Gå till innehåll
Kvinna bär på en stor mängd arbetsmaterial

AI Pension – en del av Skandia

AI Pension är nu en del av Skandia. Det innebär att vi kan hjälpa dig som arkitekt eller ingenjör till en framtid efter yrkeslivet som ger fler möjligheter.

Tjänstepensioner för arkitekter och ingenjörer

Den 1 april 2019 gick AI Pension in i Skandia. Alla försäkringar inom AI Pension fördes då över till Skandia. Individer och företag inom arkitekt- och ingenjörsyrkena, som har ITP försäkring hittar information om dem här. För andra tjänstepensionslösningar finns information på skandia.se. Inom Skandia finns också AI nämnden - en sammansättning av representanter från Sveriges Arkitekter, Unionen och Innovationsföretagen.

"En egen förening kan förvalta pensionspengarna mer effektivt, utan avgifter och provisioner".

1955 fick denna insikt en yrkeskår att starta det som skulle bli AI Pension. Idag är AI Pension en del av Skandia, men övertygelsen är densamma. Vi förstår branschens villkor och kan tillvarata våra medlemmars intressen bättre än någon annan. Numera har medlemmarna dessutom tillgång till Skandias breda utbud av försäkringar, lån och tjänster.

Om Skandia

Skandia är ett kundägt pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med möjlighet till hälsoförsäkring, för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder kronor åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns en bank för bolån, vardagsekonomi och sparande. Det gör det möjligt för dig att hantera hela din ekonomi, från räkningar till pension.

Mer om Skandia >

Aktuellt

De senaste nyheterna om pension inom ITP 2.

 • Nu byter vi till ett nytt modernare internetkontor med det nya namnet Partnerwebb.
  Partnerwebben motsvarar vårt befintliga Internetkontor och har samma syfte – men är byggd på en modern plattform som möjliggör nya funktioner.

 • För 2024 har AI-nämnden inom Skandia beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 6,48 %.

  Höjningen motsvarar inflationen det senaste året och berör de kunder hos Skandia Liv som omfattas av tjänstepensionen AI ITP 2. Beslutet gäller pensioner under utbetalning och intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut.

  Lägre kostnader för företagen

  För företag med ITP 2 sänks premierna den 1 januari 2024. Premierna för kollektiv riskförsäkring, sjukpension och premiebefrielse, fortsätter att rabatteras. För 2024 uppgår rabatten fortsatt till 70 % av den normala premien. TGL-premien höjs från 20 till 22 kr.

  Totalt sett fördelar vi ut 337 miljoner till arkitekter och ingenjörer som har sin tjänstepension
  ITP 2 i form att höjda pensioner och lägre premier för företagen.

 • För 2023 har AI-nämnden inom Skandia beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 10,84 %.

  Höjningen motsvarar inflationen det senaste året och berör de kunder hos Skandia Liv som omfattas av tjänstepensionen AI ITP 2. Beslutet gäller pensioner under utbetalning och intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut.

  Lägre kostnader för företagen

  För företag med ITP 2 sänks premierna med i genomsnitt 30 % den 1 januari 2023. Premierna för kollektiv riskförsäkring, sjukpension och premiebefrielse, fortsätter att rabatteras. För 2023 uppgår rabatten till 70 % av den normala premien. TGL-premien är fortsatt 20 kr.

  Totalt sett fördelar vi ut 536 miljoner till arkitekter och ingenjörer som har sin tjänstepension
  ITP 2 i form att höjda pensioner och lägre premier för företagen.

  Ändrade åldersgränser för pension inom ITP

  Svenskt Näringsliv och PTK har beslutat att höja åldersgränsen från 1 januari 2023.

  • Åldersgränsen för att tjäna in till tjänstepensionen ITP 1 höjs till 66 år.
  • Pensionsåldern för ITP 2 kvarstår till 65 år.
  • Åldern för sjukpension höjs till 66 år både för ITP1 och ITP2 för den som är långtidssjukskriven mer än tre månader. Pågående sjukskrivning berörs inte.

  Allt fler arbetar längre än till 65 år och för de som omfattas av ITP 1 kommer premier fortsätta att betalas in till tjänstepension fram till 66 år. De anställda behöver inte göra några nya överenskommelser med arbetsgivaren. Medarbetare med ITP 1 som planerar att gå i pension vid 65 år måste efter årsskiftet anmäla att de önskar starta utbetalning av sin pension.   

