Gå till innehåll
Man och kvinna står under paraply

Mötesförsäkring  –  få ett ekonomiskt skydd om en olycka händer

Genom ditt medlemskap i SPF Seniorerna omfattas du av en olycksfallsförsäkring när du deltar i föreningens aktiviteter.

 • Med en olycksfallsförsäkring får du ett eko­nomiskt skydd utan självrisk
 • Försäkringen betalas av förbundet
 • Den gäller utan att du själv behöver ansöka och omfattar samtliga medlemmar i SPF Seniorerna

Så här funkar Mötesförsäkringen

Om olyckan är framme under ett möte eller arrangemang som SPF Seniorerna har ordnat, kan det vara tryggt att veta att du omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen ger dig ett bra skydd för direkta kostnader i samband med en olycka och i många fall möjlighet till ersättning för bestående funktions­nedsättningar.

Mötesförsäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring och det är förbundet som betalar den. Ett undantag är att den inte gäller för dig som vid inträdet i  SPF Seniorerna inte var bosatt och folkbokförd i Sverige.

  • under möte eller annat arrangemang anordnat av SPF Seniorerna
  • under oavlönat uppdrag förmedlat genom SPF Seniorerna
  • under den direkta färden till och från ovanstående aktiviteter.
  • Med annat arrangemang avses övriga aktiviteter som anordnas av SPF Seniorerna. Detta kan exempelvis vara, men begränsas inte till; friskvårdsaktiviteter som boule och stavgång, studiecirklar av olika slag samt resor där SPF Seniorerna är arrangör.

   

  • Läkekostnader
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Merkostnader
  • Rehabiliteringsersättning
  • Medicinsk invaliditet
  • Dödsfall på grund av olycksfall
 • 1,5 prisbasbelopp.

  *Om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga efter ett olycksfall, kallas det medicinsk invaliditet.