för att testa ditt BankID och få hjälp med vanliga problem.

  Har du rätt inställningar i din webbläsare? 
  • Uppdatera säkerhetsinställningar
  • Kontrollera att du accepterar cookies och javascript
  • Aktivera skript

  Hur du gör kan variera mellan olika webbläsare: Inställningar i Internet ExplorerInställningar i FirefoxInställningar i Safari

  Om du behöver mer hjälp

  Teknisk support för BankID: support.bankid.com/ eller 0771-41 42 44

  Teknisk support för certifikat: gå till kontaktsidan och välj ärende i rullisten under rubriken mejla oss.

 • Mobilt BankID kommunicerar från din telefon eller surfplatta via datatrafik. Kostnader för datatrafik kan tillkomma beroende på ditt abonnemang hos din operatör eller internetleverantör. Tänk på detta särskilt när du reser utomlands och kör datatrafik på ditt telefonabonnemang. Kontakta din telefonoperatör för mer information om kostnader för datatrafik.

 • Ja, du kan logga in hos oss med BankID som du skaffat hos annan bank.

Alla frågor och svar

Hittar du inte det du letar efter?