Gå till innehåll
Man leder cykel

Olycksfallsförsäkring för ekonomisk trygghet

 • Du får ekonomisk ersättning vid invaliditet
 • Försäkringen täcker bland annat kostnader för vård, tandskador och resor
 • Du betalar ingen självrisk

Teckna olycksfallsförsäkring

Så här funkar olycksfallsförsäkring

Om olyckan är framme och dina pengar ska räcka till vårdkostnader, resor och i många fall inkomstbortfall kan det vara tryggt att ha en olycksfallsförsäkring. 

Med en olycksfallsförsäkring får du en eko­nomisk grund­trygghet utan självrisk. Försäkringen ger dig ett bra skydd för direkta kostnader i samband med en olycka och i många fall möjlighet till ersättning för bestående funktionsnedsättningar. En krisförsäkring ingår. För ett ännu mer komplett skydd kan du välja att teckna vår Sjuk och olycksfallsförsäkring.

 • Drabbas du av ett olycksfall, som kräver läkarvård, kan du få:

  • ersättning för bland annat kostnader för vård, tandskador och resor
  • ersättning för sveda och värk om du blir sjukskriven längre än 30 dagar
  • tillgång till kristerapi
  • ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet
  • ersättning för ärr
  • ersättning vid dödsfall, dödsfallskapitalet betalas ut till dödsboet.
 • Genom att logga in på Mina gruppförsäkringar får du fullständig info, priser och försäkrings­belopp som gäller för dig och ditt gruppavtal.

  • Inga begränsningar för riskfyllda aktiviteter
  • Gäller i hela världen (utanför Norden gäller försäkringen under högst ett år). Vid utlandstjänst, kan andra regler gälla.
  • Make eller sambo kan medförsäkras
  • Du behöver inte lämna några uppgifter om din hälsa när du tecknar försäkringen.

Krisförsäkring – hjälp vid allvarlig händelse

Krisförsäkring gör att du kan få kristerapi om du drabbas av en allvarlig händelse eller dödsfall i familjen. Ring oss på 08-534 804 65.

  • Ersättningsbar olycksfallsskada
  • Rån, hot, överfall eller våldtäkt som polisanmäls
  • Våld inom familjen - skada som den försäkrade tillfogats av annan familjemedlem. Med familjemedlem menas den försäkrades make, sambo, barn, förälder och syskon.
  • Makes, sambos eller eget barns dödsfall

Bra att känna till

Det finns inga begränsningar för riskfyllda aktiviteter och försäkringen gäller över hela världen, upp till ett år vid vistelse utanför Norden. Du behöver inte lämna några uppgifter om din hälsa när du tecknar försäkringen.

 • Du kan medförsäkra din sambo eller make i vår gruppförsäkring.

  • önskar ekonomiskt skydd vid olycksfall som leder till bestående skada eller bestående nedsatt arbetsförmåga
  • önskar skydd för kostnader i samband med olycksfall
  • vill ha en försäkring som inte innehåller några begränsningar för riskfyllda aktiviteter.
  • ha fyllt 16 år
  • vara bosatt och folkbokförd i Sverige
  • tillhöra ett gruppavtal hos oss via din arbetsgivare eller ditt förbund

Trygga dig och din familj

Du har säkert försäkrat ditt hem och dina saker. Men hur klarar sig du eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall? 

 • Extra ekonomisk trygghet och skydd för dig och din familj
 • Du får ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad
 • Med enkla hälsokrav
Se pris och ansök – yrkesverksam medlem