Gå till innehåll
Paraply

Familjeskydd – ekonomisk ersättning i 5 år till familjen vid dödsfall

Familjeskyddet ger familjen en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. 

 • Pengarna som betalas ut varje månad blir ett extra tillskott under de första 5 åren
 • Du kan välja 1, 2 eller 3 prisbasbelopp som betalas ut
 • Familjeskyddet gäller till 67 år

Teckna familjeskydd

Så här funkar Familjeskydd

Familjeskydd innebär att ett dödsfallskapital betalas ut under de närmaste 5 år om den försäkrade dör under försäkrings­tiden. Hur stort dödsfallskapitalet är, beror på vilket försäkringsbelopp du valt. Du kan välja att teckna 1, 2 eller 3 prisbasbelopp.

Du kan välja förmånstagare

Om den försäkrade dör betalas dödsfallsbeloppet ut till förmånstagare. Generellt är det i första hand make, maka, registrerad partner eller sambo förmånstagare, i andra hand arvingar. Det kan finnas avvikande gruppavtal så kontrollera vad som gäller för dig. Du kan välja att skriva ett eget förmånstagarförordnande på en särskild blankett som finns att skriva ut här.

 • Dödsfallskapital som vid dödsfall betalas ut till förmånstagaren under 5 år från och med månaden efter dödsfallet. Utbetalning sker månadsvis i efterskott med en tolftedel av försäkringsbeloppet.

 • Genom att logga in på Mina gruppförsäkringar får du fullständig info, priser och försäkrings­belopp som gäller för dig och ditt gruppavtal.

Bra att känna till

 • Du kan också medförsäkra din sambo, make eller registrerade partner i vår gruppförsäkring.

  • vill ge någon en ekonomisk trygghet om du skulle avlida
 • Du kan ha flera livförsäkringar eller familjeskydd. Försäkringsbeloppen betalas ut till dina efterlevande eller förmånstagare oavsett hur många försäkringar du har. 

  • ha fyllt 16 år
  • vara bosatt och folkbokförd i Sverige
  • uppfylla Skandias hälsokrav
  • tillhöra gruppavtalet hos Vision 

Trygga dig och din familj

Du har säkert försäkrat ditt hem och dina saker. Men hur klarar sig du eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall? 

 • Extra ekonomisk trygghet och skydd för dig och din familj
 • Du får ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad
 • Med enkla hälsokrav
Se pris och ansök – yrkesverksam medlem