Gå till innehåll
Man får hjälp med rehabövningar av kvinna

Välkommen till Hälsoslussen

Du som har vår vårdförsäkring eller hälsoförsäkring ska få rätt hjälp som rör din hälsa, oavsett om det gäller förebyggande hjälp, rådgivning eller vård. Här hittar du kontaktvägar samt råd och stöd i hur du kan använda din försäkring.

Sök hjälp och vård – när du behöver det

Du kan logga in på Hälsoslussen med ditt BankID för att få en första kontakt med en sjuk­sköterska. Svara på frågor om dina symtom så guidas du till rätt förebyggande hjälp eller till planerad vård.

Sök hjälp och vård

Vård online

Du som har vårdförsäkring utan krav på remiss kan använda tjänsten Vård online vid enklare besvär. Inom fyra timmar får du träffa en läkare. 

Till Vård online >

Skicka in remiss

Har du vår vårdförsäkring och har fått en remiss? Logga in och skicka den till oss.

Logga in och skicka remiss >

Ansök om ersättning

Här kan du ansöka om ersättning för utlägg som du har gjort i samband med att du använt din vårdförsäkring. Snabbt, enkelt och säkert.

Logga in och ansök om ersättning för dig själv Gäller ansökan någon annan? Klicka här.

Vanliga frågor & svar

  • Vårdförsäkringen ger dig möjlighet att få snabb tillgång till planerad vård vid skada eller sjukdom som kräver specialistläkarvård eller operation, genom Skandias nätverk av privata vårdgivare.
  • Hälsoförsäkringen är en grupp- eller företagstecknad försäkring som syftar till att du kan få hjälp redan innan du blir sjuk.

  Är du osäker om du har en vård- eller hälsoförsäkring? Logga in på Mina försäkringar och under rubriken Försäkring Skydda, kan du se vilka försäkringar du har och även läsa mer.

 • Genom hälsoförsäkringen kan du få stöd om du till exempel har värk, känner dig stressad, nedstämd eller på annat sätt är i riskzonen för att bli sjuk. Eller om du redan är sjukskriven. Du kan få stöd oavsett om dina besvär är arbetsrelaterade eller har en privat orsak.

  Efter kontakt med Hälsoslussen får du träffa en hälso- och rehabvägledare vid Sophiahemmet Rehab Center som gör en bedömning av vilka insatser just du behöver. Du kan till exempel få hjälp som samtalsterapi, sjukgymnastik, ergonomi, yrkeslivsplanering eller bedömning av en specialistläkare.

  Hälso- och rehabvägledaren samordnar insatserna, ger dig stöd och följer med i din process från start tills dess att din behandling är avslutad.

  Är du osäker om du har Skandias hälsoförsäkring? Logga in på Mina försäkringar och under rubriken Försäkring Skydda kan du se om du har en hälsoförsäkring.

 • Du kan logga in på Mina försäkringar och under rubriken Försäkring Skydda kan du se om du har en vårdförsäkring med remiss eller utan remiss. Står det t.ex. Bas remiss då innebär det att du har Vårdförsäkring Bas med remisskrav.

 • Utan remiss:

  Du som har en vårdförsäkring utan remiss kan kontakta Hälsoslussen direkt för att boka en tid för planerad vård hos en specialistläkare.

  Med remiss:

  • Har du en vårdförsäkring med remiss börjar du med att vända dig till en läkare inom primärvården.
  • Läkaren gör en första utredning (t.ex. provtagningar, röntgenundersökning eller annan undersökning, beroende på vilka besvär du har) och ger eventuell behandling.
  • Om du därefter får en remiss till en läkare inom specialistvården så kan du använda din vårdförsäkring.
  • Du skickar då remissen till oss så hjälper vi dig att boka vård hos en läkare inom specialistvården.


  Skicka in din remiss till oss på två sätt:

 • Du kan söka för planerad vård dvs. för skada eller sjukdom som kräver specialistläkarvård eller operation. Söker du för enklare besvär kan du använda Vård online alla dagar 7–22 där du får läkarkontakt inom 4 timmar. 

  Vi erbjuder inte akutvård. Gäller det ett livshotande tillstånd? Ring 112. För övriga akuta sjukdomar och besvär ska du vända dig till närmaste akutmottagning.

 • Om du har vårdförsäkring Plus eller vårdförsäkring Excellent och har blivit akut sjuk eller råkat ut för en olycksfallsskada vid en tillfällig resa utomlands så kan vårdförsäkringen täcka dina kostnader.

  • Behöver du mer omfattande vård som innebär höga kostnader, t.ex. sjukhusvård eller operation, ring SOS International, Köpenhamn: +45-70 10 50 50.
  • Behöver du enklare vård ska du vända dig till en vårdgivare på orten. Vi ersätter dig i efterhand om vården omfattas av försäkringen.
 • Logga in för att se status på dina pågående skadeärenden. Här kan du bland annat se om du fått ersättning i ett ärende, av- och omboka läkarbesök eller se de brev vi skickat till dig. Du ser dina pågående skadeärenden och de ärenden som varit aktiva de senaste två åren. 

Alla frågor och svar

Fler frågor & svar

Är det något annat du undrar över? På vår kundservice­sida hittar du ännu fler frågor och svar.
Kundservice om Hälsa & Försäkring >

Vill du ringa oss istället?

Du som har vår vårdförsäkring, hälsoförsäkring eller är arbetsgivare kan ringa Hälsoslussen för att få förebyggande hjälp eller vård. Via Hälsoslussen får du hjälp av sjuksköterskor på Sophiahemmet Rehab Center. De guidar dig till hjälp och vård. Ring oss på 0771-51 55 10.

Vi har öppet på vardagar 8–16.30.