Gå till innehåll
Jämvikt på en gungbräda

Bonusväxla och höj din pension

 • Byt din bonus mot framtida pension
 • Välj hur mycket du vill spara och i vilken form
 • Välj om du vill ha ett ekonomiskt skydd för familjen

Ansök om bonusväxling nu

3 sätt att bonusväxla med oss

 • Välj traditionell förvaltning om du vill att vi ska placera pengarna åt dig. Vi garanterar då att du får ett visst belopp när du går i pension. Våra förvaltare investerar i många olika tillgångar för att fördela riskerna.

 • Välj fondförvaltning om du vill placera pengarna själv. Vi har valt ut fonder med 3 olika risknivåer: Skandia SMART Försiktig, Balanserad och Offensiv. Ju högre risken är, desto mer brukar fondens värde förändras. 

  Efter att vi har registrerat dina val har du möjligheten att logga in på skandia.se och välja bland alla våra utvalda fonder.

 • Välj värdepappersdepå om du vill ha den mest flexibla depåtypen. Du får tillgång till vårt bredaste utbud av fonder, aktier och andra värdepapper. 

Paraplyn

Skydd för dina nära

Bonusväxling innebär att du sparar en del av din bruttolön (lön före skatt) i en tjänstepensionsförsäkring. I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd. Det betyder att din familj får del av dina pensionspengar om du dör. 

Om du är ensamstående och inte har några barn behöver du troligtvis inte något efterlevandeskydd eftersom det finns begränsningar för vem som får dina pengar. Din slutliga pension blir något högre utan återbetalningsskydd.

Bra att veta om bonusväxling

 • Genom att bonusväxla placerar du en del av din bruttolön (lön före skatt). Du betalar därför inte någon inkomstskatt på beloppet du vill spara, till skillnad från exempelvis det privata pensionssparandet där du placerar redan beskattade pengar. När du går i pension betalar du inkomstskatt på utbetalningarna som i många fall blir lägre än skatten du i dag betalar på din lön.

 • Din arbetsgivare betalar sociala avgifter på din lön. Beloppet du väljer att bonusväxla beskattas istället med en särskild löneskatt som är ca 6 % lägre än de sociala avgifterna. De flesta arbetsgivare erbjuder därför att lägga till ca 6 % av beloppet som du bonusväxlar: 100 000 kr kan innebära 106 000 kr insatt i pension. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig.

 • I vårt formulär anger du det belopp du vill bonusväxla. Din arbetsgivare gör sen en bedömning av beloppet du valt och ansöker om försäkringen.

 • Utbetalningarna från försäkringen börjar betalas ut i samband med din pension, oftast från dagen du fyller 65 år. Du kan välja att få utbetalningarna under en period mellan 5 och 20 år.

Ansök om att bonusväxla

 • Byt din bonus mot framtida pension
 • Välj hur mycket du vill spara och i vilken form
 • Välj om du vill ha ett ekonomiskt skydd för familjen
Ansök nu

Mer om Skandia

 • Vi tror på kundernas inflytande

Skandia är kundägt – vi ägs av våra 1,2 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. 

 • Vi investerar ansvarsfullt

Ansvarsfulla investeringar bidrar till ett mer hållbart samhälle och skapar långsiktigt god avkastning. Det är grunden till att vi fick grönt betyg i Söderberg & Partners stora granskning av Sveriges pensionsbolag 2019. 

 • Kvalitetsgranskade fonder

Vi gör det tryggt och enkelt för dig att välja rätt fonder och de vi erbjuder bedömer vi har bra förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder.