Gå till innehåll
Man får hjälp med rehabövningar av kvinna

Välkommen till Hälsoslussen

Du som har en vård- eller hälsoförsäkring får via Hälsoslussen tillgång till förebyggande hjälp, vård och även sjukvårdsrådgivning av sjuksköterskor. Få hjälp dygnet runt.

Sök hjälp och vård – via Hälsoslussens chatt


Dygnet runt kan du få sjukvårdsrådgivning, starta ett nytt ärende eller välja att bli kontaktad när du loggar in på Hälsoslussens chatt.

Logga in

Du loggar in på Hälsoslussen med ditt BankID. I Hälsoslussens chatt får du guidning av sjuk­sköterskor på Sophiahemmet Rehab Center.

Välj ärende

Under Välj ärende väljer du Sök vård eller Övriga ärenden, som t.ex. receptförnyelse, av- eller ombokning. Söker du vård behöver du svara på frågor om dina symtom. Du guidas sedan till rätt förebyggande hjälp eller till den vård du behöver.

Få vårdplanering

Behöver du bokas in för förebyggande hjälp eller planerad vård hjälper en sjuksköterska dig mellan 8–16.30 på vardagar. Du kan också välja att boka en tid då du vill bli kontaktad.

Du som har vårdförsäkring utan krav på remiss kan också använda tjänsten Vård online vid enklare besvär. Inom 4 timmar får du träffa en läkare. Till Vård online >

Vanliga frågor & hjälp med annat


Vanliga frågor & svar

  • Vårdförsäkringen ger dig möjlighet att få snabb tillgång till planerad vård vid skada eller sjukdom som kräver specialistläkarvård eller operation, genom Skandias nätverk av privata vårdgivare.
  • Hälsoförsäkringen är en grupp- eller företagstecknad försäkring som syftar till att du kan få hjälp redan innan du blir sjuk.

  Är du osäker om du har en vård- eller hälsoförsäkring? Logga in på Mina försäkringar och under rubriken Försäkring Skydda, kan du se vilka försäkringar du har och även läsa mer.

 • Du som har vår vårdförsäkring, hälsoförsäkring eller är arbetsgivare kan ringa Hälsoslussen för att få förebyggande hjälp eller vård. Via Hälsoslussen får du hjälp av sjuksköterskor på Sophiahemmet Rehab Center. De guidar dig till hjälp och vård. Ring oss på 0771-51 55 10.

  Vi har öppet på vardagar 8–16.30.

 • Genom hälsoförsäkringen kan du få stöd om du till exempel har värk, känner dig stressad, nedstämd eller på annat sätt är i riskzonen för att bli sjuk. Eller om du redan är sjukskriven. Du kan få stöd oavsett om dina besvär är arbetsrelaterade eller har en privat orsak.

  Efter kontakt med Hälsoslussen får du träffa en hälso- och rehabvägledare vid Sophiahemmet Rehab Center som gör en bedömning av vilka insatser just du behöver. Du kan till exempel få hjälp som samtalsterapi, sjukgymnastik, ergonomi, yrkeslivsplanering eller bedömning av en specialistläkare.

  Hälso- och rehabvägledaren samordnar insatserna, ger dig stöd och följer med i din process från start tills dess att din behandling är avslutad.

  Är du osäker om du har Skandias hälsoförsäkring? Logga in på Mina försäkringar och under rubriken Försäkring Skydda kan du se om du har en hälsoförsäkring.

 • Du kan logga in på Mina försäkringar och under rubriken Försäkring Skydda kan du se om du har en vårdförsäkring med remiss eller utan remiss. Står det t.ex. Bas remiss då innebär det att du har Vårdförsäkring Bas med remisskrav.

 • Utan remiss:

  Du som har en vårdförsäkring utan remiss kan kontakta Hälsoslussen direkt för att boka en tid för planerad vård hos en specialistläkare.

  Med remiss:

  • Har du en vårdförsäkring med remiss börjar du med att vända dig till en läkare inom primärvården.
  • Läkaren gör en första utredning (t.ex. provtagningar, röntgen­undersökningar eller andra undersökningar, beroende på vilka besvär du har) och ger eventuell behandling.
  • Om du därefter får en remiss till en läkare inom specialistvården så kan du använda din vårdförsäkring.
  • Du skickar då remissen till oss, så hjälper vi dig att boka vård hos en läkare inom specialistvården.


  Skicka in din remiss till oss på två sätt:

 • Du kan söka för planerad vård dvs. för skada eller sjukdom som kräver specialistläkarvård eller operation. Sök vård via Hälsoslussen.

  Söker du för enklare besvär kan du använda Vård online alla dagar 7–22 där du får läkarkontakt inom 4 timmar. 

  Vi erbjuder inte akutvård. Gäller det ett livshotande tillstånd? Ring 112. För övriga akuta sjukdomar och besvär ska du vända dig till närmaste akutmottagning.

 • Vid en cancerdiagnos får du en vård­­samordnare som ger extra stöd, hjälp och koordinering av vården. Vård­­samordnaren hjälper också dig att få en second opinion (extra bedömning av annan specialist). 

  Har du diagnostiserats med cancer kontaktar du oss via Hälsoslussen. Om din cancerdiagnos omfattas av försäkringen bokar Hälsoslussen in en tid med en vårdsamordnare hos vår samarbetspartner Alivia.

  Är du osäker på om du har Tillval Cancervård?  Logga in på Mina försäkringar och under rubriken Försäkring Skydda, kan du se vilka försäkringar du har och även läsa mer.

  Tillval Cancervård är ett tillval som arbetsgivaren kan lägga till i sin vårdförsäkring för medarbetarna.

 • Om du har vårdförsäkring Plus eller vårdförsäkring Excellent och har blivit akut sjuk eller råkat ut för en olycksfallsskada vid en tillfällig resa utomlands så kan vårdförsäkringen täcka dina kostnader.

  • Behöver du mer omfattande vård som innebär höga kostnader, t.ex. sjukhusvård eller operation, ring SOS International, Köpenhamn: +45-70 10 50 50.
  • Behöver du enklare vård ska du vända dig till en vårdgivare på orten. Vi ersätter dig i efterhand om vården omfattas av försäkringen.
 • Logga in för att se status på dina pågående skadeärenden. Här kan du bland annat se om du fått ersättning i ett ärende, av- och omboka läkarbesök eller se de brev vi skickat till dig. Du ser dina pågående skadeärenden och de ärenden som varit aktiva de senaste två åren. 

Alla frågor och svar

Hjälp med något annat?

Hälsoslussen för arbetsgivare

Du får råd och stöd av vår samarbetspartner, Sophiahemmet Rehab Center. Till exempel om du vill hjälpa en medarbetare via hälsoförsäkringen eller vill använda arbetsmiljö- och hälsotjänster. 

Kontakta Hälsoslussen för arbetsgivare ›