Gå till innehåll
Två blommor på ett bord

Så funkar gruppförsäkring – för dig som är ny medlem

Du som är ny medlem i Vision erbjuds ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad. Du kan sedan välja att utöka med de försäkringar som passar ditt behov bäst.

 • Extra ekonomisk trygghet och skydd för dig och din familj
 • Låg kostnad
 • Enkla hälsokrav

Ansök och se priser

Så funkar gruppförsäkring

Du får automatiskt ett kostnadsfritt grundskydd under dina 3 första månader och under den tiden kan du se över vad som passar dig bäst.

Du får 4 försäkringar i 3 månader utan kostnad: 

Vem betalar? 

Du får försäkringarna kostnadsfritt de första 3 månaderna, därefter är det du själv som betalar.

 • För Visions gruppavtal tillämpas reservations­anslutning. Det innebär att du, under förutsättning att Vision anmäler dig till oss, kommer att erbjudas att ansluta dig till fortsatt försäkringsskydd efter den kostnadsfria tiden utan att själv fylla i en egen ansökan. Är du nöjd med dina försäkringar behöver du inte göra någonting. Vi meddelar dig vilka försäkringar som ingår i ditt gruppavtal.

  Vill du behålla dina försäkringar – betala via avi eller löneavdrag 

  • Betala via avi – efter 3 månader skickar vi ett inbetalningskort till dig (om du inte tackat nej). Vill du behålla dina försäkringar betalar du bara in avin. 
  • Betala vi löneavdrag – har du löneavdrag behöver du inte göra någonting. När det kostnadsfria förskyddet löpt ut börjar du betala premien genom löneavdrag.

  Försäkringsskyddet gäller – om du var fullt arbetsför när du blev medlem och att du är bosatt och folkbokförd i Sverige.

  Vill du säga upp dina försäkringar – meddela oss
  Vill du inte fortsätta med någon eller några av försäkringarna kan du säga upp dessa. Det gör du genom att tacka nej med den blankett du fått hem, mejla eller ringa till vår kundservice. Du kan när som helst säga upp dina försäkringar.

 • Det finns flera förmånliga försäkringar i Visions gruppförsäkring, än de som ingår i det kostnadsfria försäkringsskyddet, som du kan utöka med. 

  Väljer du att utöka ditt försäkringsskydd under dina 3 första medlemsmånader (dvs. under den kostnadsfria förskyddstiden), då blir även dessa försäkringar kostnadsfria under den s.k. förskyddstiden som återstår.

  Du kan t.ex:

  • höja försäkringsbeloppen för livförsäkring, sjukförsäkring och trygghetskapitalförsäkring
  • medförsäkra din make, registrerad partner eller sambo: teckna livförsäkring, familjeskydd, sjukförsäkring, trygghetskapitalförsäkring, diagnosförsäkring (fristående) och olycksfallsförsäkring 
  • teckna barn- och gravidförsäkring
  • utöka försäkringen med familjeskydd och diagnosförsäkring (fristående).

  Välj rätt försäkringsskydd för dig och din familj i dag.

 • Var du inte var fullt arbetsför din första medlemsdag, dvs. varit sjukskriven mer än 14 dagar i anslutning till dig första medlemsdag, eller inte var bosatt och folkbokförd i Sverige ber vi dig kontakta oss så att du inte felaktigt anslutits till någon försäkring. Har ditt medlemskap startdag innan den dag du ansökte om inträde i Vision måste du istället uppfylla anslutningskraven den dag du gjorde medlemsanmälan.

  Olycksfallsförsäkringen har inte något hälsokrav vilket innebär att du har rätt till den även om du inte är fullt arbetsför. I Visions gruppförsäkring har du som inte var fullt arbetsför möjlighet att inom 3 månader från din första medlemsdag teckna en livförsäkring med ett lägre försäkringsbelopp (5 prisbasbelopp). Ansök gör du genom att kontakta vår kundservice.

 • Om du lämnar ditt medlemsskap i Vision och inom 12 månader återinträder som yrkesverksam medlem i Vision har du inte rätt att reservationsanslutas till försäkringen. För att anslutas till försäkringen måste du ansöka om försäkringen genom egen anmälan.  Ansök här.

 • Du kan vara försäkrad i Vision gruppavtal så länge du tillhör den grupp av personer som kan försäkras enligt gruppavtalet, dvs. så länge du har kvar ditt medlemsskap hos Vision. Försäkringen kan längst gälla till dess att försäkrad gruppmedlem eller eventuell medförsäkrad uppnår slutåldern i gruppavtalet. Slutåldern är vid utgången av den månad den försäkrade fyller 67 år.

  Avslutar du ditt medlemskap upphör försäkringen både för dig och eventuell medförsäkrad och du kan inte genom att fortsätta betala premien förlänga försäkringens giltighet.

  Du har ett eget ansvar att informera oss om du, medförsäkrad eller barn inte längre har rätta att omfattas av försäkringen.

  Fullständig information om hur länge försäkringen gäller hittar du i ditt försäkringsbesked och försäkringsvillkoren.

Ny medlem – får 4 försäkringar i 3 månader utan kostnad

 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Trygghetskapital
 • Olycksfallsförsäkring

Du kan utöka med fler försäkringar

 • Familjeskydd
 • Diagnosförsäkring (fristående)
 • Barn- och gravidförsäkring

Få snabb koll på gruppförsäkringen – och varför den är bra!

Samtalsstöd Tusen frågor

Helt utan kostnad – för dig med grupp­försäkring
Du kan få samtals­­stöd kring problem i vardagen som på sikt kan påverka din hälsa och arbets­förmåga – alltifrån privata frågor som rör stress till juridik och ekonomi.

Ring oss på 0771-65 50 50

En kostnads­fri ­tjänst – för dig med grupp­försäkring

 • Privata frågor
  Du får hjälp att reda ut frågor relaterade till livsstress – till exempel stress, relationsproblem, föräldraskap, missbruk och sorg.
 • Vardagsprioriteringar
  Många har i dag en komplex vardag som skapar stress. Genom vår tjänst Vardagsprioritering kan du få hjälp att planera och prioritera dina olika aktiviteter. Du får möjlighet att påbörja en förändring för att öka ditt välmående på ett hållbart och långsiktigt sätt
 • Juridik och ekonomi
  Det kan handla om dina rättigheter, t.ex. i samband med skilsmässa eller dödsfall. Du kan även få hjälp med ekonomiska frågor kring skulder, boende m.m.
 • Hälsa och motion
  Du får proaktivt hälsostöd, t.ex. kring fysisk aktivitet.
   

När du anmält till oss vad du vill ha hjälp med så ringer vi upp dig

 • Du får kontakt med en expert ur vårt nätverk av jurister, ekonomer, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter för ett första samtal.  
 • Behöver du fler samtal kan du få 1 eller 2 uppföljningssamtal. 
 • Behöver du mer hjälp, till exempel med juridiska dokument, kan experten hjälpa dig vidare.

Självklart har våra samarbetspartners tystnadsplikt, oavsett om det handlar om privata eller arbetsrelaterade frågor. 

Trygga dig och din familj

Du har säkert försäkrat ditt hem och dina saker. Men hur klarar sig du eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall? 

 • Extra ekonomisk trygghet och skydd för dig och din familj
 • Du får ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad
 • Med enkla hälsokrav
Se pris och ansök – yrkesverksam medlem