Gå till innehåll
Två blommor på ett bord

SPF Seniorernas medlemsförsäkring – för dig som är befintlig medlem

Du som är befintlig medlem i SPF Seniorerna kan omfattas av ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad.

Så funkar medlemsförsäkringen i SPF  Seniorerna

Medlemsförsäkringen ansöker du om när du blir medlem i SPF Seniorerna. Du omfattas av de försäkringar som du då valde att ansluta dig till. Din ålder när du gick med i SPF Seniorerna bestämde vilka försäkringar som du kunde ansluta dig till.

De försäkringar som kan ingå är:

 • Livförsäkring – kan du bara ansöka om inom 3 månader från det att ditt medlemskap registrerats som aktivt i SPF Seniorernas centrala medlemsregister och att du då fyllt 60 år men inte 75 år
 • Olycksfallsförsäkring – ansök när du vill
 • Du som blev medlem före den 1 april 2019 kan omfattas av: 

  • Livförsäkring – livsvarig – kan du bara ansöka om i samband med att du blev ny medlem. Den här försäkringen kan inte nytecknas efter den 1 april 2019. 
  • Olycksfallsförsäkring – teckna när du vill. Du har även möjlighet att ändra försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.
 • Du som blev medlem efter den 1 april 2019 kan omfattas av:

 • Medlemsförsäkringen är frivillig och du bestämmer själv hur länge du vill omfattas av den.

  Om du vill säga upp din medlemsförsäkring kan du kontakta oss: 

  Tänk på att om du säger upp din livförsäkring kan du inte ansöka om den senare.

Tänk på

Du kan omfattas av medlemsförsäkringen så länge du är medlem i SPF Seniorerna. Lämnar du SPF Seniorerna avanmäls du från medlemsförsäkringen.