Gå till innehåll
Man torkar håret med handduk

Sjukförsäkring ger trygghet vid sjukskrivning

Vår sjukförsäkring ger möjlighet till extra ersättning om du skulle bli långvarigt sjukskriven och inte kan jobba så mycket som du brukar.

 • Kan ge ersättning med upp till 90 % av lönen om du är långtidssjukskriven 
 • Ersättning i upp till 5 år under en period på 7 år
 • Omfattar även hälsoförsäkring så du kan få hjälp med förebyggande hälsoinsatser

Teckna sjukförsäkring

Så funkar sjukförsäkringen & hälsoförsäkringen

Med vår sjukförsäkring kan du känna dig tryggare om du skulle bli sjuk­skriven. Sjuk­försäkring kan ge dig upp till 90 % av din lön om du blir sjuk.

Efter 90 dagar får du en begränsad ersättning från Försäkringskassan, här blir sjukförsäkringen ett viktigt tillägg som täcker upp en del av inkomstbortfallet.

Sjukförsäkringen omfattar:

 • Sjukersättning:
  - Du kan få ersättning vid minst 25 % sjukskrivning
  - Ju högre sjukskrivningsgrad, desto högre blir ersättningen
  - Ersättningen betalas ut efter en karenstid på 3 månader
 • Hälsoförsäkring –  som vi har lagt till i sjukförsäkringen, kan ge stöd i form av hälsoförebyggande åtgärder vid risk för sjukskrivning på grund av stress eller psykisk ohälsa
 • Krisförsäkring – gäller om du eller någon i din familj drabbas av allvarlig sjukdom

 

 • Genom att logga in på Mina gruppförsäkringar får du fullständig info, priser och försäkrings­belopp som gäller för dig och ditt gruppavtal.

 • Om du väljer att svara på frågor om din hälsa i en så kallad hälsodeklaration – då kan du när som helst höja försäkringsbeloppet på din sjukförsäkring. Samma förutsättningar gäller för din eventuella medförsäkrade.

  Du kan:

  • höja 1 lönenivå eller
  • höja flera lönenivåer.

  Gör så här:

  1. Logga in på Mina gruppförsäkringar – ansökan
  2. Välj knapp ›  Till ansökan
  3. Svara på frågan om du är fullt arbetsför eller inte 
  4. Om Ja ›  Välj Sjukförsäkring
  5. Välj din nya lönenivå › välj den som är markerad med (hälsa)*
  6. Välj Bekräfta
  7. Välj Fortsätt › välj Fortsätt igen
  8. Kontrollera dina kontaktuppgifter › välj Fortsätt
  9. Kontrollera dina ändringar › skrolla nedåt och bocka i godkänn 
  10. Välj Ansök
  11. Klart!
 • Du har möjlighet att höja försäkringsbeloppet för din och din eventuella medförsäkrades sjukförsäkring genom optionsrätt. Det innebär att du kan höja försäkringsbeloppet på  sjukförsäkringen med 1 lönenivå, om nedanstående förutsättningar är uppfyllda. Ni slipper då svara på frågor om hälsan i en så kallad hälsodeklaration. 

  Du kan höja med 1 högre lönenivå varje år.

  Förutsättningar är att du och din eventuella medförsäkrade:

  • har tecknat försäkringen sedan minst 1 år,
  • uppfyller hälsokravet fullt arbetsför och
  • inte har fyllt 60 år.

  Gör så här:

  1. Logga in på Mina gruppförsäkringar – ansökan
  2. Välj knapp ›  Till ansökan
  3. Svara på frågan om du är fullt arbetsför eller inte 
  4. Om Ja ›  Välj Sjukförsäkring
  5. Välj 1 högre lönenivå › välj den som är markerad med (option)**
  6. Välj Bekräfta
  7. Välj Fortsätt › välj Fortsätt igen
  8. Kontrollera dina kontaktuppgifter  › välj Fortsätt
  9. Kontrollera dina ändringar › skrolla nedåt och bocka i godkänn 
  10. Välj Ansök
  11. Klart!

Hälsoförsäkring – hälsoinsatser som gör skillnad

Med vår hälsoförsäkring kan du få hjälp och råd om du känner dig nedstämd, är stressad och är i riskzonen att bli sjukskriven. Det spelar ingen roll om problemen beror på jobbet eller är privata. Via Hälsoslussen får du kontakt med en hälso- och rehabvägledare. Till Hälsoslussen.

  • Hälso- och rehabvägledning
  • Yrkeslivsplanering
  • Samtalsterapi vid psykisk ohälsa

Via gruppsjukförsäkringen har du en unik och kostnadsfri Hälsoförsäkring

Krisförsäkring – hjälp vid en allvarlig sjukdom

Krisförsäkring gör att du kan få kristerapi om du eller någon i din familj drabbas av en allvarlig sjukdom. Ring oss på 08-534 804 65.

  • Egen allvarlig sjukdom eller make/sambos allvarliga sjukdom
  • Eget barns allvarliga sjukdom. Gäller även för makes/sambos barn under förutsättning att barnet är folkbokfört på samma adress som den försäkrade.

  Med allvarlig sjukdom avses Socialstyrelsens beskrivning av begreppen, t.ex. maligna tumörsjukdomar, MS, ALS.

Bra att känna till

 • Du kan få max upp till 90 % av din lön om du blir sjukskriven oavsett vilka försäkringslösningar du har. Bedömer vi att du är överförsäkrad kan försäkringen upphöra helt eller ersättningsnivån sänkas.

 • Försäkringen kan ge ersättning i maximalt 5 år under en 7-årsperiod. Efter det slutar försäkringen gälla, men du har rätt att återinträda i försäkringen när du har varit fullt arbetsför i 12 månader.

 • Du kan medförsäkra din make eller sambo i vår gruppförsäkring.

  • vill få ett ekonomiskt skydd vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada
  • vill få stöd i form av kristerapi om du eller någon i din familj drabbas av allvarlig sjukdom
  • vill få stöd i form av hälsoförebyggande åtgärder vid risk för sjukskrivning på grund av stress eller psykisk ohälsa
  • ha fyllt 16 år
  • vara bosatt och folkbokförd i Sverige
  • uppfylla Skandias hälsokrav
  • tillhöra ett gruppavtal hos oss via din arbetsgivare eller ditt förbund

Trygga dig och din familj

Du har säkert försäkrat ditt hem och dina saker. Men hur klarar sig du eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall? 

 • Extra ekonomisk trygghet och skydd för dig och din familj
 • Du får ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad
 • Med enkla hälsokrav
Se pris och ansök – yrkesverksam medlem