 • Under sommaren 2022 meddelade Svenskt Näringsliv och PTK att man har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Bland annat kommer rätten för att få ITP:s sjukpension att höjas till 66 års ålder för alla som har ITP.

  Vad innebär ändringen för dig som anställd?

  Förändringen innebär att du som är anställd inom ITP kommer att kunna få sjukpension fram till den månaden du blir 66 år, om du skulle bli långtidsskriven mer än tre månader i sträck. Förändringen gäller alla som blir sjukskrivna mer än tre månader efter 2023-01-01.

  Om du har en pågående sjukskrivning innan 2023-01-01 berörs du inte av denna förändring, det innebär att sjukpensionen upphör vid 65 år enligt tidigare ITP avtal.

 • Skandia värdesäkrar pensioner och rabatterar vissa premier för AI ITP 2.

  Läs mer

 • För 2021 har AI-nämnden inom Skandia beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 0,39 %.

  Höjningen motsvarar inflationen det senaste året och berör de kunder hos Skandia Liv som omfattas av tjänstepensionen AI ITP 2. Beslutet gäller pensioner under utbetalning.

  Bibehållen premie för riskförsäkring

  Premierna för kollektiv riskförsäkring, sjukpension och premiebefrielse, hålls oförändrade 2021. Det innebär att premien fortsatt rabatteras med 50 %.  

 • Den 1 april 2019 blev AI Pension en del av Skandia. I samband med det flyttade AI Pensions verksamhet och personal till Skandia. Rådgivare och Kundservice fortsätter att ha kontakt med medlemmarna och branschen, precis som tidigare. 

  Samtidigt etablerades AI nämnden inom Skandia. Nämnden består av representanter från Sveriges Arkitekter, Unionen och Innovationsföretagen. Personer med lång erfarenhet av branschens villkor fortsätter att jobba för att säkerställa att försäkringar och erbjudanden utvecklas med arkitekters och ingenjörers intresse i fokus.  

  - Det är viktigt att våra medlemmar upplever att de får samma service som tidigare. AI Pensions tidigare medlemmar har kvar sina tjänstepensioner och försäkringar. Genom Skandia tryggar vi att de är prisvärda, säger Lotta Lehmann, tidigare styrelseordförande hos AI Pension och nu en del av AI nämnden.

 • Från och med 1 juli 2020 sänks premieräntan för Skandias förmånsbestämda produkt, AI ITP 2, från 0,95 % netto ner till 0,5 % netto.

  Prishöjningen införs på grund av att de långa marknadsräntorna fortsatt att falla och att avkastningsförväntningarna därmed påverkas negativt. För att säkerställa att premierna långsiktigt räcker till att fullfölja försäkringsåtagandena behöver därför en premiehöjning genomföras.

  Vad innebär det för kundföretagen?

  Premiehöjningen gäller vid nyteckning av försäkring och förmånsökningar. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner i Skandia AI ITP 2 är garanterad och påverkas inte av beslutet.

  Skandia kan inte höja priset för redan tecknad försäkring, så ingenting händer förrän förmånen ändras. Vid en löneökning kommer det nya priset gälla på förmånsökningen, medan det gamla priset gäller på redan tecknad förmån. För en nyanställning kommer det nya priset gälla på hela förmånen.

  Premien för en nytecknad försäkring ökar i genomsnitt med ca 9,6 procent om premieräntan sätts till 0,5 procent netto – men det är stora variationer beroende på ålder och lön.

  Företag som sänker lönerna på grund av korttidspermittering och sedan höjer lönerna igen kommer inte att drabbas av prishöjningen vid återgång till den tidigare högre lönenivån som gällde innan korttidspermitteringen. AI Pension, en del av Skandia, har ändrat i sitt ordinarie regelverk för att hantera den uppkomna situationen. Observera att detta regelverk endast gäller under nuvarande regler om korttidspermittering.

  Vad innebär detta för förmånstagare?

  De försäkrade individerna påverkas inte av prishöjningen, men höjningen innebär på sikt att nyckeltalen förstärks och möjligheten att räkna upp pensionstillägg och fribrevsvärden ökar därmed.

Senaste nyheterna

Fler nyheter

Nyhetsbrev: Expertråd och nyheter för din ekonomi

Vad händer på marknaden? Hur kan du maximera ditt sparande – privat och till pensionen? Vilka är experternas spaningar och råd? Få svaren i vårt nyhetsbrev varannan vecka, helt gratis. Hur vi använder din mejladress

Hoppsan!

Något gick fel. Kolla att du fyllt i allt rätt och testa igen.